2014-09-15 04:19:13

Rösta i vallokal - Hällevik m fl

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Hällevik m fl - kontakta

Valnämnden i Sölvesborgs kommun

http://www.solvesborg.se

0456-816181/82

Havelidens skola i Hällevik

Blåsippan utmed Haveliden
Haveliden 27
Öppet på valdagen 14 september 2014
kl. 8-20

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se