2014-09-23 10:23:45

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Röster - 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan

42,76%
6,02%
12,15%
4,81%
10,46%
4,30%
10,51%
4,16%
3,18%
1,65%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,56%
+0,56
2010: 86,01%

Röstfördelning - kommunvalkrets 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 43986 42,76% -4805 -7,84 48791 50,60%
C Centerpartiet 6190 6,02% +1035 +0,67 5155 5,35%
FP Folkpartiet liberalerna 12499 12,15% +331 -0,47 12168 12,62%
KD Kristdemokraterna 4950 4,81% +684 +0,39 4266 4,42%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10758 10,46% +719 +0,05 10039 10,41%
V Vänsterpartiet 4425 4,30% +935 +0,68 3490 3,62%
MP Miljöpartiet de gröna 10807 10,51% +1043 +0,38 9764 10,13%
SD Sverigedemokraterna 4276 4,16% +2663 +2,48 1613 1,67%
FI Feministiskt initiativ 3274 3,18% +2380 +2,26 894 0,93%
ÖVR Övriga partier 1692 1,65% +1448 +1,39 244 0,25%
  Giltiga röster 102857 100,00% +6433   96424 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 527 0,51% -85 -0,12 612 0,63%
OG Ogiltiga röster - övriga 36 0,03% +8 +0,01 28 0,03%
VDT Valdeltagande 103420 86,56% +6356 +0,56 97064 86,01%
  Antal röstberättigade 119474   +6617   112857  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
40,70% 6,27% 12,04% 3,88% 10,35% 4,68% 13,33% 3,18% 4,48% 1,09% 0,69%   82,75%
43,61% 5,65% 10,69% 3,91% 12,08% 4,52% 10,08% 4,43% 3,30% 1,74% 0,35%   82,68%
40,23% 5,44% 10,30% 6,90% 13,02% 4,28% 11,08% 4,57% 2,72% 1,46% 0,39% 0,19% 82,73%
40,57% 5,23% 10,91% 4,36% 15,70% 5,13% 9,16% 4,58% 3,38% 0,98% 0,22%   82,50%
41,71% 6,68% 15,64% 4,01% 10,16% 3,07% 9,89% 4,81% 2,67% 1,34% 0,27%   86,11%
40,31% 5,45% 11,76% 3,38% 13,51% 5,12% 12,09% 3,81% 3,38% 1,20% 1,18%   82,29%
27,32% 4,17% 10,64% 5,11% 14,38% 8,17% 15,32% 5,28% 4,77% 4,85% 0,34% 0,08% 80,99%
30,54% 7,03% 9,35% 3,56% 12,20% 7,75% 13,27% 6,23% 5,61% 4,45% 0,80%   82,33%
41,12% 5,99% 10,50% 4,36% 13,54% 4,14% 9,39% 4,44% 3,77% 2,74% 0,29% 0,07% 78,39%
52,36% 5,56% 12,66% 5,64% 6,64% 2,78% 5,56% 5,10% 1,85% 1,85% 0,61%   79,65%
56,04% 6,49% 12,00% 5,26% 6,00% 1,31% 6,57% 3,53% 1,48% 1,31% 0,08%   86,26%
32,88% 7,48% 8,84% 3,90% 13,38% 8,12% 15,13% 3,58% 4,86% 1,83% 0,71%   72,62%
55,88% 5,52% 15,23% 5,84% 4,66% 1,26% 5,29% 3,08% 1,58% 1,66% 0,31%   87,72%
53,53% 5,46% 13,90% 6,78% 4,91% 2,63% 4,50% 4,70% 1,73% 1,87% 0,34% 0,07% 86,43%
