2014-09-15 04:19:13

Rösta i vallokal - Tidaholm Östra

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Tidaholm Östra - kontakta

Valnämnden i Tidaholms kommun

http://www.tidaholm.se

0502-606043

Stadsbiblioteket

Stora salen
Södra Kungsvägen 8
Öppet på valdagen 14 september 2014
kl. 8-20

Vallokalen ligger i markplan

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se