2014-09-22 09:11:21

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Röster - Huddinge Östra

26,24%
4,18%
6,22%
3,20%
24,73%
5,59%
9,02%
8,67%
0,40%
8,12%
3,13%
0,49%
M C FP KD S V MP SD FI DP HP ÖVR
Valdeltagande
2014: 81,88%
+0,10
2010: 81,78%

Röstfördelning - kommunvalkrets Huddinge Östra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 7957 26,24% -1516 -6,65 9473 32,90%
C Centerpartiet 1268 4,18% +562 +1,73 706 2,45%
FP Folkpartiet liberalerna 1887 6,22% -403 -1,73 2290 7,95%
KD Kristdemokraterna 971 3,20% -117 -0,58 1088 3,78%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7497 24,73% +731 +1,23 6766 23,50%
V Vänsterpartiet 1695 5,59% +381 +1,03 1314 4,56%
MP Miljöpartiet de gröna 2734 9,02% +529 +1,36 2205 7,66%
SD Sverigedemokraterna 2630 8,67% +1233 +3,82 1397 4,85%
FI Feministiskt initiativ 122 0,40% +5   117 0,41%
DP Drevvikenpartiet 2463 8,12% +186 +0,22 2277 7,91%
HP Huddingepartiet 948 3,13% -168 -0,75 1116 3,88%
ÖVR Övriga partier 148 0,49% +101 +0,32 47 0,16%
  Giltiga röster 30320 100,00% +1524   28796 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 305 1,00% +25 +0,03 280 0,96%
OG Ogiltiga röster - övriga 12 0,04% +1   11 0,04%
VDT Valdeltagande 30637 81,88% +1550 +0,10 29087 81,78%
  Antal röstberättigade 37416   +1849   35567  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Huddinge Östra

