2014-09-22 10:29:07

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Röster - 2 Bromma-Kungsholmen

35,44%
6,26%
11,18%
4,26%
14,66%
5,47%
13,50%
4,56%
3,51%
1,16%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,19%
+0,98
2010: 86,21%

Röstfördelning - kommunvalkrets 2 Bromma-Kungsholmen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 34825 35,44% -3214 -8,19 38039 43,63%
C Centerpartiet 6156 6,26% +1719 +1,18 4437 5,09%
FP Folkpartiet liberalerna 10990 11,18% -329 -1,80 11319 12,98%
KD Kristdemokraterna 4182 4,26% +505 +0,04 3677 4,22%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14403 14,66% +2194 +0,65 12209 14,00%
V Vänsterpartiet 5372 5,47% +1450 +0,97 3922 4,50%
MP Miljöpartiet de gröna 13265 13,50% +2568 +1,23 10697 12,27%
SD Sverigedemokraterna 4481 4,56% +2649 +2,46 1832 2,10%
FI Feministiskt initiativ 3453 3,51% +2651 +2,59 802 0,92%
ÖVR Övriga partier 1135 1,16% +879 +0,86 256 0,29%
  Giltiga röster 98262 100,00% +11072   87190 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 650 0,66% -108 -0,20 758 0,86%
OG Ogiltiga röster - övriga 29 0,03% +13 +0,01 16 0,02%
VDT Valdeltagande 98941 87,19% +10977 +0,98 87964 86,21%
  Antal röstberättigade 113477   +11443   102034  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets 2 Bromma-Kungsholmen

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
28,78% 6,12% 8,47% 4,28% 16,02% 7,05% 18,04% 6,04% 3,78% 1,43% 0,50% 0,25% 76,84%
26,45% 4,27% 8,75% 3,76% 17,90% 9,87% 15,97% 6,10% 4,88% 2,03% 0,71%   80,95%
27,70% 4,75% 7,95% 2,87% 18,11% 7,46% 18,52% 6,07% 5,08% 1,48% 0,57% 0,08% 83,37%
29,34% 6,61% 9,37% 3,44% 16,67% 8,95% 14,19% 5,92% 3,86% 1,65% 0,82% 0,14% 80,28%
24,37% 5,07% 11,50% 2,14% 15,98% 10,14% 17,54% 7,21% 4,48% 1,56% 1,53% 0,19% 81,44%
30,38% 5,41% 6,27% 3,46% 19,03% 6,92% 14,38% 7,68% 4,43% 2,05% 1,60%   78,99%
33,14% 6,53% 7,59% 4,03% 14,12% 8,45% 14,31% 6,44% 3,27% 2,11% 1,33%   83,40%
45,95% 7,23% 15,32% 6,04% 8,52% 1,29% 10,25% 3,67% 1,08% 0,65% 0,64%   87,28%
39,76% 7,55% 18,87% 4,58% 7,68% 2,43% 13,88% 2,70% 1,62% 0,94% 0,54%   90,42%
32,40% 5,31% 10,70% 4,32% 21,32% 4,78% 13,13% 4,63% 2,35% 1,06% 1,05%   81,17%
37,69% 7,18% 19,57% 3,76% 12,74% 3,08% 11,11% 2,31% 2,39% 0,17% 0,59%   93,78%
33,04% 7,80% 14,41% 6,61% 13,06% 3,98% 15,76% 1,59% 2,95% 0,80% 0,71%   87,36%
37,96% 7,08% 12,78% 4,41% 14,80% 3,58% 12,22% 4,14% 2,76% 0,28% 0,82% 0,09% 88,41%
15,31% 1,91% 4,97% 1,66% 32,65% 13,52% 15,43% 9,31% 3,83% 1,40% 1,13%   76,62%
17,49% 2,68% 5,36% 3,86% 27,47% 12,02% 14,59% 9,01% 5,36% 2,15% 0,53% 0,11% 72,94%
