2014-09-15 04:19:13

Rösta i vallokal - Sofia 17 Lugnet

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Sofia 17 Lugnet - kontakta

Valnämnden i Stockholms kommun

http://www.stockholm.se

08-508 29 500

Lugnets skola

Följ skylt mot Sofia 17
Lugnets allé 66
Öppet på valdagen 14 september 2014
kl. 8-20

Hiss finns

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se