2014-09-15 04:19:13

Rösta i vallokal - Örkelljunga 2

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Örkelljunga 2 - kontakta

Valnämnden i Örkelljunga kommun

http://www.orkelljunga.se

0435-550 00

Von Reisers Skola

Matsalen
Sjökaptensvägen 6
Öppet på valdagen 14 september 2014
kl. 8-20

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se