2014-09-19 16:25:55

Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Röster

Samtliga 34 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Nyköping

22,82%
7,76%
4,82%
3,54%
36,85%
5,37%
8,26%
8,27%
2,05%
0,24%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,34%
+1,77
2010: 83,58%

Röstfördelning - kommun Nyköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 8119 22,82% -282 -2,14 8401 24,97%
C Centerpartiet 2760 7,76% +404 +0,76 2356 7,00%
FP Folkpartiet liberalerna 1716 4,82% -639 -2,18 2355 7,00%
KD Kristdemokraterna 1261 3,54% -235 -0,90 1496 4,45%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13110 36,85% -290 -2,97 13400 39,83%
V Vänsterpartiet 1912 5,37% +367 +0,78 1545 4,59%
MP Miljöpartiet de gröna 2939 8,26% +364 +0,61 2575 7,65%
SD Sverigedemokraterna 2942 8,27% +1471 +3,90 1471 4,37%
FI Feministiskt initiativ 729 2,05% +729 +2,05    
ÖVR Övriga partier 85 0,24% +37 +0,10 48 0,14%
  Giltiga röster 35573 100,00% +1926   33647 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 599 1,66% +69 +0,11 530 1,55%
OG Ogiltiga röster - övriga 19 0,05% -1 -0,01 20 0,06%
VDT Valdeltagande 36191 85,34% +1994 +1,77 34197 83,58%
  Antal röstberättigade 42407   +1490   40917  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Nyköping

