2014-09-23 10:40:41

Val till kommunfullmäktige i Ronneby - Röster

Samtliga 20 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Ronneby

17,55%
9,33%
5,00%
1,61%
35,73%
5,30%
3,80%
16,06%
0,07%
4,93%
0,63%
M C FP KD S V MP SD FI ROP ÖVR
Valdeltagande
2014: 84,74%
+1,07
2010: 83,66%

Röstfördelning - kommun Ronneby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 3272 17,55% -1105 -5,96 4377 23,51%
C Centerpartiet 1739 9,33% -452 -2,44 2191 11,77%
FP Folkpartiet liberalerna 933 5,00% -136 -0,74 1069 5,74%
KD Kristdemokraterna 301 1,61% -39 -0,21 340 1,83%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6662 35,73% +1029 +5,47 5633 30,25%
V Vänsterpartiet 989 5,30% -157 -0,85 1146 6,15%
MP Miljöpartiet de gröna 708 3,80% +28 +0,14 680 3,65%
SD Sverigedemokraterna 2994 16,06% +1155 +6,18 1839 9,88%
FI Feministiskt initiativ 13 0,07% +13 +0,07    
ROP Ronnebypartiet 919 4,93% -390 -2,10 1309 7,03%
ÖVR Övriga partier 117 0,63% +81 +0,43 36 0,19%
  Giltiga röster 18647 100,00% +27   18620 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 210 1,11% -55 -0,29 265 1,40%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,03% -3 -0,02 9 0,05%
VDT Valdeltagande 18863 84,74% -31 +1,07 18894 83,66%
  Antal röstberättigade 22261   -322   22583  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Ronneby

Område M C FP KD S V MP SD FI ROP ÖVR BLANK OG VDT
20,92% 21,71% 1,59% 1,69% 25,80% 5,68% 3,09% 15,54%   3,49% 0,50% 0,89%   81,30%
18,45% 6,44% 7,73% 1,39% 36,48% 4,61% 3,11% 15,24%   6,01% 0,54% 1,48%   80,51%
22,37% 21,95% 2,10% 1,58% 22,90% 5,57% 4,31% 11,76% 0,21% 6,72% 0,53% 1,04%   86,51%
18,06% 13,57% 1,64% 0,69% 38,29% 5,36% 3,37% 14,43% 0,09% 3,54% 0,95% 1,70% 0,08% 84,20%
16,58% 4,21% 6,85% 1,32% 37,79% 5,36% 5,53% 17,08% 0,08% 4,70% 0,50% 1,06%   81,02%
10,13% 2,79% 2,79% 1,32% 46,11% 11,31% 4,55% 15,57%   4,99% 0,44% 0,73%   67,32%
22,25% 5,83% 7,85% 1,78% 34,71% 4,61% 4,37% 12,38%   5,50% 0,73% 1,67%   83,36%
22,96% 7,20% 4,91% 3,44% 32,25% 4,38% 4,70% 16,81% 0,10% 3,03% 0,21% 1,94% 0,20% 86,79%
14,11% 27,08% 1,82% 2,28% 22,30% 2,39% 2,50% 20,48%   6,37% 0,68% 0,68%   83,57%
15,48% 10,08% 3,96% 0,90% 36,36% 5,67% 5,04% 16,83% 0,09% 4,86% 0,72% 0,89% 0,09% 86,37%
20,07% 5,86% 8,79% 1,95% 38,10% 4,35% 2,84% 11,46%   5,86% 0,71% 0,79%   91,75%
10,24% 5,02% 2,51% 1,20% 44,28% 4,02% 3,31% 25,70%   3,31% 0,40% 0,20%   82,48%
14,08% 3,96% 3,96% 1,75% 43,42% 5,24% 2,67% 20,33%   4,23% 0,37% 0,82%   85,63%
8,84% 3,27% 4,42% 0,58% 49,09% 5,48% 2,31% 21,42%   3,46% 1,15% 1,33%   83,27%
22,22% 9,80% 4,58% 1,96% 27,45% 4,74% 3,76% 17,16%   7,03% 1,31% 1,77%   87,87%
16,78% 8,17% 8,17% 1,31% 31,70% 5,66% 4,90% 15,80% 0,33% 6,21% 0,98% 0,65% 0,11% 85,17%
24,09% 6,82% 6,91% 2,53% 33,70% 5,56% 3,71% 11,37%   4,97% 0,34% 0,92%   86,13%
20,03% 10,01% 7,27% 2,06% 29,22% 6,86% 4,80% 10,97% 0,14% 8,37% 0,27% 0,68% 0,14% 93,04%
9,27% 5,30% 4,80% 1,49% 50,83% 7,12% 2,48% 14,74%   3,64% 0,33% 1,15%   73,26%
24,89% 8,89% 8,89% 0,44% 26,67% 2,67% 5,78% 17,78% 1,33% 0,89% 1,78% 3,85%    
Ronneby 17,55% 9,33% 5,00% 1,61% 35,73% 5,30% 3,80% 16,06% 0,07% 4,93% 0,63% 1,11% 0,03% 84,74%

Röstfördelning övriga partier - kommun Ronneby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 117 0,63% +81 +0,43 36 0,19%
  Totalt övriga partier 117 0,63% +81 +0,43 36 0,19%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Ronneby

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Piratpartiet 61
Djurens parti 29
Enhet 8
Direktdemokraterna 5
Svenskarnas parti 5
Blekingepartiet 2
Karlskronapartiet 2
Partier med färre än 2 röster 5

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se