2014-09-23 16:51:44

Val till kommunfullmäktige i Uddevalla - Röster

Samtliga 34 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Uddevalla

15,78%
4,67%
5,57%
6,44%
32,79%
9,10%
6,06%
11,16%
0,14%
7,81%
0,49%
M C FP KD S V MP SD FI UddP ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,76%
+1,64
2010: 82,12%

Röstfördelning - kommun Uddevalla

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 5430 15,78% -2779 -9,21 8209 24,99%
C Centerpartiet 1606 4,67% -62 -0,41 1668 5,08%
FP Folkpartiet liberalerna 1916 5,57% -218 -0,93 2134 6,50%
KD Kristdemokraterna 2216 6,44% -462 -1,71 2678 8,15%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11284 32,79% -87 -1,82 11371 34,61%
V Vänsterpartiet 3132 9,10% +1457 +4,00 1675 5,10%
MP Miljöpartiet de gröna 2085 6,06% -235 -1,00 2320 7,06%
SD Sverigedemokraterna 3842 11,16% +2400 +6,78 1442 4,39%
FI Feministiskt initiativ 48 0,14% +48 +0,14    
UddP Uddevallapartiet 2687 7,81% +1582 +4,44 1105 3,36%
ÖVR Övriga partier 167 0,49% -83 -0,28 250 0,76%
  Giltiga röster 34413 100,00% +1561   32852 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 724 2,06% +41 +0,02 683 2,04%
OG Ogiltiga röster - övriga 11 0,03% -2 -0,01 13 0,04%
VDT Valdeltagande 35148 83,76% +1600 +1,64 33548 82,12%
  Antal röstberättigade 41961   +1108   40853  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Uddevalla