53,06% 5,49% 14,24% 6,60% 5,41% 2,07% 5,97% 3,66% 1,11% 2,39% 0,24%   86,72%
45,98% 6,94% 12,88% 5,84% 8,05% 3,32% 9,15% 3,72% 2,52% 1,61% 0,30%   85,87%
30,12% 5,42% 11,94% 3,93% 14,69% 8,09% 15,73% 4,75% 3,71% 1,63% 0,74%   77,96%
21,84% 5,30% 7,89% 3,35% 19,24% 11,68% 16,43% 6,05% 6,49% 1,73% 0,86% 0,11% 75,81%
31,71% 9,73% 10,83% 3,61% 11,46% 5,34% 18,21% 3,77% 3,92% 1,41% 0,47%   84,88%
15,11% 5,88% 7,07% 2,88% 16,91% 12,59% 23,62% 2,28% 10,91% 2,76% 1,30%   46,10%
25,13% 7,58% 11,44% 4,26% 13,56% 5,32% 22,87% 3,19% 4,52% 2,13% 1,18%   70,46%
44,77% 6,41% 9,80% 5,00% 10,37% 4,05% 10,65% 4,62% 3,02% 1,32% 0,56%   80,96%
42,33% 8,82% 14,64% 4,94% 7,67% 2,91% 11,11% 2,82% 3,70% 1,06% 0,18% 0,09% 89,74%
35,15% 5,12% 9,61% 2,92% 14,42% 8,75% 15,13% 3,15% 4,33% 1,42% 0,55% 0,16% 80,03%
40,11% 6,95% 14,08% 4,37% 11,50% 4,37% 8,82% 5,26% 3,12% 1,43% 0,44%   82,99%
36,38% 4,41% 11,22% 4,02% 16,41% 5,42% 11,84% 5,88% 3,10% 1,32% 0,69% 0,08% 82,82%
38,92% 5,47% 11,56% 4,95% 14,94% 4,78% 10,77% 2,95% 3,56% 2,09% 0,78%   85,17%
38,11% 5,49% 14,13% 4,88% 11,69% 5,39% 10,98% 3,56% 4,67% 1,12% 0,10%   85,36%
37,33% 8,26% 9,15% 3,56% 11,98% 5,75% 13,52% 4,37% 4,94% 1,13% 0,88%   84,02%
38,24% 7,93% 14,26% 4,28% 11,32% 4,55% 10,52% 4,01% 4,10% 0,80% 0,44%   87,57%
44,11% 5,28% 13,20% 2,97% 12,98% 2,42% 11,88% 3,52% 2,75% 0,88% 0,55% 0,11% 87,81%
42,45% 5,42% 12,27% 3,90% 11,48% 4,77% 11,41% 3,61% 3,39% 1,30% 0,57%   86,95%
54,41% 5,88% 14,98% 6,25% 5,42% 2,39% 5,70% 2,67% 1,01% 1,29% 0,46%   85,39%
52,33% 5,99% 12,25% 7,87% 6,53% 2,33% 6,08% 3,94% 1,16% 1,52% 0,09% 0,09% 86,69%
55,58% 5,83% 11,57% 5,53% 6,86% 2,15% 5,53% 4,61% 1,54% 0,82% 0,51%   88,39%
53,23% 4,44% 15,73% 5,24% 5,85% 1,61% 6,65% 3,63% 1,51% 2,12% 0,70%   87,86%
51,99% 6,27% 14,11% 4,83% 6,03% 3,14% 4,22% 4,83% 2,77% 1,81% 0,36%   80,08%
53,32% 3,99% 10,54% 5,05% 7,00% 3,28% 7,00% 5,14% 2,57% 2,13% 0,62%   82,68%
53,55% 5,47% 13,15% 5,24% 7,10% 2,33% 6,52% 3,14% 1,86% 1,63%     86,86%
54,54% 4,92% 14,21% 6,23% 5,25% 1,31% 6,23% 4,26% 1,75% 1,31% 0,54%   86,87%
44,88% 6,07% 11,73% 4,98% 11,05% 4,23% 8,32% 3,62% 3,75% 1,36% 0,54%   80,68%
42,01% 7,94% 11,91% 5,81% 10,16% 4,16% 10,16% 4,16% 2,03% 1,65% 0,58%   85,58%
42,48% 4,88% 13,06% 4,96% 12,56% 3,22% 10,66% 4,55% 2,64% 0,99% 0,98% 0,08% 88,11%
39,26% 6,10% 10,96% 4,43% 12,99% 4,64% 11,10% 4,93% 3,85% 1,74% 0,79%   82,43%
