2014-09-23 15:50:05

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Röster - 5 Västra Söderort

21,04%
4,11%
6,55%
2,54%
26,65%
11,06%
15,45%
5,51%
5,70%
1,38%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 80,66%
+1,08
2010: 79,58%

Röstfördelning - kommunvalkrets 5 Västra Söderort

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 19565 21,04% -3675 -6,86 23240 27,90%
C Centerpartiet 3818 4,11% +914 +0,62 2904 3,49%
FP Folkpartiet liberalerna 6089 6,55% -1245 -2,26 7334 8,81%
KD Kristdemokraterna 2359 2,54% +10 -0,28 2349 2,82%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 24781 26,65% +1857 -0,87 22924 27,52%
V Vänsterpartiet 10288 11,06% +2637 +1,88 7651 9,19%
MP Miljöpartiet de gröna 14365 15,45% +1666 +0,20 12699 15,25%
SD Sverigedemokraterna 5127 5,51% +2430 +2,28 2697 3,24%
FI Feministiskt initiativ 5303 5,70% +4190 +4,37 1113 1,34%
ÖVR Övriga partier 1283 1,38% +906 +0,93 377 0,45%
  Giltiga röster 92978 100,00% +9690   83288 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 722 0,77% -75 -0,18 797 0,95%
OG Ogiltiga röster - övriga 40 0,04% +15 +0,01 25 0,03%
VDT Valdeltagande 93740 80,66% +9630 +1,08 84110 79,58%
  Antal röstberättigade 116217   +10519   105698  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets 5 Västra Söderort

