2014-09-19 08:40:57

Val till kommunfullmäktige i Karlskrona - Röster

Samtliga 42 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Karlskrona

19,67%
6,26%
5,71%
3,37%
37,93%
5,58%
5,96%
13,37%
0,13%
2,02%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,65%
+1,01
2010: 84,65%

Röstfördelning - kommun Karlskrona

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 8374 19,67% -2295 -6,27 10669 25,94%
C Centerpartiet 2664 6,26% +238 +0,36 2426 5,90%
FP Folkpartiet liberalerna 2431 5,71% -578 -1,61 3009 7,32%
KD Kristdemokraterna 1435 3,37% +93 +0,11 1342 3,26%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16147 37,93% +637 +0,21 15510 37,72%
V Vänsterpartiet 2375 5,58% +664 +1,42 1711 4,16%
MP Miljöpartiet de gröna 2539 5,96% +544 +1,11 1995 4,85%
SD Sverigedemokraterna 5691 13,37% +1279 +2,64 4412 10,73%
FI Feministiskt initiativ 55 0,13% +55 +0,13    
ÖVR Övriga partier 861 2,02% +812 +1,90 49 0,12%
  Giltiga röster 42572 100,00% +1449   41123 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 563 1,30% -127 -0,34 690 1,65%
OG Ogiltiga röster - övriga 15 0,03% -7 -0,02 22 0,05%
VDT Valdeltagande 43150 85,65% +1315 +1,01 41835 84,65%
  Antal röstberättigade 50377   +955   49422  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Karlskrona

