2014-09-23 13:46:57

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Röster - 4 Östra Söderort

18,08%
3,33%
5,13%
2,41%
29,14%
12,62%
15,38%
6,59%
5,55%
1,78%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 78,96%
+1,03
2010: 77,93%

Röstfördelning - kommunvalkrets 4 Östra Söderort

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 16558 18,08% -3959 -6,45 20517 24,54%
C Centerpartiet 3048 3,33% +809 +0,65 2239 2,68%
FP Folkpartiet liberalerna 4694 5,13% -1380 -2,14 6074 7,26%
KD Kristdemokraterna 2203 2,41% -332 -0,63 2535 3,03%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 26687 29,14% +458 -2,22 26229 31,37%
V Vänsterpartiet 11560 12,62% +3013 +2,40 8547 10,22%
MP Miljöpartiet de gröna 14082 15,38% +1315 +0,11 12767 15,27%
SD Sverigedemokraterna 6030 6,59% +2863 +2,80 3167 3,79%
FI Feministiskt initiativ 5080 5,55% +4057 +4,32 1023 1,22%
ÖVR Övriga partier 1628 1,78% +1103 +1,15 525 0,63%
  Giltiga röster 91570 100,00% +7947   83623 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 823 0,89% -161 -0,27 984 1,16%
OG Ogiltiga röster - övriga 57 0,06% +16 +0,01 41 0,05%
VDT Valdeltagande 92450 78,96% +7802 +1,03 84648 77,93%
  Antal röstberättigade 117083   +8457   108626  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets 4 Östra Söderort