44,73% 6,75% 12,81% 4,32% 10,31% 3,03% 10,46% 3,11% 3,18% 1,29% 0,53% 0,08% 86,73%
44,16% 7,91% 10,73% 3,01% 12,52% 3,48% 10,26% 4,14% 2,92% 0,85% 0,28%   83,33%
42,29% 6,63% 10,48% 2,89% 13,86% 4,10% 11,20% 3,61% 3,61% 1,33% 0,72% 0,12% 70,04%
37,82% 6,62% 9,93% 3,10% 12,39% 4,65% 12,46% 6,48% 4,93% 1,62% 0,35%   80,92%
42,06% 5,07% 12,19% 3,44% 11,21% 5,07% 13,34% 3,76% 2,95% 0,90% 0,73% 0,08% 85,56%
43,57% 7,06% 11,91% 3,49% 9,79% 4,26% 12,60% 3,23% 3,15% 0,94% 0,42% 0,17% 87,17%
36,88% 7,38% 13,67% 4,19% 12,65% 5,28% 10,99% 4,56% 3,11% 1,30% 0,86% 0,07% 85,96%
32,66% 6,91% 11,58% 3,21% 13,75% 6,77% 13,82% 5,02% 4,82% 1,47% 0,62%   85,73%
31,50% 6,32% 12,14% 3,36% 17,64% 4,84% 14,27% 4,27% 4,10% 1,56% 0,16% 0,16% 83,82%
39,81% 7,61% 12,21% 3,38% 12,77% 4,51% 11,92% 3,19% 3,38% 1,22% 0,19%   84,55%
35,88% 6,23% 12,47% 4,58% 14,12% 7,00% 10,81% 3,44% 4,07% 1,40% 0,51%   84,22%
42,33% 7,56% 11,74% 3,67% 10,20% 5,28% 11,74% 3,52% 2,42% 1,54% 0,80% 0,07% 86,53%
41,44% 6,13% 13,88% 3,95% 11,21% 4,16% 12,26% 2,61% 3,10% 1,27% 0,49% 0,07% 86,33%
44,81% 7,39% 9,77% 4,49% 11,44% 3,96% 10,04% 3,61% 3,17% 1,32% 0,44%   86,37%
42,65% 7,44% 15,23% 3,49% 8,33% 4,12% 11,38% 3,49% 2,69% 1,16% 0,36% 0,09% 90,26%
36,31% 6,25% 14,89% 3,95% 11,49% 6,43% 12,41% 2,21% 4,78% 1,29% 0,46%   85,19%
42,63% 8,20% 10,64% 2,88% 11,42% 5,41% 11,77% 2,18% 3,40% 1,48% 1,12% 0,09% 85,18%
37,22% 7,12% 14,58% 5,57% 10,29% 5,92% 11,58% 2,49% 3,52% 1,72% 0,68%   88,54%
40,12% 7,31% 12,87% 4,07% 11,30% 4,73% 12,71% 2,24% 3,65% 1,00% 0,41% 0,17% 89,50%
30,30% 6,73% 9,77% 2,87% 14,53% 8,05% 17,16% 2,46% 6,57% 1,56% 0,81% 0,08% 81,28%
35,09% 6,13% 13,29% 4,94% 11,93% 4,94% 10,39% 6,81% 3,07% 3,41% 0,68%   74,25%
63,06% 5,02% 10,68% 7,21% 3,73% 1,16% 3,47% 3,86% 1,03% 0,77% 0,26%   85,51%
62,02% 4,67% 11,76% 6,31% 3,63% 1,12% 3,81% 3,63% 1,30% 1,73% 0,34%   83,82%
55,94% 4,61% 12,73% 4,92% 6,88% 2,11% 5,23% 4,84% 1,64% 1,09% 0,31% 0,08% 85,84%
58,22% 3,57% 12,31% 6,35% 5,32% 0,71% 5,80% 5,00% 1,03% 1,67% 0,16%   84,07%
55,34% 4,41% 16,41% 6,89% 3,79% 1,70% 5,03% 4,10% 0,62% 1,70% 0,31%   88,04%
55,41% 4,73% 12,03% 5,93% 5,58% 2,06% 6,79% 3,52% 2,41% 1,55% 0,17% 0,09% 84,08%
51,68% 3,53% 13,09% 6,55% 8,27% 2,84% 4,65% 6,55% 1,29% 1,55% 0,34%   83,04%
43,93% 4,76% 13,08% 6,03% 9,60% 3,48% 8,92% 4,33% 2,12% 3,74% 0,59%   85,73%
61,67% 3,41% 14,54% 5,73% 3,85% 0,66% 3,74% 3,74% 0,88% 1,76% 0,44%   86,36%
