2014-09-15 04:19:13

Rösta i vallokal - Stallbacken

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Stallbacken - kontakta

Valnämnden i Ludvika kommun

http://www.ludvika.se

0240-86 000

Stallbackens förskola

Skolvägen 7, Grängesberg
Öppet på valdagen 14 september 2014
kl. 8-20

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se