2014-09-15 04:19:13

Rösta i vallokal - Amnehärads Södra

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Amnehärads Södra - kontakta

Valnämnden i Gullspångs kommun

http://www.gullspang.se

072-5554740

Folkets Hus

Allmänna vägen 59
Öppet på valdagen 14 september 2014
kl. 8-20

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se