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
22,95% 5,93% 5,36% 2,54% 21,35% 10,54% 17,22% 6,49% 6,30% 1,32% 0,09%   75,57%
16,81% 2,56% 4,63% 2,07% 30,09% 12,42% 15,83% 7,43% 7,06% 1,10% 0,60% 0,12% 74,37%
19,22% 4,15% 4,86% 1,78% 28,83% 11,86% 12,81% 9,49% 5,46% 1,54% 0,71%   82,91%
30,68% 6,80% 8,16% 2,62% 22,52% 6,50% 12,33% 4,37% 3,79% 2,23% 1,06%   92,04%
20,00% 3,63% 5,00% 2,16% 25,29% 11,27% 15,88% 8,24% 7,06% 1,47% 1,26% 0,10% 82,46%
17,35% 3,67% 4,50% 2,00% 26,11% 14,10% 15,76% 7,42% 6,42% 2,67% 0,83%   79,64%
17,46% 3,24% 5,06% 3,16% 29,30% 11,77% 15,88% 6,71% 5,92% 1,50% 1,56%   81,81%
12,16% 2,07% 4,24% 2,17% 32,23% 13,29% 16,40% 9,43% 5,56% 2,45% 1,12%   73,34%
14,31% 2,47% 3,24% 2,39% 34,24% 14,82% 11,50% 9,71% 5,71% 1,62% 1,26% 0,34% 74,05%
16,14% 1,76% 3,71% 2,23% 31,35% 14,29% 13,27% 8,91% 6,31% 2,04% 0,83% 0,09% 71,20%
8,49% 1,57% 2,86% 1,20% 33,58% 18,36% 13,84% 9,41% 8,76% 1,94% 0,73%   76,63%
9,31% 2,42% 3,49% 2,13% 36,57% 15,42% 12,42% 9,60% 6,11% 2,52% 0,96%   75,49%
23,60% 3,35% 6,28% 2,93% 32,82% 9,64% 9,22% 8,80% 1,96% 1,40% 1,24%   74,06%
19,42% 5,20% 8,09% 3,58% 27,05% 9,94% 14,45% 6,71% 3,93% 1,62% 0,69%   84,89%
24,13% 2,84% 6,99% 4,06% 31,28% 7,96% 12,10% 6,74% 2,44% 1,46% 0,73%   84,35%
13,41% 1,68% 4,10% 2,70% 41,06% 11,64% 11,45% 8,47% 3,63% 1,86% 1,56% 0,09% 73,09%
10,67% 1,33% 2,77% 2,77% 45,13% 12,92% 11,79% 7,59% 2,87% 2,15% 0,51%   69,70%
25,34% 3,20% 6,41% 4,13% 27,62% 7,69% 13,52% 7,19% 3,13% 1,78% 1,06% 0,07% 80,65%
17,83% 2,59% 4,08% 2,20% 36,53% 12,25% 11,55% 7,93% 3,38% 1,65% 1,39% 0,08% 75,47%
14,03% 3,35% 3,14% 1,78% 36,54% 13,82% 12,25% 8,38% 3,77% 2,93% 1,04% 0,10% 73,24%
20,31% 1,77% 4,11% 2,58% 37,87% 11,04% 9,02% 9,75% 2,10% 1,45% 0,88%   78,54%
18,09% 2,85% 4,58% 2,35% 33,83% 12,14% 12,64% 6,57% 5,08% 1,86% 0,49%   68,61%
14,69% 1,71% 3,71% 2,71% 40,80% 13,55% 11,84% 8,42% 1,43% 1,14% 0,99% 0,14% 67,91%
24,42% 2,42% 7,07% 2,42% 27,10% 9,03% 15,21% 6,44% 4,38% 1,52% 0,80%   84,23%
29,65% 3,84% 5,43% 2,53% 25,91% 7,76% 13,10% 7,86% 2,90% 1,03% 0,93%   86,88%
32,75% 3,47% 10,30% 7,64% 19,33% 6,71% 10,07% 4,98% 3,59% 1,16% 0,23%   90,78%
24,23% 3,92% 8,92% 3,62% 26,54% 7,08% 11,85% 9,46% 2,92% 1,46% 0,99%   83,90%
28,11% 4,56% 13,20% 5,41% 23,36% 4,46% 13,11% 3,80% 2,94% 1,04% 0,47%   77,68%
20,59% 3,24% 6,47% 2,07% 30,94% 9,08% 12,95% 9,44% 3,51% 1,71% 2,19% 0,18% 80,27%
24,60% 1,60% 5,56% 2,78% 34,76% 10,70% 10,16% 6,42% 1,82% 1,60% 1,27% 0,11% 77,20%
8,78% 1,49% 1,62% 1,08% 50,68% 11,22% 7,84% 10,68% 4,46% 2,16% 0,94% 0,13% 65,50%
18,18% 2,07% 3,80% 1,84% 40,62% 11,51% 10,24% 5,52% 3,22% 2,99% 0,91% 0,11% 70,47%
8,98% 3,27% 2,76% 1,63% 28,78% 19,39% 17,35% 6,94% 9,18% 1,73% 0,71%   71,78%
10,00% 3,55% 3,98% 0,75% 21,83% 19,68% 23,23% 4,95% 10,54% 1,51% 1,06%   85,84%
9,54% 3,50% 6,04% 1,75% 29,60% 14,10% 22,42% 4,55% 7,01% 1,49% 0,61%   82,66%
6,91% 2,42% 3,15% 2,30% 26,30% 20,00% 18,79% 6,06% 11,76% 2,30% 0,48%   78,65%
7,31% 0,91% 1,17% 1,17% 44,65% 17,10% 12,92% 7,96% 4,31% 2,48% 0,13%   65,56%
8,89% 2,63% 2,96% 1,76% 33,15% 19,21% 11,20% 6,26% 10,54% 3,40% 0,87%   73,93%
17,72% 6,86% 7,49% 2,32% 19,09% 12,66% 23,63% 1,79% 7,59% 0,84% 0,52%   93,34%
27,56% 6,35% 9,26% 3,01% 17,65% 7,32% 20,13% 2,15% 3,98% 2,58% 0,11% 0,32% 87,36%
9,62% 1,86% 3,24% 1,37% 26,20% 21,49% 21,20% 4,71% 8,73% 1,57% 0,39% 0,10% 84,07%
15,89% 3,20% 4,49% 1,64% 23,92% 17,10% 19,52% 4,84% 7,60% 1,81% 1,03%   84,23%
9,16% 3,70% 5,02% 1,67% 19,12% 18,94% 25,46% 5,46% 10,04% 1,41% 0,18%   87,87%
11,15% 2,79% 4,65% 1,39% 20,82% 19,24% 23,61% 4,46% 9,94% 1,95% 0,46%   84,06%
16,63% 4,77% 4,46% 1,01% 17,85% 13,18% 27,48% 3,55% 10,04% 1,01% 0,20%   89,82%
