2014-09-15 04:19:13

Rösta i vallokal - Persborg

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Persborg - kontakta

Valnämnden i Ronneby kommun

http://www.ronneby.se

0457- 61 84 60

Skogsgårdsskolan

Matsalen
Persborgsvägen 3
Öppet på valdagen 14 september 2014
kl. 8-20

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se