2014-09-15 05:57:57

Jerusalem

Jerusalem, generalkonsulat

49 Ibn Jubir Street
97300 Jerusalem

Telefon: +972-2-646 58 60
Fax: +972-2-646 58 61
http://www.swedenabroad.com generalkonsulat.jerusalem@gov.se

Du kan beställa material för brevröstning härifrån.

Öppettiderna som presenteras här gäller endast röstmottagning. För övriga ärenden - kontakta ambassaden eller konsulatet för öppettider. Du kan INTE rösta i utlandet på valdagen. Detta eftersom rösten ska hinna skickas till Sverige i tid till rösträkningen.

25-29/8 mån-fre: 9-12
1-5/9 mån-fre: 9-12, fre: 14-17
Röstberättigade personer i Gaza och på Västbanken ombedes ta kontakt med generalkonsulatet.

http://www.val.se