2014-09-15 04:19:13

Rösta i vallokal - Forsvik

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Forsvik - kontakta

Valnämnden i Karlsborgs kommun

http://www.karlsborg.se

0505-17 000

Forsviks IF

Klubbstugan
Billströmsvägen 3
Öppet på valdagen 14 september 2014
kl. 9-13, 17-20

Ramp finns vid entrén.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se