2014-09-23 18:13:25

Val till kommunfullmäktige i Gävle - Röster

Samtliga 54 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Gävle

25,22%
4,50%
7,53%
3,04%
30,00%
8,80%
7,57%
12,93%
0,21%
0,19%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 84,50%
+2,14
2010: 82,36%

Röstfördelning - kommun Gävle

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 16201 25,22% -306 -2,01 16507 27,24%
C Centerpartiet 2889 4,50% +370 +0,34 2519 4,16%
FP Folkpartiet liberalerna 4839 7,53% +36 -0,39 4803 7,93%
KD Kristdemokraterna 1953 3,04% +28 -0,14 1925 3,18%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19271 30,00% -1360 -4,04 20631 34,04%
V Vänsterpartiet 5654 8,80% +1392 +1,77 4262 7,03%
MP Miljöpartiet de gröna 4859 7,57% +195 -0,13 4664 7,70%
SD Sverigedemokraterna 8308 12,93% +3615 +5,19 4693 7,74%
FI Feministiskt initiativ 133 0,21% +133 +0,21    
ÖVR Övriga partier 123 0,19% -475 -0,80 598 0,99%
  Giltiga röster 64230 100,00% +3628   60602 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 760 1,17% -215 -0,41 975 1,58%
OG Ogiltiga röster - övriga 22 0,03% -10 -0,02 32 0,05%
VDT Valdeltagande 65012 84,50% +3403 +2,14 61609 82,36%
  Antal röstberättigade 76936   +2130   74806  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Gävle

