2014-09-15 04:19:13

Rösta i vallokal - Boxholm Östra-Malexander-Blåvik

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Boxholm Östra-Malexander-Blåvik - kontakta

Valnämnden i Boxholms kommun

http://www.boxholm.se

0142-89 522

Församlingshemmet

Hjortstigen 1
Öppet på valdagen 14 september 2014
kl. 8-20

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se