22,00% 5,42% 7,41% 3,06% 23,83% 9,85% 16,27% 7,03% 4,13% 0,99% 0,83% 0,08% 73,84%
17,55% 2,51% 4,49% 3,34% 30,41% 12,43% 14,94% 7,73% 4,70% 1,88% 0,73%   74,27%
45,71% 10,18% 20,09% 4,55% 4,38% 1,25% 8,84% 1,96% 2,14% 0,89% 0,09%   94,04%
21,56% 4,87% 5,72% 3,29% 26,31% 8,04% 18,27% 6,58% 3,90% 1,46% 0,97%   77,84%
26,62% 5,45% 7,30% 4,52% 19,53% 6,47% 19,32% 6,58% 3,49% 0,72% 0,71% 0,10% 80,41%
36,55% 6,57% 9,65% 4,11% 18,69% 3,49% 11,50% 5,95% 2,46% 1,03% 0,81%   82,38%
24,65% 3,27% 10,03% 4,58% 27,37% 7,20% 12,98% 6,98% 2,40% 0,55% 0,97%   76,66%
36,95% 5,12% 8,86% 2,50% 21,97% 3,75% 13,23% 5,37% 1,25% 1,00% 1,11% 0,12% 82,50%
20,40% 3,93% 8,40% 3,93% 26,57% 7,86% 14,77% 8,71% 3,72% 1,70% 1,05%   81,21%
31,28% 5,05% 7,29% 3,09% 19,92% 7,57% 16,41% 6,45% 2,52% 0,42% 0,83%   80,43%
30,46% 3,24% 9,63% 5,56% 21,00% 7,05% 13,69% 5,15% 3,24% 1,00% 0,58%   79,27%
37,75% 8,35% 15,06% 6,90% 12,34% 1,45% 11,07% 4,90% 1,27% 0,91% 0,54%   91,27%
37,91% 6,80% 8,62% 3,23% 16,77% 5,39% 13,74% 4,85% 2,15% 0,54% 1,46%   85,58%
33,96% 6,85% 9,04% 2,18% 19,86% 6,75% 14,90% 2,58% 3,08% 0,79% 1,08%   83,10%
35,40% 6,73% 8,64% 2,37% 13,65% 7,28% 16,01% 4,37% 4,82% 0,73% 0,27%   83,30%
30,59% 6,17% 7,16% 2,50% 15,38% 7,16% 17,35% 5,72% 6,62% 1,34% 0,53%   80,17%
34,87% 6,82% 9,35% 3,96% 15,40% 5,50% 15,62% 3,08% 4,62% 0,77% 0,44% 0,11% 83,93%
35,68% 6,22% 11,16% 4,39% 14,82% 4,48% 13,27% 4,67% 4,03% 1,28% 0,55%   84,60%
35,07% 6,80% 8,29% 4,68% 12,65% 5,21% 16,47% 4,68% 5,31% 0,85% 0,84%   86,51%
47,75% 7,60% 11,09% 4,42% 10,31% 2,17% 10,08% 3,41% 2,40% 0,78% 0,62%   90,83%
37,20% 5,42% 10,93% 4,30% 13,74% 5,70% 13,93% 3,64% 3,93% 1,21% 0,47%   88,84%
38,25% 6,02% 11,84% 5,45% 11,75% 4,79% 12,41% 3,85% 4,70% 0,94% 0,47%   86,42%
36,87% 6,59% 10,80% 4,76% 12,26% 4,48% 12,99% 4,48% 5,22% 1,56% 0,46%   83,82%
38,91% 6,85% 15,48% 5,45% 12,01% 3,54% 10,91% 2,95% 2,51% 1,40% 0,51% 0,07% 88,81%
33,63% 4,25% 11,97% 4,25% 15,23% 6,92% 12,27% 4,75% 4,95% 1,78% 0,49%   84,60%
38,69% 6,32% 10,83% 5,89% 12,33% 4,39% 12,00% 4,82% 3,86% 0,86% 0,43%   84,26%
43,00% 7,25% 15,28% 5,97% 9,79% 3,62% 8,13% 3,53% 2,25% 1,18% 0,29% 0,10% 86,79%
39,91% 6,68% 12,18% 5,28% 10,71% 3,37% 13,35% 4,04% 3,52% 0,95% 0,37%   87,08%
41,13% 6,26% 11,65% 3,01% 10,06% 5,47% 11,09% 6,02% 3,88% 1,43% 0,79%   83,41%
39,34% 5,01% 14,75% 3,66% 14,37% 3,38% 10,90% 4,92% 2,12% 1,54% 0,38%   80,57%
37,82% 5,69% 11,91% 4,96% 15,43% 4,24% 12,36% 4,06% 2,08% 1,44% 0,54%   87,85%
36,12% 5,48% 14,70% 4,61% 12,87% 4,13% 12,01% 4,51% 4,13% 1,44% 0,48%   86,23%
