2014-09-15 04:19:13

Rösta i vallokal - Hällabrottet

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Hällabrottet - kontakta

Valnämnden i Kumla kommun

http://www.kumla.se

019-58 81 28

Tallängens skola

Matsalen
Carléns Väg 3
Öppet på valdagen 14 september 2014
kl. 8-20

Parkering längre bort än 10 meter, men rörelsehindrade kan köra in och parkera på skolgården. Automatisk dörröppning.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se