2014-09-23 10:43:59

Val till kommunfullmäktige i Karlshamn - Personröster

Samtliga 20 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Karlshamn

Område M C FP KD S V MP SD FI K ÖVR TOT
32,77% 43,21% 27,91% 27,09% 23,70% 19,19% 32,70% 26,41%   28,25%   27,63%
34,23% 30,54% 26,90% 23,48% 31,05% 18,73% 34,49% 23,42%   28,50%   30,12%
Karlshamn 33,61% 37,99% 27,27% 25,36% 27,19% 18,97% 33,79% 25,15%   28,39%   28,88%

http://www.val.se