2014-09-15 04:19:13

Rösta i vallokal - Sveg yttre

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Sveg yttre - kontakta

Valnämnden i Härjedalens kommun

http://www.herjedalen.se

0680-161 76

Församlingshemmet

Vallarvägen 6
Öppet på valdagen 14 september 2014
kl. 8-20

Rullstolsramp vid ingången

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se