2014-09-15 04:19:13

Rösta i vallokal - Centrum och Norra

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Centrum och Norra - kontakta

Valnämnden i Perstorps kommun

http://www.perstorp.se

0435-390 00

Centralskolan

Aulan
Oderljungavägen 20
Öppet på valdagen 14 september 2014
kl. 8-20

Handikappramp och automatisk dörröppnare finns.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se