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
19,13% 8,31% 4,30% 3,25% 40,06% 5,35% 8,15% 9,42% 1,84% 0,21% 1,73% 0,07% 82,89%
25,91% 6,57% 5,66% 2,98% 37,04% 4,08% 7,00% 9,06% 1,46% 0,24% 2,20% 0,18% 84,45%
20,25% 5,01% 6,35% 4,08% 38,44% 6,08% 9,56% 7,29% 2,94%   2,29%   86,60%
19,35% 19,83% 2,90% 4,84% 26,60% 6,65% 5,20% 13,18% 1,21% 0,24% 1,43% 0,24% 81,89%
13,80% 5,78% 3,21% 3,69% 51,52% 4,82% 5,94% 10,43% 0,64% 0,16% 2,20%   79,72%
24,77% 15,51% 2,31% 1,62% 28,94% 4,86% 6,25% 12,73% 2,08% 0,93% 2,04%   85,63%
18,82% 4,94% 5,74% 2,47% 42,90% 6,70% 5,50% 9,73% 2,87% 0,32% 2,03% 0,08% 79,07%
22,91% 4,85% 4,63% 3,19% 40,75% 5,95% 6,28% 9,47% 1,87% 0,11% 1,30%   90,28%
20,52% 13,68% 3,32% 4,35% 33,47% 3,94% 7,36% 11,30% 2,07%   1,83% 0,10% 87,08%
20,79% 20,66% 3,55% 2,53% 29,53% 5,20% 5,20% 10,39% 2,03% 0,13% 2,11%   84,22%
7,96% 4,37% 1,87% 1,09% 60,84% 4,52% 10,30% 7,96% 0,78% 0,31% 0,62%   66,36%
11,25% 2,78% 2,92% 3,70% 50,57% 5,48% 15,31% 6,84% 1,07% 0,07% 0,43% 0,07% 72,81%
21,00% 5,50% 6,00% 1,00% 33,00% 5,50% 13,50% 10,00% 3,00% 1,50% 3,38%    
23,48% 6,89% 4,89% 3,75% 37,72% 5,07% 8,04% 7,76% 2,19% 0,20% 1,82% 0,07% 85,97%
22,99% 5,01% 4,95% 3,28% 40,31% 4,61% 11,36% 4,75% 2,41% 0,33% 1,57% 0,33% 83,70%
21,16% 4,04% 6,69% 3,35% 44,00% 4,82% 8,86% 5,41% 1,48% 0,20% 1,55%   91,01%
26,82% 8,19% 3,48% 2,81% 35,80% 3,03% 8,64% 8,64% 2,58%   2,62%   88,32%
32,10% 4,90% 5,96% 3,64% 32,21% 4,59% 7,43% 6,33% 2,74% 0,11% 1,35% 0,16% 82,70%
20,83% 8,06% 5,34% 2,81% 36,14% 7,52% 7,88% 8,51% 2,63% 0,27% 2,99%   82,64%
17,41% 15,19% 5,00% 2,78% 34,26% 7,22% 7,22% 8,33% 2,41% 0,19% 1,28%   90,41%
17,94% 14,25% 2,42% 7,51% 32,57% 3,69% 5,73% 14,25% 1,53% 0,13% 1,01%   85,56%
17,94% 7,15% 2,55% 3,52% 41,45% 7,64% 7,27% 11,03% 1,09% 0,36% 2,02% 0,12% 85,85%
19,17% 6,12% 2,88% 4,14% 48,06% 4,23% 6,48% 7,47% 1,17% 0,27% 1,94%   83,74%
19,29% 6,89% 5,41% 4,13% 43,01% 3,94% 7,28% 8,56% 1,48%   2,21%   88,35%
28,35% 5,73% 6,36% 4,17% 31,90% 5,67% 7,85% 6,67% 2,99% 0,31% 1,47%   80,13%
24,00% 2,86% 5,14% 0,57% 32,00% 4,57% 12,00% 14,29% 4,57%   3,31%    
25,60% 8,15% 5,24% 3,61% 32,94% 5,72% 8,60% 7,73% 2,10% 0,31% 1,41% 0,02% 87,10%
25,74% 4,73% 5,90% 2,95% 33,48% 6,57% 10,32% 8,11% 2,03% 0,18% 1,87%   81,05%
26,54% 4,15% 5,94% 3,58% 40,20% 4,86% 6,65% 5,87% 2,22%   1,20%   89,39%
30,46% 6,89% 7,65% 3,38% 32,94% 4,34% 7,86% 4,62% 1,79% 0,07% 0,48%   90,45%
26,11% 5,44% 5,05% 3,89% 40,48% 4,35% 6,99% 5,83% 1,71% 0,16% 1,91%   87,64%
22,04% 18,14% 2,61% 4,51% 26,85% 4,21% 7,82% 11,92% 1,50% 0,40% 1,19%   87,83%
28,61% 11,64% 3,79% 1,82% 30,72% 5,05% 8,42% 9,12% 0,70% 0,14% 1,52%   88,73%
21,24% 15,59% 2,82% 3,56% 27,22% 7,86% 7,86% 10,95% 2,28% 0,60% 1,19% 0,07% 81,28%
26,58% 5,82% 5,69% 3,38% 31,71% 6,44% 10,38% 7,50% 2,38% 0,13% 1,36% 0,06% 84,88%
24,51% 5,40% 5,83% 4,97% 33,25% 6,00% 9,43% 6,68% 3,26% 0,69% 1,77%   83,49%
17,59% 7,54% 8,04% 5,53% 18,09% 10,05% 15,08% 10,55% 4,02% 3,52% 3,40%    
Nyköping 22,82% 7,76% 4,82% 3,54% 36,85% 5,37% 8,26% 8,27% 2,05% 0,24% 1,66% 0,05% 85,34%

Röstfördelning övriga partier - kommun Nyköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
DjuP Djurens parti 11 0,03% +11 +0,03    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 74 0,21% +26 +0,07 48 0,14%
  Totalt övriga partier 85 0,24% +37 +0,10 48 0,14%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Nyköping

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Piratpartiet 15
Svenskarnas parti 13
Vård för pengarna 10
Enhet 9
Direktdemokraterna 4
Landsbygdspartiet Oberoende 4
Satanistiskt initiativ 2
Vårdpartiet 2
Partier med färre än 2 röster 15

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se