2014-09-15 04:19:13

Rösta i vallokal - Ånge centrum

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Ånge centrum - kontakta

Valnämnden i Ånge kommun

http://www.ange.se

0690-250 289

Medborgarhuset

Corner
Centraltorget 20
Öppet på valdagen 14 september 2014
kl. 9-20

OBS! Din vallokal är CORNER!

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se