2014-09-23 17:10:21

Val till kommunfullmäktige i Ulricehamn - Röster

Samtliga 13 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Ulricehamn

19,59%
20,16%
4,58%
3,91%
26,01%
4,99%
5,55%
8,60%
0,08%
6,35%
0,17%
M C FP KD S V MP SD FI NyaU ÖVR
Valdeltagande
2014: 84,44%
+1,76
2010: 82,68%

Röstfördelning - kommun Ulricehamn

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2997 19,59% -109 -1,74 3106 21,33%
C Centerpartiet 3085 20,16% +90 -0,41 2995 20,57%
FP Folkpartiet liberalerna 701 4,58% -342 -2,58 1043 7,16%
KD Kristdemokraterna 598 3,91% -274 -2,08 872 5,99%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3979 26,01% +4 -1,29 3975 27,30%
V Vänsterpartiet 764 4,99% +179 +0,98 585 4,02%
MP Miljöpartiet de gröna 849 5,55% -29 -0,48 878 6,03%
SD Sverigedemokraterna 1315 8,60% +379 +2,17 936 6,43%
FI Feministiskt initiativ 13 0,08% +13 +0,08    
NyaU Nya Ulricehamn 972 6,35% +972 +6,35    
ÖVR Övriga partier 26 0,17% -144 -1,00 170 1,17%
  Giltiga röster 15299 100,00% +739   14560 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 211 1,36% -105 -0,76 316 2,12%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,02% -1 -0,01 4 0,03%
VDT Valdeltagande 15513 84,44% +633 +1,76 14880 82,68%
  Antal röstberättigade 18372   +375   17997  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Ulricehamn

Område M C FP KD S V MP SD FI NyaU ÖVR BLANK OG VDT
11,48% 27,60% 4,03% 4,79% 26,16% 4,11% 3,27% 12,24% 0,08% 6,16% 0,08% 1,35%   80,01%
13,65% 32,52% 3,13% 2,70% 22,70% 3,91% 5,22% 9,22% 0,43% 6,26% 0,26% 1,12%   82,13%
19,72% 22,17% 4,48% 3,75% 23,22% 6,08% 4,67% 11,67% 0,18% 3,87% 0,18% 1,51% 0,06% 85,48%
17,57% 33,65% 3,62% 5,32% 16,19% 3,51% 5,54% 11,50%   2,88% 0,21% 0,95%   86,42%
15,92% 29,04% 3,73% 4,19% 19,25% 4,35% 5,75% 10,40% 0,16% 6,83% 0,39% 1,08%   84,55%
22,11% 10,16% 4,97% 5,93% 30,34% 5,04% 5,64% 7,57%   8,09% 0,15% 1,96%   78,21%
17,34% 10,51% 4,66% 3,17% 37,56% 6,05% 6,94% 5,65% 0,10% 7,83% 0,20% 1,56% 0,10% 80,28%
22,61% 11,66% 5,96% 4,47% 31,55% 6,40% 4,56% 5,70%   7,01% 0,09% 1,38%   75,67%
31,72% 14,05% 6,25% 3,62% 22,36% 3,26% 6,60% 5,11%   6,96% 0,07% 2,02%   86,47%
27,54% 8,31% 5,79% 2,71% 30,25% 4,48% 5,51% 5,70%   9,62% 0,09% 1,11% 0,09% 87,63%
19,91% 14,72% 4,47% 3,46% 31,82% 5,41% 6,35% 6,13%   7,72%   0,93%   80,96%
14,34% 31,11% 3,45% 2,74% 21,55% 5,56% 5,88% 11,05% 0,08% 4,08% 0,16% 0,78%   84,33%
19,47% 9,73% 5,60% 3,83% 27,43% 10,32% 9,14% 9,73%   3,83% 0,88% 2,59%    
Ulricehamn 19,59% 20,16% 4,58% 3,91% 26,01% 4,99% 5,55% 8,60% 0,08% 6,35% 0,17% 1,36% 0,02% 84,44%

Röstfördelning övriga partier - kommun Ulricehamn

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SPI SPI Välfärden     -163 -1,12 163 1,12%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 26 0,17% +19 +0,12 7 0,05%
  Totalt övriga partier 26 0,17% -144 -1,00 170 1,17%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Ulricehamn

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Piratpartiet 6
Svenskarnas parti 6
Enhet 3
Direktdemokraterna 2
Djurens parti 2
Partier med färre än 2 röster 7

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se