2014-09-26 11:18:23

Val till kommunfullmäktige i Österåker - Röster

Samtliga 23 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Österåker

27,33%
4,70%
9,42%
3,12%
21,79%
3,39%
8,72%
4,60%
0,16%
10,40%
3,39%
2,71%
0,28%
M C FP KD S V MP SD FI ROSP SPÖ ÖP ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,11%
+0,30
2010: 84,81%

Röstfördelning - kommun Österåker

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 7111 27,33% -1377 -7,24 8488 34,56%
C Centerpartiet 1223 4,70% +336 +1,09 887 3,61%
FP Folkpartiet liberalerna 2450 9,42% -533 -2,73 2983 12,15%
KD Kristdemokraterna 811 3,12% -47 -0,38 858 3,49%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5670 21,79% +629 +1,26 5041 20,53%
V Vänsterpartiet 882 3,39% +183 +0,54 699 2,85%
MP Miljöpartiet de gröna 2269 8,72% +423 +1,20 1846 7,52%
SD Sverigedemokraterna 1198 4,60% +737 +2,73 461 1,88%
FI Feministiskt initiativ 42 0,16% +42 +0,16    
ROSP ROSLAGSPARTIET Österåkers största, lokala parti 2706 10,40% +355 +0,83 2351 9,57%
SPÖ Skolpartiet i Österåker 881 3,39% +881 +3,39    
ÖP Österåkerspartiet 705 2,71% -28 -0,28 733 2,98%
ÖVR Övriga partier 74 0,28% -136 -0,57 210 0,86%
  Giltiga röster 26022 100,00% +1465   24557 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 266 1,01% -25 -0,16 291 1,17%
OG Ogiltiga röster - övriga 10 0,04% +3 +0,01 7 0,03%
VDT Valdeltagande 26298 85,11% +1443 +0,30 24855 84,81%
  Antal röstberättigade 30900   +1592   29308  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Österåker

Område M C FP KD S V MP SD FI ROSP SPÖ ÖP ÖVR BLANK OG VDT
23,69% 4,84% 7,70% 2,99% 25,78% 4,06% 8,88% 5,82% 0,20% 8,37% 4,38% 2,90% 0,39% 1,22% 0,02% 81,53%
16,84% 2,99% 5,98% 3,15% 32,42% 4,41% 10,23% 6,53% 0,08% 7,79% 5,11% 4,01% 0,47% 1,32% 0,08% 70,28%
22,31% 4,78% 9,56% 3,39% 24,30% 6,57% 8,76% 3,59% 0,20% 7,77% 7,17% 1,20% 0,40% 0,59%   78,66%
14,19% 1,66% 5,07% 2,58% 40,46% 5,99% 9,03% 6,36% 0,18% 7,47% 2,67% 3,96% 0,37% 1,63%   64,54%
20,70% 3,39% 8,61% 3,13% 29,74% 4,26% 8,00% 5,57%   10,26% 2,52% 3,57% 0,26% 1,12%   77,79%
34,25% 9,21% 4,13% 3,44% 20,74% 3,70% 4,73% 9,04% 0,26% 7,75% 0,52% 1,89% 0,34% 0,68%   76,37%
28,14% 5,95% 7,72% 2,33% 21,70% 3,38% 7,64% 7,56% 0,16% 9,41% 2,09% 3,38% 0,56% 2,35% 0,08% 80,65%
20,04% 3,09% 6,50% 3,30% 28,46% 5,76% 9,17% 6,18% 0,32% 8,53% 4,90% 3,30% 0,43% 1,37%   71,50%
26,39% 3,44% 10,31% 2,33% 24,06% 2,83% 10,31% 4,35% 0,20% 9,20% 3,94% 2,43% 0,20% 0,80%   87,07%
25,58% 5,79% 10,63% 2,77% 21,87% 2,25% 9,33% 3,63% 0,26% 10,11% 5,36% 2,42%   0,94%   80,89%
27,38% 7,49% 10,76% 3,36% 17,48% 2,11% 11,82% 3,46% 0,19% 6,15% 7,78% 1,54% 0,48% 0,67%   83,71%
22,28% 4,93% 7,82% 3,32% 22,62% 4,17% 9,01% 4,68% 0,26% 8,50% 9,44% 2,89% 0,09% 0,76%   86,06%
26,45% 5,01% 6,10% 3,13% 23,94% 5,32% 9,08% 8,14% 0,47% 5,95% 1,72% 3,13% 1,56% 2,29%    
30,61% 4,57% 10,97% 3,23% 18,18% 2,79% 8,57% 3,50% 0,12% 12,23% 2,49% 2,54% 0,19% 0,83% 0,06% 88,63%
35,64% 3,66% 11,38% 3,32% 15,79% 1,56% 7,38% 2,98%   11,72% 3,73% 2,78% 0,07% 1,20%   86,91%
25,64% 2,41% 9,23% 2,77% 28,62% 4,47% 7,81% 4,05%   8,88% 3,84% 2,13% 0,14% 1,19% 0,14% 84,89%
31,54% 3,76% 13,78% 3,24% 18,57% 2,36% 6,34% 2,28% 0,07% 11,64% 3,98% 2,36% 0,07% 0,95% 0,07% 89,49%
34,92% 6,91% 10,21% 2,92% 11,67% 2,53% 10,89% 3,89% 0,29% 11,48% 1,26% 2,53% 0,49% 1,15% 0,10% 85,26%
36,59% 5,48% 11,40% 2,96% 11,52% 2,20% 7,24% 5,67% 0,13% 11,84% 1,26% 3,65% 0,06% 0,31%   85,42%
34,91% 6,69% 6,59% 3,30% 12,05% 3,09% 10,92% 4,74% 0,10% 11,33% 2,37% 3,71% 0,21% 0,72% 0,10% 82,97%
26,43% 3,45% 7,89% 3,45% 24,56% 4,04% 9,07% 4,14%   9,66% 3,75% 3,45% 0,10% 1,46%   81,47%
21,86% 4,13% 8,56% 3,68% 30,73% 3,76% 7,51% 4,73% 0,08% 9,24% 2,25% 3,01% 0,45% 0,82% 0,22% 83,08%
26,49% 5,30% 11,60% 4,08% 20,47% 3,15% 11,02% 1,22% 0,14% 13,96% 1,15% 1,29% 0,14% 0,64%   85,78%
31,20% 4,24% 15,12% 2,99% 10,04% 1,55% 8,79% 1,49% 0,12% 21,10% 1,91% 1,37% 0,06% 0,06%   90,98%
32,71% 6,59% 12,94% 2,12% 15,29% 2,59% 9,65% 5,65% 1,18% 7,29% 1,18% 1,88% 0,94% 1,39%    
Österåker 27,33% 4,70% 9,42% 3,12% 21,79% 3,39% 8,72% 4,60% 0,16% 10,40% 3,39% 2,71% 0,28% 1,01% 0,04% 85,11%

Röstfördelning övriga partier - kommun Österåker

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
KrVP Kristna Värdepartiet 3 0,01% +3 +0,01    
PP Piratpartiet     -190 -0,77 190 0,77%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 71 0,27% +51 +0,19 20 0,08%
  Totalt övriga partier 74 0,28% -136 -0,57 210 0,86%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Österåker

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Djurens parti 28
Enhet 11
Piratpartiet 7
Direktdemokraterna 4
Landsbygdspartiet Oberoende 3
Partiet de fria 3
Svenskarnas parti 3
Kalle Anka Partiet 2
Partier med färre än 2 röster 10

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se