2014-09-15 04:19:13

Rösta i vallokal - Tidaholm Norra

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Tidaholm Norra - kontakta

Valnämnden i Tidaholms kommun

http://www.tidaholm.se

0502-606043

Forsenskolan

Huvudentrén
Forsgatan 7
Öppet på valdagen 14 september 2014
kl. 8-20

Rullstolsramp finns i anslutning till huvudingången.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se