Område M C FP KD S V MP SD FI UddP ÖVR BLANK OG VDT
14,39% 4,75% 5,07% 5,27% 35,70% 9,55% 5,39% 11,79% 0,13% 7,46% 0,50% 2,00% 0,04% 83,57%
19,53% 8,37% 5,76% 4,23% 25,38% 12,42% 6,30% 10,80% 0,18% 6,21% 0,81% 2,03%   86,96%
10,22% 1,69% 4,64% 6,74% 43,20% 8,54% 6,74% 10,12%   7,48% 0,63% 1,66% 0,10% 84,00%
14,59% 3,67% 5,04% 4,83% 38,93% 9,86% 4,62% 9,97%   8,39% 0,10% 1,95%   89,34%
17,46% 3,04% 7,61% 5,82% 33,48% 7,61% 4,21% 9,49% 0,09% 10,83% 0,36% 1,76%   88,55%
13,43% 3,29% 6,23% 5,60% 32,92% 11,65% 7,21% 10,32% 0,09% 8,45% 0,80% 3,02%   83,02%
11,76% 2,59% 6,12% 4,82% 38,71% 11,06% 5,88% 10,35% 0,24% 7,76% 0,71% 2,07%   89,03%
13,74% 2,84% 5,59% 5,78% 32,99% 10,43% 6,64% 12,51% 0,09% 9,10% 0,28% 2,31% 0,09% 81,10%
18,86% 1,94% 6,36% 5,17% 39,12% 7,76% 5,28% 9,38% 0,11% 5,93% 0,11% 1,89% 0,42% 88,62%
5,18% 2,66% 1,82% 8,40% 50,00% 16,11% 3,36% 9,94%   1,40% 1,12% 0,97% 0,14% 67,35%
7,86% 1,42% 2,99% 6,45% 43,87% 17,61% 4,72% 10,53% 0,16% 3,77% 0,63% 0,93%   65,78%
7,25% 2,15% 3,13% 4,80% 49,95% 7,74% 4,80% 14,59% 0,10% 4,41% 1,08% 1,35%   71,58%
9,87% 2,38% 4,02% 3,88% 45,00% 10,69% 4,77% 12,53% 0,27% 5,99% 0,61% 2,00%   77,59%
18,27% 5,17% 4,93% 6,61% 31,37% 7,45% 5,17% 12,38% 0,36% 8,17% 0,12% 2,23%   88,10%
22,02% 7,81% 6,41% 5,01% 26,03% 6,71% 6,71% 11,61% 0,20% 7,21% 0,30% 1,96%   89,46%
18,54% 10,37% 7,30% 4,90% 23,05% 8,36% 6,63% 12,39% 0,10% 8,07% 0,29% 2,16%   85,60%
13,97% 11,36% 3,35% 5,87% 28,96% 4,75% 3,35% 20,30%   7,82% 0,28% 2,45%   86,90%
18,47% 8,70% 3,50% 2,65% 29,83% 6,90% 3,93% 11,46% 0,11% 14,23% 0,21% 2,28%   87,08%
17,92% 2,31% 4,62% 5,20% 32,95% 13,29% 8,67% 10,40% 0,58% 2,89% 1,16% 2,26%    
17,13% 4,59% 6,05% 7,58% 29,96% 8,66% 6,71% 10,55% 0,15% 8,15% 0,47% 2,12% 0,02% 83,95%
19,16% 7,62% 5,71% 6,88% 22,97% 6,57% 8,54% 11,00% 0,12% 11,12% 0,31% 1,63% 0,06% 89,80%
22,03% 3,03% 7,58% 7,39% 29,36% 8,52% 4,17% 8,08% 0,06% 9,79%   1,98%   88,21%
18,32% 5,31% 7,69% 17,49% 26,83% 6,32% 6,87% 6,96% 0,27% 3,57% 0,37% 1,71%   86,46%
15,99% 5,76% 5,44% 18,66% 28,68% 6,18% 8,00% 7,78% 0,21% 3,09% 0,21% 2,39%   91,09%
27,79% 6,77% 8,44% 9,59% 16,18% 6,86% 9,50% 10,20% 0,26% 4,22% 0,18% 2,32%   87,52%
15,08% 9,11% 5,29% 10,87% 26,05% 8,03% 9,01% 9,70%   6,56% 0,29% 2,02%   80,84%
17,11% 3,42% 5,22% 5,05% 35,93% 7,87% 5,22% 10,78% 0,17% 8,90% 0,34% 2,42%   78,15%
13,68% 3,20% 6,39% 4,97% 33,21% 11,28% 5,86% 12,43% 0,18% 7,90% 0,89% 2,60%   78,53%
14,89% 2,96% 6,30% 5,34% 32,44% 10,69% 5,44% 11,16% 0,10% 10,31% 0,38% 1,69% 0,09% 81,14%
18,77% 3,20% 7,49% 4,80% 29,12% 9,76% 6,06% 8,59% 0,08% 11,53% 0,59% 2,06%   87,71%
15,42% 2,85% 5,34% 5,93% 27,76% 11,27% 8,42% 13,52% 0,36% 8,66% 0,47% 1,52%   79,26%
15,36% 2,61% 5,92% 4,72% 35,84% 8,43% 4,62% 10,34%   11,75% 0,40% 2,35%   79,87%
12,29% 2,66% 4,81% 4,59% 37,01% 10,58% 5,92% 12,66% 0,22% 8,44% 0,81% 2,45% 0,14% 81,35%
13,72% 7,00% 4,54% 4,64% 34,44% 6,91% 4,92% 15,23% 0,09% 8,14% 0,38% 3,38%   81,28%
12,70% 2,98% 3,87% 5,95% 37,20% 11,90% 6,25% 11,01% 0,10% 6,65% 1,39% 1,27%   69,69%
20,50% 4,18% 5,02% 4,18% 24,69% 7,53% 19,67% 9,62% 0,42% 2,51% 1,67% 2,45%    
Uddevalla 15,78% 4,67% 5,57% 6,44% 32,79% 9,10% 6,06% 11,16% 0,14% 7,81% 0,49% 2,06% 0,03% 83,76%

Röstfördelning övriga partier - kommun Uddevalla

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
K Kommunistiska Partiet 101 0,29% +101 +0,29    
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -194 -0,59 194 0,59%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 66 0,19% +10 +0,02 56 0,17%
  Totalt övriga partier 167 0,49% -83 -0,28 250 0,76%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Uddevalla

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 12
Djurens parti 11
Svenskarnas parti 9
Piratpartiet 8
Direktdemokraterna 7
Partiet de fria 4
Sjukvårdspartiet 3
Kalle Anka Partiet 2
Partier med färre än 2 röster 10

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se