2014-09-15 04:19:13

Rösta i vallokal - Södra Vi

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Södra Vi - kontakta

Valnämnden i Vimmerby kommun

http://www.vimmerby.se

0492-769006

Södra Vi Skola

Matsalen
Idrottsgatan 11
Öppet på valdagen 14 september 2014
kl. 8-20

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se