2014-09-19 15:53:31

Val till kommunfullmäktige i Östhammar - Röster

Samtliga 15 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Östhammar

14,40%
15,71%
3,00%
2,45%
39,08%
3,80%
4,30%
9,84%
0,18%
4,35%
2,64%
0,26%
M C FP KD S V MP SD FI BoA LBPO ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,37%
+2,34
2010: 81,03%

Röstfördelning - kommun Östhammar

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2048 14,40% -617 -5,15 2665 19,55%
C Centerpartiet 2234 15,71% -271 -2,67 2505 18,38%
FP Folkpartiet liberalerna 426 3,00% -154 -1,26 580 4,26%
KD Kristdemokraterna 348 2,45% -37 -0,38 385 2,82%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5559 39,08% +380 +1,09 5179 37,99%
V Vänsterpartiet 540 3,80% +21 -0,01 519 3,81%
MP Miljöpartiet de gröna 612 4,30% +51 +0,19 561 4,12%
SD Sverigedemokraterna 1400 9,84% +834 +5,69 566 4,15%
FI Feministiskt initiativ 26 0,18% +26 +0,18    
BoA Borgerligt Alternativ 618 4,35% -23 -0,36 641 4,70%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 375 2,64% +375 +2,64    
ÖVR Övriga partier 37 0,26% +7 +0,04 30 0,22%
  Giltiga röster 14223 100,00% +592   13631 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 282 1,94% +11 -0,01 271 1,95%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 0,05%     7 0,05%
VDT Valdeltagande 14512 83,37% +603 +2,34 13909 81,03%
  Antal röstberättigade 17407   +242   17165  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Östhammar

Område M C FP KD S V MP SD FI BoA LBPO ÖVR BLANK OG VDT
12,08% 27,58% 2,37% 5,71% 24,09% 3,11% 4,30% 11,49% 0,22% 4,37% 4,45% 0,22% 1,68% 0,07% 86,79%
15,28% 14,00% 3,18% 4,17% 36,56% 2,90% 4,81% 12,52% 0,14% 4,31% 1,98% 0,14% 2,55%   83,53%
16,06% 13,88% 3,96% 0,40% 40,93% 4,16% 4,66% 7,63%   6,34% 1,59% 0,40% 2,60% 0,10% 86,13%
8,98% 13,97% 1,27% 1,36% 51,63% 3,36% 2,45% 8,89% 0,18% 4,90% 2,81% 0,18% 1,16% 0,09% 84,23%
7,30% 6,05% 0,96% 1,15% 58,12% 5,96% 2,98% 9,99% 0,19% 5,38% 1,44% 0,48% 2,16%   76,66%
18,42% 19,64% 3,24% 3,24% 30,16% 2,63% 4,05% 7,89% 0,20% 4,66% 5,47% 0,40% 1,98%   84,71%
11,29% 18,82% 2,69% 1,43% 38,89% 4,84% 5,02% 10,22%   3,94% 2,69% 0,18% 1,24%   81,06%
19,18% 12,08% 3,67% 1,06% 41,22% 4,41% 4,57% 7,10% 0,41% 4,33% 1,80% 0,16% 2,00% 0,16% 79,64%
13,17% 22,87% 3,48% 2,63% 28,35% 2,63% 4,21% 11,06% 0,11% 4,21% 7,06% 0,21% 2,76% 0,10% 83,65%
25,29% 22,01% 1,87% 0,94% 23,19% 3,75% 3,75% 10,30%   4,45% 4,22% 0,23% 2,06%   85,32%
21,30% 13,56% 3,95% 1,32% 35,09% 3,41% 4,96% 8,60% 0,15% 5,42% 2,01% 0,23% 1,30%   82,21%
10,03% 15,45% 3,58% 2,63% 44,43% 3,34% 4,94% 11,70% 0,08% 1,59% 1,83% 0,40% 1,57%   80,35%
9,91% 9,07% 3,93% 4,11% 48,22% 4,39% 4,67% 11,87% 0,09% 2,34% 1,12% 0,28% 1,83%   82,89%
19,04% 17,93% 2,56% 2,00% 37,08% 4,23% 3,79% 6,12% 0,45% 5,12% 1,56% 0,11% 1,97%   80,78%
22,86% 13,57% 5,00% 2,14% 22,14% 7,14% 7,86% 12,14% 1,43% 4,29% 0,71% 0,71% 4,08% 0,68%  
Östhammar 14,40% 15,71% 3,00% 2,45% 39,08% 3,80% 4,30% 9,84% 0,18% 4,35% 2,64% 0,26% 1,94% 0,05% 83,37%

Röstfördelning övriga partier - kommun Östhammar

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 37 0,26% +7 +0,04 30 0,22%
  Totalt övriga partier 37 0,26% +7 +0,04 30 0,22%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Östhammar

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Piratpartiet 12
Enhet 7
Kristna Värdepartiet 5
Direktdemokraterna 4
Djurens parti 2
Partier med färre än 2 röster 7

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se