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
23,59% 3,88% 7,57% 3,04% 34,20% 6,72% 8,44% 10,52% 0,19% 1,86% 1,46% 0,02% 83,69%
17,16% 4,02% 9,38% 3,75% 37,80% 6,43% 7,77% 11,53%   2,14% 0,27%   88,63%
26,42% 6,92% 9,86% 3,29% 26,87% 6,01% 10,77% 7,48% 0,23% 2,15% 1,56%   78,46%
12,36% 3,23% 4,85% 1,39% 41,80% 7,39% 12,36% 13,63% 0,23% 2,77% 2,70%   65,54%
20,44% 3,83% 5,25% 2,40% 41,31% 6,45% 7,32% 10,49% 0,33% 2,19% 1,72%   78,83%
34,48% 3,94% 10,31% 3,94% 23,56% 5,76% 7,58% 9,10% 0,30% 1,01% 0,90% 0,10% 90,49%
27,46% 3,95% 8,19% 3,37% 30,15% 6,17% 9,92% 9,92% 0,10% 0,77% 1,80%   79,06%
21,33% 4,35% 7,59% 3,58% 33,70% 7,17% 7,94% 12,71% 0,17% 1,45% 1,60%   83,23%
19,29% 5,00% 5,86% 3,53% 41,17% 5,00% 5,68% 12,58% 0,17% 1,72% 1,53% 0,08% 77,68%
25,71% 3,28% 7,55% 3,20% 32,57% 7,48% 8,77% 9,23% 0,08% 2,14% 1,06%   85,59%
29,80% 3,48% 5,73% 2,68% 32,85% 5,95% 8,19% 9,57% 0,07% 1,67% 0,36% 0,07% 87,49%
24,69% 2,14% 8,06% 3,47% 33,06% 8,16% 7,35% 10,92% 0,10% 2,04% 2,00%   83,26%
21,02% 3,64% 7,20% 2,29% 37,37% 6,86% 9,49% 9,83% 0,08% 2,20% 1,26%   85,42%
20,61% 3,56% 9,50% 2,97% 36,56% 7,72% 5,09% 11,54% 0,25% 2,21% 1,42%   79,89%
22,16% 2,77% 9,14% 2,77% 28,25% 8,59% 15,51% 7,48% 1,11% 2,22% 3,73%    
16,15% 6,80% 4,97% 3,07% 41,12% 5,56% 4,69% 15,10% 0,06% 2,48% 1,33% 0,06% 84,25%
14,67% 8,07% 4,08% 2,43% 37,12% 3,60% 3,60% 24,20%   2,24% 1,34%   88,69%
11,81% 3,41% 3,41% 4,20% 48,29% 7,35% 4,99% 15,14%   1,40% 1,55%   89,86%
5,53% 1,03% 0,90% 0,90% 68,21% 10,94% 3,73% 7,72% 0,13% 0,90% 1,02% 0,38% 58,81%
8,64% 2,95% 4,49% 2,30% 52,63% 7,11% 6,56% 13,68% 0,33% 1,31% 1,08% 0,11% 67,62%
18,05% 4,89% 5,92% 5,08% 40,79% 5,26% 4,23% 12,88% 0,19% 2,73% 0,84%   79,78%
27,59% 5,85% 9,51% 2,73% 31,72% 5,14% 5,69% 9,82%   1,95% 1,23%   92,19%
17,05% 5,23% 3,97% 3,03% 43,10% 5,75% 6,49% 13,60%   1,78% 2,05%   86,91%
29,15% 6,00% 8,12% 3,60% 29,98% 4,61% 8,30% 8,21% 0,09% 1,94% 1,54%   90,77%
16,34% 6,45% 6,59% 3,30% 42,93% 4,25% 2,86% 14,58%   2,71% 0,58% 0,15% 88,03%
17,85% 3,59% 5,72% 2,99% 44,24% 3,93% 4,01% 15,46% 0,09% 2,13% 1,43%   87,48%
10,95% 16,42% 4,14% 3,99% 32,84% 5,47% 3,25% 19,23%   3,70% 1,60%   80,16%
10,94% 13,95% 1,23% 2,74% 39,12% 4,65% 3,42% 23,12%   0,82% 1,08%   87,35%
11,59% 14,15% 2,73% 2,22% 32,14% 5,80% 2,47% 21,06%   7,84% 1,92%   83,87%
18,09% 6,91% 4,26% 2,66% 32,45% 6,91% 11,17% 17,02%   0,53% 2,06% 1,03%  
19,26% 7,93% 4,69% 3,94% 38,47% 4,56% 4,86% 14,40% 0,14% 1,76% 1,14% 0,03% 88,88%
14,00% 8,79% 3,95% 2,83% 44,38% 3,65% 3,28% 17,27% 0,37% 1,49% 1,40%   88,61%
14,19% 9,08% 3,88% 3,88% 45,70% 4,92% 2,93% 14,38% 0,09% 0,95% 1,21%   86,57%
13,14% 15,49% 3,10% 4,06% 31,84% 4,38% 3,85% 22,44% 0,32% 1,39% 1,47%   82,32%
19,76% 2,10% 4,53% 5,08% 44,26% 3,86% 5,08% 14,02%   1,32% 0,88%   84,08%
10,62% 23,03% 1,52% 4,14% 31,31% 6,34% 2,90% 18,07%   2,07% 0,55%   88,04%
15,08% 3,04% 5,88% 4,80% 48,58% 4,21% 4,60% 11,85% 0,20% 1,76% 0,97%   81,83%
21,46% 7,44% 6,20% 4,63% 34,90% 3,98% 6,26% 12,85% 0,07% 2,22% 0,78% 0,06% 89,42%
24,39% 7,84% 3,12% 4,92% 35,35% 3,99% 5,58% 13,82%   1,00% 0,79%   90,51%
20,87% 2,42% 6,10% 3,01% 41,22% 5,95% 3,89% 14,62% 0,15% 1,76% 1,66% 0,07% 86,02%
15,33% 5,53% 4,36% 2,68% 42,80% 4,69% 4,19% 19,35% 0,08% 1,01% 1,40%   89,50%
14,67% 17,07% 2,30% 4,22% 32,02% 5,75% 4,41% 17,93% 0,19% 1,44% 0,48%   87,04%
25,75% 4,42% 6,53% 4,35% 39,23% 3,30% 6,74% 7,23% 0,07% 2,39% 1,66% 0,07% 92,59%
34,61% 4,74% 7,37% 3,03% 27,95% 4,04% 6,66% 6,96% 0,10% 4,54% 0,40% 0,10% 90,55%
18,75% 6,77% 6,25% 2,08% 25,52% 12,50% 12,50% 14,06% 1,04% 0,52% 4,95%    
Karlskrona 19,67% 6,26% 5,71% 3,37% 37,93% 5,58% 5,96% 13,37% 0,13% 2,02% 1,30% 0,03% 85,65%

Röstfördelning övriga partier - kommun Karlskrona

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Kap Karlskronapartiet 716 1,68% +716 +1,68    
SVP Svenskarnas parti 49 0,12% +49 +0,12    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 96 0,23% +47 +0,11 49 0,12%
  Totalt övriga partier 861 2,02% +812 +1,90 49 0,12%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Karlskrona

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Piratpartiet 36
Enhet 27
Djurens parti 19
Direktdemokraterna 2
Partiet de fria 2
Partier med färre än 2 röster 10

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se