2014-09-15 04:19:13

Rösta i vallokal - Ekshärad-Västanberg

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Ekshärad-Västanberg - kontakta

Valnämnden i Hagfors kommun

http://www.hagfors.se

0563-185 00

Bågskytten, Ekshärad

fd Kommunalkontoret
Klarälvsvägen 6
Öppet på valdagen 14 september 2014
kl. 9-20

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se