Område M C FP KD S V MP SD FI DP HP ÖVR BLANK OG VDT
36,14% 5,16% 8,75% 3,59% 25,59% 2,92% 9,54% 5,50% 0,34% 0,11% 2,13% 0,22% 1,00%   90,63%
28,68% 6,25% 6,71% 3,01% 16,27% 4,09% 8,33% 5,94% 0,23% 19,35% 0,93% 0,23% 0,77%   84,43%
26,51% 4,15% 5,15% 2,26% 16,21% 4,65% 7,04% 16,58% 0,25% 0,50% 16,33% 0,38% 1,36%   75,99%
17,32% 3,57% 4,58% 3,30% 27,96% 5,59% 10,27% 11,37% 0,73% 13,93% 0,73% 0,64% 1,45%   78,18%
15,63% 3,03% 4,17% 2,54% 38,22% 9,66% 11,54% 10,56% 0,25% 0,16% 3,76% 0,49% 0,81%   71,34%
32,88% 6,03% 7,94% 4,43% 22,60% 4,50% 10,28% 7,39% 0,25%   3,45% 0,25% 0,61%   89,09%
25,93% 2,38% 6,08% 1,85% 33,33% 6,61% 7,14% 11,38% 0,53% 0,26% 3,84% 0,66% 1,82%   75,12%
39,75% 4,28% 8,35% 3,45% 18,77% 2,42% 9,66% 8,70% 0,14% 0,07% 4,00% 0,41% 0,82%   88,17%
27,78% 3,14% 4,40% 3,67% 13,84% 2,83% 4,40% 6,92% 0,42% 31,34% 0,52% 0,73% 0,63%   78,43%
29,74% 4,42% 8,84% 4,42% 21,82% 4,05% 8,38% 10,68% 0,46%   7,00% 0,18% 0,64%   85,93%
26,62% 3,97% 5,03% 3,66% 31,58% 6,86% 8,62% 11,06%     2,21% 0,38% 0,68%   79,85%
30,19% 4,72% 16,04% 4,72% 19,34% 3,14% 11,01% 7,08% 0,94%   2,67% 0,16% 0,63%   91,17%
31,63% 9,78% 9,56% 2,62% 11,72% 1,93% 7,28% 2,62% 0,11% 22,30% 0,23% 0,23% 0,34%   90,28%
32,73% 6,25% 7,50% 4,14% 18,83% 5,23% 10,94% 6,95% 0,63%   6,25% 0,55% 0,78%   86,81%
39,14% 5,92% 8,11% 5,04% 19,41% 3,29% 9,10% 6,91% 0,33% 0,33% 2,30% 0,11% 0,98%   89,50%
31,95% 6,13% 6,63% 3,26% 15,53% 3,86% 7,52% 6,53% 0,30% 17,31% 0,89% 0,10% 0,79%   82,38%
30,83% 4,47% 10,19% 4,04% 21,48% 6,23% 11,20% 8,59% 0,84%   1,94% 0,17% 0,67%   84,04%
32,84% 4,65% 11,09% 4,96% 21,75% 3,48% 9,50% 8,55%   0,32% 2,43% 0,42% 0,32%   85,20%
34,10% 4,25% 7,77% 6,31% 24,88% 4,00% 8,62% 6,80% 0,12%   2,79% 0,36% 1,55%   90,00%
21,68% 1,99% 4,87% 2,88% 33,30% 8,19% 10,84% 11,39% 0,44%   3,65% 0,77% 1,31%   76,40%
17,08% 3,29% 2,65% 2,56% 31,87% 7,67% 7,21% 13,15% 0,73% 12,79% 0,27% 0,73% 1,53%   73,01%
24,11% 4,34% 3,32% 2,30% 13,27% 5,74% 9,06% 9,18% 0,64% 2,81% 24,23% 1,02% 1,63%   75,62%
11,97% 1,01% 1,83% 1,42% 45,54% 11,16% 8,22% 8,82% 0,30% 7,81% 0,81% 1,12% 1,89%   62,73%
14,91% 2,19% 2,82% 2,40% 39,00% 9,91% 7,51% 8,45% 0,31% 10,84% 1,04% 0,63% 1,34%   69,53%
16,88% 2,74% 3,03% 2,31% 28,86% 8,51% 8,08% 9,67% 0,14% 18,47% 0,58% 0,72% 0,86%   73,19%
14,68% 2,58% 1,13% 2,26% 43,55% 9,03% 8,39% 7,90% 0,48% 8,39% 0,81% 0,81% 0,32%   52,36%
15,34% 3,11% 4,25% 1,45% 28,29% 7,05% 9,33% 8,19% 0,52% 21,55% 0,31% 0,62% 0,82% 0,10% 82,06%
21,92% 3,58% 5,42% 1,58% 20,67% 5,67% 9,17% 7,25% 0,42% 23,17% 0,58% 0,58% 1,07%   80,22%
20,60% 2,47% 4,60% 1,79% 21,45% 5,02% 7,91% 7,15% 0,09% 28,51% 0,26% 0,17% 0,84% 0,92% 80,32%
26,46% 3,05% 4,45% 2,93% 24,94% 6,36% 12,21% 10,43% 1,78% 3,82% 2,04% 1,53% 2,48%    
Huddinge Östra 26,24% 4,18% 6,22% 3,20% 24,73% 5,59% 9,02% 8,67% 0,40% 8,12% 3,13% 0,49% 1,00% 0,04% 81,88%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Huddinge Östra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SVP Svenskarnas parti 28 0,09% +28 +0,09    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 120 0,40% +73 +0,23 47 0,16%
  Totalt övriga partier 148 0,49% +101 +0,32 47 0,16%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Huddinge Östra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Sverigesmultidemokrater 29
Piratpartiet 19
Djurens parti 14
Kristna Värdepartiet 7
Direktdemokraterna 6
Klassiskt liberala partiet 6
Enhet 4
Partiet de fria 4
Rättvisepartiet Socialisterna 4
Kommunistiska Partiet 3
Stockholmspartiet 3
Bajenpartiet 2
Hälsopartiet 2
Landsbygdspartiet Oberoende 2
Partier med färre än 2 röster 15

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se