46,26% 5,80% 12,40% 5,64% 7,95% 3,34% 9,70% 4,69% 2,54% 1,67% 0,55%   84,05%
43,79% 5,50% 12,83% 6,21% 8,55% 3,97% 8,96% 4,79% 3,26% 2,14% 0,61%   86,29%
39,57% 6,69% 13,48% 7,09% 11,32% 2,95% 10,53% 4,33% 2,76% 1,28% 0,59%   86,10%
44,88% 5,03% 12,48% 6,73% 9,61% 2,87% 9,52% 5,03% 1,53% 2,33% 0,18%   82,18%
39,84% 6,46% 11,87% 5,52% 10,22% 3,17% 12,81% 5,29% 2,70% 2,12% 0,12%   84,36%
42,06% 5,76% 12,07% 5,57% 10,12% 3,06% 12,26% 4,83% 2,60% 1,67% 0,46%   83,42%
41,51% 5,71% 13,91% 6,81% 11,79% 3,37% 9,08% 3,95% 2,27% 1,61% 0,15%   84,76%
34,14% 6,95% 9,47% 4,93% 10,37% 5,94% 16,92% 4,23% 4,33% 2,72% 0,30%   74,27%
28,19% 4,46% 8,03% 2,77% 15,25% 9,37% 16,32% 6,24% 7,49% 1,87% 0,62% 0,09% 73,60%
36,22% 6,77% 10,63% 3,76% 11,48% 4,42% 14,58% 6,49% 3,67% 1,98% 0,65%   79,38%
40,41% 6,32% 12,65% 4,87% 10,10% 4,14% 11,99% 4,36% 3,13% 2,03% 0,22%   84,39%
41,54% 5,49% 13,48% 6,43% 12,54% 2,90% 9,80% 4,00% 2,51% 1,33% 0,55% 0,08% 83,70%
43,88% 6,24% 15,25% 5,94% 7,59% 2,93% 7,96% 5,41% 2,93% 1,88% 0,67% 0,07% 85,85%
54,00% 4,63% 12,19% 5,69% 6,32% 1,69% 6,94% 5,07% 1,60% 1,87% 0,09%   87,14%
39,85% 5,99% 10,70% 5,06% 11,24% 5,48% 12,13% 3,88% 4,22% 1,45% 0,80% 0,07%  
3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan 42,76% 6,02% 12,15% 4,81% 10,46% 4,30% 10,51% 4,16% 3,18% 1,65% 0,51% 0,03% 86,56%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Stockholmspartiet 895 0,87% +895 +0,87    
PP Piratpartiet 318 0,31% +318 +0,31    
DjuP Djurens parti 181 0,18% +181 +0,18    
KrVP Kristna Värdepartiet 46 0,04% +46 +0,04    
SVP Svenskarnas parti 41 0,04% +41 +0,04    
  Direktdemokraterna 30 0,03% +30 +0,03    
K Kommunistiska Partiet 24 0,02% -14 -0,02 38 0,04%
  Fria Stockholmare 18 0,02% +18 +0,02    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 3   -10 -0,01 13 0,01%
  Lifepartiet 2   +2      
  De Nya Svenskarna D.P.N.S 1   +1      
ND Nationaldemokraterna     -20 -0,02 20 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 133 0,13% -40 -0,05 173 0,18%
  Totalt övriga partier 1692 1,65% +1448 +1,39 244 0,25%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Sverigesmultidemokrater 35
Enhet 27
Klassiskt liberala partiet 18
Partiet de fria 6
Nackalistan 3
Framtid Öland 2
Lidingöpartiet 2
SPI Välfärden 2
Waxholmspartiet - borgerligt alternativ 2
Vikingpartiet 2
Partier med färre än 2 röster 34

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se