38,55% 6,61% 12,94% 4,28% 12,10% 5,96% 12,01% 4,19% 2,42% 0,93% 0,46%   84,49%
26,44% 7,33% 7,52% 2,87% 14,36% 8,81% 18,42% 7,13% 5,05% 2,08% 0,69%   80,08%
28,23% 13,22% 6,42% 3,59% 15,11% 6,42% 15,96% 4,15% 5,57% 1,32% 0,56%   86,23%
30,58% 5,53% 10,10% 2,82% 15,83% 7,96% 15,53% 5,05% 5,24% 1,36% 0,77% 0,10% 85,30%
24,25% 7,25% 8,00% 2,75% 19,13% 9,75% 16,00% 4,38% 6,25% 2,25% 0,50%   81,71%
47,18% 9,82% 11,82% 5,47% 8,51% 2,09% 10,51% 2,69% 1,65% 0,26% 0,17%   91,95%
28,29% 6,58% 7,70% 3,36% 19,61% 7,42% 14,85% 5,88% 3,78% 2,52% 0,69% 0,14% 81,63%
35,32% 4,03% 14,27% 4,57% 14,82% 6,31% 10,89% 4,39% 2,93% 2,47% 0,36%   86,11%
35,53% 4,78% 8,97% 5,21% 13,07% 6,40% 15,29% 4,44% 4,95% 1,37% 0,34% 0,09% 86,34%
25,74% 4,22% 6,08% 2,95% 20,76% 10,55% 14,60% 8,19% 5,49% 1,43% 1,08% 0,17% 74,07%
33,78% 7,33% 9,92% 3,10% 14,88% 6,82% 14,98% 4,75% 3,51% 0,93% 0,82% 0,10% 82,94%
39,02% 5,98% 10,19% 2,72% 14,67% 5,54% 13,09% 3,95% 4,48% 0,35% 0,96%   84,36%
34,28% 7,68% 7,68% 4,73% 16,93% 6,31% 11,04% 4,94% 4,94% 1,47% 0,52% 0,10% 85,07%
37,51% 5,79% 10,23% 3,65% 14,99% 5,00% 13,24% 5,00% 3,33% 1,27% 0,79%   84,34%
39,27% 5,74% 11,49% 3,80% 13,09% 5,32% 11,15% 5,74% 2,87% 1,52% 0,67%   83,47%
35,66% 5,32% 11,18% 4,31% 12,74% 5,50% 13,84% 4,95% 5,32% 1,19% 0,37%   83,72%
40,85% 6,60% 11,89% 3,30% 10,94% 4,72% 12,92% 3,11% 4,62% 1,04% 0,75%   85,78%
40,26% 6,28% 14,16% 5,54% 12,25% 4,26% 9,69% 3,41% 2,66% 1,49% 0,63% 0,21% 88,59%
35,45% 6,44% 9,37% 4,73% 13,85% 7,25% 11,74% 5,62% 3,83% 1,71% 0,49%   82,09%
47,19% 6,73% 11,67% 4,34% 13,20% 2,21% 8,01% 3,41% 2,64% 0,60% 0,42%   87,01%
38,87% 6,76% 10,87% 5,31% 11,90% 4,45% 12,24% 4,62% 3,77% 1,20% 0,34%   80,05%
31,80% 9,07% 8,29% 3,12% 13,17% 7,61% 17,56% 3,41% 5,27% 0,68% 0,68% 0,10% 86,08%
31,48% 8,24% 9,81% 2,69% 13,43% 6,67% 16,76% 4,63% 5,09% 1,20% 0,64%   82,54%
37,44% 7,54% 9,79% 3,09% 15,72% 5,73% 13,14% 3,22% 3,41% 0,90% 0,32%   88,17%
26,72% 7,76% 7,58% 2,65% 16,84% 6,35% 20,81% 4,23% 5,20% 1,85% 1,82%   83,39%
41,16% 6,64% 11,48% 3,68% 15,23% 3,47% 10,97% 4,55% 2,09% 0,72% 0,22%   88,92%
48,32% 5,77% 19,83% 5,77% 6,01% 1,68% 6,73% 2,64% 2,28% 0,96% 0,12% 0,12% 88,07%
46,91% 6,84% 22,29% 5,43% 4,92% 1,25% 8,85% 0,83% 2,17% 0,50% 0,42%   90,66%
49,75% 8,26% 17,51% 5,47% 5,87% 1,29% 8,26% 1,79% 1,29% 0,50% 0,30%   91,47%
31,11% 6,55% 11,21% 5,16% 14,74% 5,79% 14,48% 5,16% 4,53% 1,26% 0,75%   83,59%
24,46% 5,73% 8,70% 3,48% 18,83% 7,68% 19,65% 5,83% 4,09% 1,54% 0,61%   82,19%
29,80% 5,53% 10,36% 4,51% 15,34% 6,80% 17,15% 5,14% 4,03% 1,34% 0,32%   86,21%
