2014-09-15 04:19:13

Rösta i vallokal - Östra Ämtervik

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Östra Ämtervik - kontakta

Valnämnden i Sunne kommun

http://www.sunne.se

0565-16013

Prästbols Skola

Prästbol
Öppet på valdagen 14 september 2014
kl. 8-20

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se