2014-09-15 04:19:13

Rösta i vallokal - Häradsbygden - Heden - Djura mfl

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Häradsbygden - Heden - Djura mfl - kontakta

Valnämnden i Leksands kommun

http://www.leksand.se

0247-80000

Gärde Skola

Häradsbygden
Byskolvägen 2
Öppet på valdagen 14 september 2014
kl. 8-20

Tillgänglig för rullstol och rollator.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se