29,65% 4,51% 9,48% 5,06% 17,77% 5,89% 17,22% 5,34% 3,59% 1,47% 0,64%   85,59%
28,92% 5,39% 10,89% 5,50% 22,01% 5,04% 15,93% 3,98% 1,99% 0,35% 0,47%   88,36%
33,29% 7,20% 13,62% 5,01% 14,40% 3,60% 13,88% 4,50% 3,47% 1,03% 0,77%   86,92%
39,89% 4,49% 12,64% 4,73% 12,40% 4,08% 13,30% 4,73% 2,77% 0,98% 0,41%   84,03%
41,44% 7,87% 17,03% 5,91% 7,38% 1,67% 13,68% 2,07% 1,97% 0,98% 0,68%   90,05%
56,17% 5,58% 14,49% 5,31% 6,30% 1,98% 6,30% 2,43% 1,08% 0,36% 0,18%   87,64%
42,75% 5,76% 16,84% 7,46% 9,70% 2,35% 9,70% 1,92% 2,35% 1,17% 0,42%   89,29%
56,69% 5,37% 17,43% 6,69% 3,84% 0,77% 6,25% 1,97% 0,77% 0,22%     90,30%
53,92% 6,25% 17,91% 4,10% 4,10% 1,87% 8,96% 0,65% 1,31% 0,93% 0,37%   94,80%
45,74% 10,17% 17,05% 6,05% 4,77% 1,10% 10,27% 2,38% 1,74% 0,73% 0,46%   92,49%
30,75% 5,59% 6,45% 3,66% 17,31% 6,45% 19,25% 5,81% 3,87% 0,86% 1,17%   79,41%
29,18% 3,46% 8,99% 4,15% 17,29% 7,88% 15,91% 6,50% 5,26% 1,38% 1,77%   76,11%
44,70% 6,72% 16,93% 6,85% 6,98% 2,58% 8,27% 3,36% 2,84% 0,78% 0,64%   89,85%
32,75% 6,72% 9,80% 3,95% 14,83% 6,37% 15,82% 4,07% 4,23% 1,46% 1,13% 0,13%  
2 Bromma-Kungsholmen 35,44% 6,26% 11,18% 4,26% 14,66% 5,47% 13,50% 4,56% 3,51% 1,16% 0,66% 0,03% 87,19%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets 2 Bromma-Kungsholmen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Stockholmspartiet 385 0,39% +385 +0,39    
PP Piratpartiet 306 0,31% +306 +0,31    
DjuP Djurens parti 155 0,16% +155 +0,16    
  Direktdemokraterna 42 0,04% +42 +0,04    
K Kommunistiska Partiet 37 0,04% -9 -0,02 46 0,05%
KrVP Kristna Värdepartiet 37 0,04% +37 +0,04    
SVP Svenskarnas parti 35 0,04% +35 +0,04    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 11 0,01% -41 -0,05 52 0,06%
  Fria Stockholmare 5 0,01% +5 +0,01    
  Lifepartiet 4   +4      
ND Nationaldemokraterna     -16 -0,02 16 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 118 0,12% -24 -0,04 142 0,16%
  Totalt övriga partier 1135 1,16% +879 +0,86 256 0,29%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets 2 Bromma-Kungsholmen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 47
Sverigesmultidemokrater 12
Partiet de fria 8
Klassiskt liberala partiet 7
Bondis republikan partiet, BR-partiet, co-op - Bondesrepublikanerna 4
Kalle Anka Partiet 3
Öpartiet 3
Bajenpartiet 2
Djurpartiet 2
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2
Satanistiskt initiativ 2
The Venus project 2
Partier med färre än 2 röster 24

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se