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
25,93% 4,36% 7,27% 3,11% 30,02% 8,81% 7,59% 12,50% 0,22% 0,19% 1,18% 0,04% 84,66%
17,82% 8,49% 2,66% 2,08% 35,05% 9,91% 5,41% 17,99% 0,17% 0,42% 1,15% 0,08% 83,00%
32,37% 7,81% 5,33% 5,12% 19,64% 6,64% 5,12% 17,77%   0,21% 1,23%   90,26%
17,83% 3,96% 4,43% 1,98% 31,70% 15,47% 10,66% 12,45% 0,94% 0,57% 1,03%   76,23%
14,77% 2,10% 3,67% 1,72% 35,91% 15,97% 8,55% 16,94% 0,15% 0,22% 1,62%   74,02%
36,14% 5,56% 9,80% 2,92% 21,06% 5,56% 8,90% 10,01% 0,07%   1,30%   90,56%
30,14% 5,66% 7,85% 3,79% 28,34% 6,39% 6,99% 10,65% 0,20%   1,64% 0,07% 89,47%
19,09% 1,66% 4,53% 2,32% 43,38% 12,47% 7,95% 7,84% 0,33% 0,44% 0,88%   64,64%
33,37% 4,22% 9,45% 3,22% 23,42% 8,84% 8,14% 8,94% 0,10% 0,30% 1,09%   81,33%
44,36% 4,16% 10,60% 3,56% 14,25% 5,43% 6,53% 10,86% 0,17% 0,08% 0,67% 0,08% 90,14%
12,36% 2,94% 2,59% 2,16% 46,33% 10,63% 4,24% 18,58%   0,17% 1,11%   85,34%
33,08% 5,04% 10,51% 2,56% 20,77% 7,52% 10,68% 9,49% 0,17% 0,17% 1,52%   81,99%
24,56% 4,19% 11,28% 3,48% 29,66% 8,19% 7,61% 10,70% 0,26% 0,06% 1,08% 0,06% 86,78%
32,68% 4,79% 12,29% 3,44% 23,16% 6,28% 7,63% 9,52% 0,14% 0,07% 0,94%   88,41%
15,78% 3,21% 8,13% 4,63% 36,96% 9,83% 7,47% 13,89%   0,09% 0,84%   77,49%
19,31% 2,61% 6,59% 3,46% 37,12% 11,09% 6,65% 12,92% 0,20% 0,07% 1,54%   83,80%
27,54% 2,65% 9,28% 5,60% 28,28% 8,47% 8,47% 9,57% 0,07% 0,07% 1,24%   88,54%
20,35% 2,43% 8,38% 3,60% 35,34% 9,55% 5,28% 14,91%   0,17% 0,91%   84,68%
11,88% 1,92% 3,96% 1,13% 44,57% 13,01% 13,24% 9,39% 0,57% 0,34% 2,20% 0,44% 61,02%
21,78% 4,20% 6,84% 2,54% 37,11% 6,74% 5,86% 14,45% 0,29% 0,20% 1,35% 0,10% 86,95%
15,02% 5,01% 3,76% 1,99% 43,81% 6,63% 4,64% 18,56% 0,22% 0,37% 1,02% 0,07% 78,19%
32,71% 6,59% 6,21% 2,70% 27,37% 5,21% 6,53% 12,62%   0,06% 0,69% 0,06% 90,12%
36,46% 4,82% 9,99% 2,89% 19,71% 7,51% 9,92% 8,34% 0,14% 0,21% 0,75%   84,46%
31,55% 4,01% 7,30% 3,08% 26,52% 7,91% 7,91% 11,10% 0,21% 0,41% 0,71%   81,87%
31,90% 6,28% 7,00% 3,66% 22,59% 5,97% 6,44% 15,83% 0,08% 0,24% 1,49%   90,69%
25,25% 2,39% 6,80% 2,78% 30,12% 12,43% 9,34% 10,35% 0,39% 0,15% 0,92% 0,15% 73,66%
23,35% 3,48% 5,94% 2,84% 31,61% 11,61% 10,45% 8,52% 1,81% 0,39% 2,02%    
24,52% 4,64% 7,80% 2,97% 29,99% 8,79% 7,54% 13,37% 0,19% 0,19% 1,16% 0,03% 84,35%
5,01% 0,98% 2,32% 1,22% 50,12% 14,79% 9,29% 15,89% 0,12% 0,24% 1,09%   59,88%
20,24% 2,99% 9,89% 2,61% 32,18% 11,10% 7,74% 12,78% 0,28% 0,19% 1,29%   83,28%
25,28% 2,36% 6,97% 2,81% 30,00% 10,00% 9,66% 12,81% 0,11%   0,67%   86,91%
28,19% 3,03% 7,25% 6,52% 28,74% 7,44% 5,69% 13,13%     0,73%   91,26%
21,73% 1,89% 5,41% 1,44% 34,17% 10,55% 5,50% 18,76% 0,36% 0,18% 0,98% 0,09% 79,45%
19,68% 2,55% 6,33% 2,37% 38,93% 8,00% 5,18% 16,87% 0,09%   1,13%   85,96%
20,05% 3,89% 6,68% 2,49% 39,47% 8,78% 5,98% 12,43% 0,16% 0,08% 1,08%   86,56%
17,13% 2,93% 5,16% 2,07% 38,38% 10,59% 7,23% 16,01% 0,09% 0,43% 0,60%   73,89%
26,55% 2,41% 6,73% 4,24% 30,36% 7,90% 5,05% 16,46% 0,07% 0,22% 1,30% 0,14% 88,12%
17,60% 2,81% 5,99% 2,16% 33,41% 12,91% 8,73% 15,87% 0,29% 0,22% 1,42%   78,24%
16,42% 3,44% 5,32% 1,72% 37,29% 12,04% 8,13% 15,48% 0,08% 0,08% 1,62%   74,93%
17,87% 3,71% 4,78% 1,65% 41,93% 8,40% 5,77% 15,82%   0,08% 1,14%   81,70%
35,79% 5,26% 14,11% 4,06% 17,90% 5,54% 9,69% 7,20% 0,09% 0,37% 0,64%   92,61%
31,50% 3,59% 8,02% 2,63% 28,26% 5,87% 7,54% 12,46%   0,12% 0,95% 0,12% 89,12%
28,69% 6,02% 7,15% 3,48% 26,90% 7,24% 6,77% 13,73%     1,12%   86,69%
19,57% 20,17% 3,44% 3,08% 27,05% 5,46% 3,32% 17,79%   0,12% 1,29%   80,34%
18,38% 18,99% 2,67% 4,00% 26,80% 6,37% 3,90% 18,89%     1,42%   86,06%
33,10% 5,23% 10,89% 2,83% 21,78% 6,26% 7,29% 12,44% 0,09% 0,09% 1,02%   88,64%
24,11% 3,41% 7,15% 2,16% 32,09% 9,06% 8,23% 13,47% 0,08% 0,25% 1,07% 0,08% 82,85%
29,86% 5,40% 11,09% 2,46% 22,75% 9,86% 8,25% 10,14% 0,19%   0,56% 0,09% 88,72%
23,10% 3,44% 7,14% 3,53% 27,34% 11,64% 9,79% 13,14% 0,53% 0,35% 1,48%   78,03%
28,29% 2,45% 9,65% 3,24% 25,56% 10,01% 8,06% 11,81% 0,58% 0,36% 1,21% 0,07% 82,28%
28,17% 4,34% 10,33% 2,75% 28,31% 7,23% 8,26% 9,99% 0,34% 0,28% 1,22%   81,67%
22,04% 4,75% 7,94% 3,82% 31,85% 9,81% 8,41% 11,21%   0,16% 1,15%   81,80%
25,74% 6,58% 7,64% 3,32% 29,56% 5,52% 7,07% 14,43%   0,14% 1,53% 0,07% 90,32%
31,50% 3,73% 11,11% 2,94% 21,83% 8,43% 10,07% 9,61% 0,46% 0,33% 0,84%   86,15%
40,71% 5,10% 14,52% 4,41% 13,66% 5,96% 8,30% 7,00% 0,26% 0,09% 1,11%   74,33%
23,90% 3,93% 9,08% 3,03% 23,75% 9,53% 13,31% 10,89% 1,36% 1,21% 3,50% 0,15%  
Gävle 25,22% 4,50% 7,53% 3,04% 30,00% 8,80% 7,57% 12,93% 0,21% 0,19% 1,17% 0,03% 84,50%

Röstfördelning övriga partier - kommun Gävle

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Befp Befolkningspartiet     -154 -0,25 154 0,25%
SJVG Sjukvårdspartiet Gävle     -363 -0,60 363 0,60%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 123 0,19% +42 +0,06 81 0,13%
  Totalt övriga partier 123 0,19% -475 -0,80 598 0,99%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Gävle

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Piratpartiet 29
Enhet 28
Djurens parti 17
Svenskarnas parti 8
Partiet de fria 5
Direktdemokraterna 4
Sjukvårdspartiet 4
Blankt 3
Kristna Värdepartiet 3
Djurens Parti 2
Landsbygdspartiet 2
Sjukvårdspartiet Gävleborg 2
Partier med färre än 2 röster 16

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se