2014-09-23 14:31:37

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Röster - Huddinge Västra

28,43%
4,70%
6,03%
3,59%
30,52%
6,79%
9,52%
7,22%
0,58%
0,05%
2,16%
0,42%
M C FP KD S V MP SD FI DP HP ÖVR
Valdeltagande
2014: 73,71%
-1,74
2010: 75,44%

Röstfördelning - kommunvalkrets Huddinge Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 8082 28,43% -1199 -7,02 9281 35,45%
C Centerpartiet 1336 4,70% +647 +2,07 689 2,63%
FP Folkpartiet liberalerna 1714 6,03% -243 -1,45 1957 7,48%
KD Kristdemokraterna 1020 3,59% -112 -0,74 1132 4,32%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8677 30,52% +807 +0,46 7870 30,06%
V Vänsterpartiet 1930 6,79% +529 +1,44 1401 5,35%
MP Miljöpartiet de gröna 2705 9,52% +776 +2,15 1929 7,37%
SD Sverigedemokraterna 2052 7,22% +1038 +3,34 1014 3,87%
FI Feministiskt initiativ 164 0,58% +38 +0,10 126 0,48%
DP Drevvikenpartiet 13 0,05% +7 +0,02 6 0,02%
HP Huddingepartiet 614 2,16% -115 -0,62 729 2,78%
ÖVR Övriga partier 120 0,42% +77 +0,26 43 0,16%
  Giltiga röster 28427 100,00% +2250   26177 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 233 0,81% -23 -0,16 256 0,97%
OG Ogiltiga röster - övriga 10 0,03% +5 +0,02 5 0,02%
VDT Valdeltagande 28670 73,71% +2232 -1,74 26438 75,44%
  Antal röstberättigade 38897   +3854   35043  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Huddinge Västra

Område M C FP KD S V MP SD FI DP HP ÖVR BLANK OG VDT
10,19% 1,61% 2,12% 2,22% 50,05% 15,24% 11,60% 4,74% 0,50% 0,10% 0,81% 0,81% 0,40% 0,30% 52,75%
32,65% 5,68% 10,57% 4,42% 19,72% 4,50% 10,17% 8,12% 0,55%   3,39% 0,24% 1,25%   90,49%
32,17% 3,64% 6,56% 4,14% 28,32% 6,28% 7,70% 7,42% 0,50%   2,78% 0,50% 0,85%   80,99%
34,32% 4,29% 6,96% 3,72% 20,50% 6,29% 8,01% 8,77% 0,29% 0,10% 6,10% 0,67% 0,47%   77,44%
8,61% 0,51% 3,04% 2,41% 62,78% 9,49% 7,72% 4,18% 0,13%   1,01% 0,13% 0,38%   58,14%
11,71% 1,79% 3,58% 1,52% 45,18% 12,67% 12,95% 6,47% 1,10% 0,14% 1,93% 0,96% 0,82%   46,12%
8,31% 1,17% 2,04% 1,02% 54,08% 12,97% 9,18% 9,33% 0,15%   1,31% 0,44% 0,87%   60,12%
43,35% 6,26% 5,68% 3,42% 22,02% 3,62% 7,05% 6,95% 0,68%   0,88% 0,10% 1,16%   79,05%
42,79% 7,38% 6,54% 3,86% 17,28% 2,94% 8,98% 7,97% 0,34% 0,08% 1,34% 0,50% 1,00%   79,95%
39,28% 7,13% 9,16% 4,13% 18,22% 3,16% 9,97% 5,36% 0,11% 0,05% 3,05% 0,38% 0,74%   90,17%
27,70% 1,37% 4,11% 5,18% 35,01% 5,63% 9,28% 8,22% 0,30%   2,89% 0,30% 0,61%   68,07%
32,98% 6,57% 11,53% 5,63% 20,24% 2,55% 10,59% 6,43% 0,27%   2,55% 0,67% 0,80%   90,82%
17,80% 0,87% 3,49% 4,01% 42,93% 11,17% 9,42% 8,38% 0,35%   1,22% 0,35% 0,69%   66,47%
39,54% 7,93% 6,64% 4,15% 20,18% 3,69% 10,05% 6,08% 0,55%   1,01% 0,18% 0,73%   88,65%
33,65% 7,09% 9,71% 5,11% 17,11% 4,85% 12,71% 5,94% 0,57%   2,94% 0,32% 0,95%   86,92%
39,54% 5,23% 7,06% 3,28% 22,63% 3,77% 9,25% 7,06% 0,36%   1,70% 0,12% 1,08%   74,60%
40,83% 6,34% 7,19% 3,13% 20,12% 3,38% 6,85% 9,47% 0,59% 0,17% 1,44% 0,51% 1,09% 0,17% 77,94%
36,22% 9,50% 8,45% 6,44% 15,95% 3,48% 8,66% 7,50% 0,53% 0,21% 2,85% 0,21% 0,21%   91,87%
43,87% 7,63% 7,46% 4,11% 14,57% 3,26% 9,00% 7,03% 0,17% 0,09% 2,74% 0,09% 0,51%   89,20%
36,56% 5,61% 7,74% 3,77% 24,95% 2,80% 8,12% 8,61% 0,77%   0,87% 0,19% 0,86%   88,54%
34,59% 6,89% 6,95% 4,46% 22,48% 4,06% 10,31% 6,60% 0,41%   3,19% 0,06% 0,80%   85,63%
17,83% 2,66% 5,12% 1,84% 39,75% 11,68% 10,25% 6,97% 0,41% 0,20% 3,07% 0,20% 1,21%   49,55%
9,21% 1,11% 2,33% 2,11% 49,06% 12,87% 10,43% 10,43% 0,44% 0,11% 1,33% 0,55% 0,88%   58,34%
11,21% 2,52% 2,64% 2,14% 47,10% 12,22% 7,05% 10,96% 0,63% 0,13% 2,90% 0,50% 0,50% 0,13% 61,94%
10,88% 2,18% 2,18% 2,07% 49,62% 13,82% 9,36% 6,09% 1,31%   1,31% 1,20% 0,65%   57,81%
11,52% 1,36% 1,84% 1,84% 54,70% 10,84% 10,36% 4,65% 1,36%   0,97% 0,58% 0,48% 0,19% 48,48%
7,76% 0,93% 1,96% 2,52% 54,86% 12,43% 8,69% 8,04% 1,50%   0,75% 0,56% 0,83% 0,09% 55,10%
24,17% 2,90% 4,01% 3,73% 31,77% 8,56% 12,71% 7,73% 1,80%   1,52% 1,10% 2,03% 0,14%  
Huddinge Västra 28,43% 4,70% 6,03% 3,59% 30,52% 6,79% 9,52% 7,22% 0,58% 0,05% 2,16% 0,42% 0,81% 0,03% 73,71%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Huddinge Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SVP Svenskarnas parti 21 0,07% +21 +0,07    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 99 0,35% +56 +0,18 43 0,16%
  Totalt övriga partier 120 0,42% +77 +0,26 43 0,16%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Huddinge Västra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Piratpartiet 26
Djurens parti 16
Enhet 14
Sverigesmultidemokrater 11
De Nya Svenskarna D.P.N.S 6
Kristna Värdepartiet 6
Stockholmspartiet 4
Bajenpartiet 2
Kommunistiska Partiet 2
Partier med färre än 2 röster 12

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se