20,86% 3,98% 7,16% 1,82% 20,18% 11,60% 22,17% 3,70% 6,94% 1,59% 0,79%   86,15%
18,86% 5,08% 6,44% 2,58% 19,70% 11,44% 24,32% 4,32% 5,76% 1,52% 0,53% 0,08% 84,00%
17,05% 4,28% 4,93% 1,74% 19,45% 14,88% 24,96% 4,14% 6,68% 1,89% 0,86%   82,74%
18,67% 3,71% 6,33% 1,91% 19,58% 12,55% 21,99% 4,82% 9,04% 1,41% 0,89% 0,10% 78,23%
15,49% 2,40% 5,80% 1,82% 32,48% 14,83% 14,75% 5,88% 4,97% 1,57% 1,15%   81,78%
15,77% 3,42% 4,68% 3,24% 26,31% 15,86% 18,20% 3,96% 6,49% 2,07% 0,89%   76,40%
12,31% 1,42% 1,22% 2,85% 34,38% 19,63% 15,16% 4,48% 6,61% 1,93% 1,01%   70,73%
17,70% 3,20% 5,57% 2,75% 28,15% 13,65% 18,76% 3,81% 5,26% 1,14% 0,83%   77,72%
17,22% 4,47% 5,91% 1,35% 15,95% 12,57% 28,95% 4,89% 6,84% 1,86% 0,50%   84,29%
14,54% 3,36% 4,55% 2,77% 32,94% 13,06% 14,44% 5,14% 7,12% 2,08% 0,20% 0,10% 73,75%
8,33% 1,67% 2,63% 1,58% 26,91% 23,40% 15,43% 5,61% 12,71% 1,75% 0,44% 0,09% 78,24%
23,10% 6,14% 7,34% 3,01% 17,33% 10,83% 20,94% 3,13% 5,78% 2,41% 0,60% 0,12% 88,38%
11,12% 3,19% 3,09% 1,74% 29,79% 15,57% 17,41% 6,77% 9,77% 1,55% 0,77% 0,10% 81,68%
11,78% 4,16% 5,31% 1,42% 21,35% 13,82% 27,10% 3,81% 9,39% 1,86% 0,53% 0,09% 88,40%
32,08% 7,25% 8,36% 4,10% 18,26% 6,57% 15,87% 3,41% 3,33% 0,77% 0,51%   69,42%
24,95% 4,54% 6,90% 3,65% 19,92% 10,06% 15,09% 7,79% 5,33% 1,78% 0,97% 0,19% 80,16%
32,83% 7,83% 9,74% 3,91% 16,13% 6,63% 15,73% 3,19% 2,80% 1,20% 0,56%   88,66%
19,34% 4,77% 5,20% 2,21% 25,04% 10,82% 18,65% 6,47% 6,39% 1,11% 1,09% 0,08% 80,54%
18,23% 3,68% 4,79% 1,29% 30,94% 11,69% 14,83% 7,46% 5,16% 1,93% 1,18%   75,74%
10,96% 1,96% 4,04% 1,96% 34,95% 15,34% 12,80% 8,19% 6,69% 3,11% 1,25%   70,86%
21,37% 3,37% 3,48% 2,09% 25,67% 13,01% 14,75% 8,71% 6,27% 1,28% 2,15% 0,23% 69,94%
13,05% 1,67% 3,35% 2,09% 32,05% 17,41% 13,39% 9,46% 5,44% 2,09% 0,58% 0,17% 69,16%
14,17% 2,02% 2,86% 2,50% 33,33% 16,67% 11,55% 9,64% 5,24% 2,02% 1,41%   69,21%
21,06% 2,66% 5,12% 1,90% 30,17% 11,95% 12,33% 7,59% 5,60% 1,61% 1,22% 0,09% 76,39%
17,67% 2,34% 4,42% 2,61% 31,74% 12,08% 14,97% 7,84% 4,87% 1,44% 0,63%   67,23%
19,31% 1,74% 4,54% 1,83% 29,92% 11,49% 12,36% 11,49% 5,69% 1,64% 1,61% 0,09% 69,71%
36,79% 4,81% 7,64% 2,45% 20,94% 5,00% 10,57% 7,26% 3,40% 1,13% 1,12%   84,08%
37,30% 5,99% 12,07% 4,05% 16,71% 4,30% 12,91% 3,46% 2,62% 0,59% 0,67%   89,03%
40,62% 6,31% 8,42% 3,75% 15,74% 6,13% 9,97% 5,49% 2,47% 1,10% 1,00% 0,09% 83,46%
6,11% 0,72% 1,32% 0,84% 49,10% 19,28% 10,90% 4,91% 4,07% 2,75% 0,71% 0,24% 61,80%
10,46% 1,85% 1,69% 1,85% 42,62% 17,08% 12,92% 6,00% 4,15% 1,38% 1,07%   54,98%
9,33% 1,10% 2,33% 1,51% 51,58% 13,17% 10,56% 4,80% 3,57% 2,06% 1,35% 0,14% 56,15%
15,04% 1,56% 3,85% 3,25% 38,63% 12,15% 10,83% 7,58% 5,54% 1,56% 0,48% 0,12% 67,53%
12,35% 1,66% 2,56% 2,41% 46,08% 14,01% 9,49% 5,42% 4,37% 1,66% 0,30% 0,15% 57,16%
24,14% 2,67% 3,56% 2,54% 28,46% 11,05% 9,78% 11,56% 4,07% 2,16% 0,88%   70,27%
15,45% 3,14% 5,40% 2,64% 35,93% 12,69% 9,80% 7,79% 4,77% 2,39% 1,97% 0,12% 61,13%
13,14% 1,59% 2,38% 2,49% 46,09% 14,84% 7,81% 6,00% 4,42% 1,25% 0,56% 0,11% 59,66%
22,30% 3,52% 5,98% 2,87% 32,46% 8,03% 9,84% 10,25% 2,95% 1,80% 1,21%   77,48%
15,36% 2,46% 3,75% 2,46% 37,98% 12,78% 9,26% 10,90% 3,17% 1,88% 0,81% 0,12% 65,23%
9,16% 1,89% 1,74% 2,18% 52,47% 13,52% 8,87% 4,51% 3,34% 2,33% 0,29% 0,29% 61,73%
18,04% 2,44% 3,73% 1,75% 27,82% 14,09% 13,97% 8,50% 6,87% 2,79% 2,05% 0,11% 75,62%
10,39% 2,13% 3,33% 1,07% 39,01% 13,32% 14,25% 9,72% 4,53% 2,26% 1,05%   58,07%
17,14% 3,61% 4,17% 2,07% 30,28% 11,71% 16,96% 5,75% 5,50% 2,80% 1,41% 0,28%  
4 Östra Söderort 18,08% 3,33% 5,13% 2,41% 29,14% 12,62% 15,38% 6,59% 5,55% 1,78% 0,89% 0,06% 78,96%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets 4 Östra Söderort

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 503 0,55% +503 +0,55    
  Stockholmspartiet 285 0,31% +285 +0,31    
DjuP Djurens parti 213 0,23% +213 +0,23    
SVP Svenskarnas parti 95 0,10% +95 +0,10    
KrVP Kristna Värdepartiet 88 0,10% +88 +0,10    
K Kommunistiska Partiet 72 0,08% -35 -0,05 107 0,13%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 66 0,07% -134 -0,17 200 0,24%
  Direktdemokraterna 32 0,03% +32 +0,03    
  Fria Stockholmare 1   +1      
  Lifepartiet 1   +1      
ND Nationaldemokraterna     -44 -0,05 44 0,05%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 272 0,30% +98 +0,09 174 0,20%
  Totalt övriga partier 1628 1,78% +1103 +1,15 525 0,63%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets 4 Östra Söderort

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 73
Sverigesmultidemokrater 66
Partiet de fria 18
Bajenpartiet 9
Huddingepartiet 8
Satanistiskt initiativ 6
Klassiskt liberala partiet 5
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 5
Drevvikenpartiet 4
Sollentunapartiet 4
SPI Välfärden 4
Enhetspartiet 3
Landsbygdspartiet Oberoende 3
Nackalistan 3
Hälsopartiet 2
Nacka Lyda Lin 2
Pensionärspartiet 2
Rationella Nationella Socialistliberalerna 2
Roslagens oberoende parti 2
Systembolaget i Gubbängen-partiet 2
Tullingepartiet 2
Partier med färre än 2 röster 47

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se