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
19,21% 4,28% 5,99% 1,79% 25,97% 11,59% 15,24% 7,00% 7,85% 1,09% 0,77% 0,08% 80,56%
13,87% 3,06% 3,24% 2,61% 26,49% 15,68% 18,56% 6,94% 7,39% 2,16% 0,89% 0,09% 79,22%
18,59% 4,26% 3,82% 2,52% 28,84% 12,77% 15,38% 5,30% 7,04% 1,48% 0,43%   82,22%
16,70% 1,11% 3,44% 1,62% 31,98% 13,77% 11,84% 10,53% 6,88% 2,13% 1,10%   74,33%
23,05% 3,99% 5,86% 2,36% 29,32% 9,45% 11,40% 8,63% 4,23% 1,71% 1,29%   81,31%
18,92% 3,33% 4,08% 2,92% 30,33% 12,17% 13,67% 8,00% 5,33% 1,25% 1,23%   81,93%
24,00% 3,57% 4,37% 2,94% 28,01% 11,15% 11,78% 6,24% 6,51% 1,43% 1,06%   82,22%
20,17% 4,17% 4,52% 2,43% 31,13% 12,43% 11,39% 7,22% 4,78% 1,74% 0,69%   75,93%
43,81% 7,03% 11,58% 4,36% 13,62% 4,01% 8,46% 4,63% 1,42% 1,07% 0,18%   91,02%
36,41% 6,12% 10,40% 3,09% 21,20% 4,74% 11,59% 3,42% 2,57% 0,46% 0,85%   90,65%
38,40% 8,75% 14,11% 3,83% 11,82% 2,84% 11,38% 5,25% 2,19% 1,42% 0,54%   90,72%
18,70% 4,12% 5,52% 2,28% 33,65% 11,05% 14,51% 4,57% 4,42% 1,18% 0,59% 0,07% 75,03%
36,00% 8,72% 10,96% 4,08% 15,36% 4,16% 14,16% 3,92% 2,16% 0,48% 0,64%   91,23%
30,03% 6,86% 10,46% 2,70% 22,38% 5,74% 13,39% 5,29% 1,35% 1,80% 1,11%   86,69%
28,73% 5,69% 7,23% 3,07% 21,59% 6,23% 13,91% 8,22% 3,43% 1,90% 1,07%   81,92%
24,74% 8,64% 14,35% 2,49% 17,72% 8,49% 15,52% 2,93% 3,66% 1,46% 1,30%   85,96%
18,55% 2,01% 4,13% 1,23% 34,97% 12,96% 11,62% 8,94% 3,58% 2,01% 0,56%   73,53%
16,88% 2,76% 4,35% 3,18% 33,23% 11,25% 13,91% 9,55% 3,61% 1,27% 1,46% 0,10% 73,62%
22,51% 3,13% 6,73% 2,55% 29,47% 8,82% 12,99% 8,82% 3,25% 1,74% 1,82%   74,41%
29,67% 5,27% 9,51% 5,27% 23,37% 6,07% 10,88% 7,33% 2,18% 0,46% 1,13% 0,11% 82,93%
30,83% 7,09% 7,50% 2,72% 22,26% 6,43% 12,12% 7,25% 2,89% 0,91% 1,06% 0,08% 85,15%
16,57% 2,58% 3,47% 2,46% 43,78% 9,85% 11,53% 5,38% 3,02% 1,34% 1,10% 0,22% 69,30%
23,77% 3,20% 5,79% 2,85% 29,90% 8,30% 12,79% 8,12% 4,24% 1,04% 1,28% 0,09% 75,73%
14,38% 1,38% 2,34% 1,70% 42,17% 14,16% 12,67% 5,75% 3,73% 1,70% 0,63%   65,95%
37,61% 6,79% 10,53% 3,06% 18,59% 3,48% 12,73% 3,99% 2,12% 1,10% 0,76%   90,89%
38,57% 6,69% 12,15% 2,34% 15,72% 3,90% 13,38% 4,35% 2,01% 0,89% 0,44%   91,57%
28,82% 5,00% 5,09% 2,93% 23,21% 7,25% 15,88% 5,35% 4,75% 1,73% 0,85% 0,17% 83,46%
21,30% 5,48% 6,20% 3,62% 24,51% 11,27% 14,17% 7,76% 4,24% 1,45% 0,51%   77,64%
22,83% 3,48% 4,87% 2,32% 28,27% 12,05% 12,51% 6,03% 5,79% 1,85% 1,37% 0,11% 74,05%
17,36% 3,47% 4,63% 2,64% 27,27% 16,20% 13,55% 5,62% 6,94% 2,31% 0,33%   71,83%
13,66% 3,10% 5,23% 2,23% 22,38% 16,28% 22,77% 4,07% 9,11% 1,16% 0,86%   86,89%
16,14% 4,99% 6,46% 3,03% 17,12% 13,60% 22,31% 4,50% 10,27% 1,57% 0,78%   87,66%
16,28% 3,12% 6,24% 3,00% 21,13% 13,16% 19,05% 7,51% 8,31% 2,19% 0,57%   79,84%
22,56% 3,79% 6,32% 2,62% 21,03% 12,45% 16,79% 7,49% 5,51% 1,44% 0,98%   84,45%
18,37% 5,36% 7,57% 2,94% 21,90% 14,33% 17,78% 2,35% 7,86% 1,54% 0,58% 0,15% 89,32%
14,15% 4,49% 4,40% 1,55% 20,71% 19,41% 20,02% 4,66% 9,32% 1,29% 0,52%   82,92%
13,76% 4,22% 4,88% 2,11% 20,31% 15,76% 22,09% 4,77% 11,32% 0,78% 0,77%   87,31%
10,58% 3,91% 3,53% 2,38% 23,55% 14,39% 24,40% 6,20% 9,15% 1,91% 0,85%   84,44%
13,44% 3,17% 4,44% 1,59% 24,66% 18,10% 20,85% 5,40% 7,41% 0,95% 0,94% 0,21% 86,28%
15,50% 4,68% 6,98% 1,96% 19,42% 13,12% 22,32% 5,20% 9,11% 1,70% 1,26% 0,08% 82,35%
17,00% 5,05% 5,46% 1,77% 16,59% 14,20% 23,82% 2,73% 12,29% 1,09% 0,54%   86,55%
13,39% 5,69% 6,09% 2,20% 20,58% 14,19% 22,68% 4,00% 10,09% 1,10% 0,89%   84,45%
12,81% 2,90% 5,08% 1,29% 18,94% 16,20% 24,50% 4,11% 12,65% 1,53% 0,56%   85,42%
13,80% 3,52% 3,88% 2,43% 16,68% 16,95% 23,62% 4,24% 13,53% 1,35% 0,63% 0,09% 82,62%
25,00% 4,74% 6,17% 2,31% 20,59% 10,02% 16,85% 6,28% 7,05% 0,99% 0,66%   82,49%
27,08% 6,45% 9,25% 3,14% 16,81% 8,74% 17,57% 3,06% 7,05% 0,85% 0,51% 0,17% 86,19%
21,09% 3,59% 5,47% 1,62% 22,97% 11,61% 16,05% 7,09% 8,37% 2,13% 1,01%   78,24%
18,30% 3,80% 5,31% 1,82% 23,06% 12,44% 18,30% 6,81% 8,32% 1,82% 0,16%   81,97%
20,17% 3,83% 4,87% 1,57% 21,22% 13,57% 18,43% 7,22% 7,48% 1,65% 1,37% 0,09% 79,93%
19,87% 4,04% 4,97% 2,53% 21,13% 11,78% 19,95% 5,64% 8,92% 1,18% 1,16%   78,82%
19,09% 4,20% 7,44% 2,14% 20,04% 12,38% 23,66% 3,02% 6,85% 1,18% 0,95%   90,55%
21,53% 3,05% 7,76% 2,96% 23,80% 12,03% 13,78% 7,24% 5,93% 1,92% 1,29%   80,75%
28,41% 6,15% 14,15% 5,54% 15,18% 5,33% 15,28% 4,92% 3,90% 1,13% 0,31% 0,10% 86,64%
31,65% 6,63% 14,84% 4,75% 16,52% 4,55% 14,05% 2,97% 3,07% 0,99% 0,30%   88,17%
32,09% 7,07% 15,01% 5,08% 14,14% 4,37% 14,46% 3,10% 3,81% 0,87% 0,32%   88,26%
31,98% 5,59% 11,33% 3,87% 17,89% 5,25% 14,43% 4,97% 3,45% 1,24% 0,62%   86,06%
25,56% 6,58% 9,24% 2,24% 20,38% 7,98% 19,26% 2,66% 5,18% 0,91% 0,21%   91,50%
24,44% 4,12% 9,56% 3,32% 20,58% 12,48% 17,40% 2,26% 4,91% 0,93% 0,92% 0,13% 86,09%
34,25% 6,71% 12,48% 3,18% 17,47% 4,30% 15,49% 2,07% 3,18% 0,86% 0,09%   89,81%
31,47% 6,90% 12,91% 3,08% 17,24% 5,65% 16,07% 2,49% 3,52% 0,66% 0,44%   91,39%
11,69% 3,07% 4,96% 0,94% 21,13% 19,24% 22,08% 6,49% 9,21% 1,18% 0,47%   83,76%
20,41% 6,16% 7,00% 1,69% 19,20% 10,51% 17,51% 7,97% 7,00% 2,54% 0,84%   80,06%
17,17% 4,25% 3,53% 0,80% 20,79% 15,49% 19,98% 5,14% 10,59% 2,25% 1,11%   80,05%
17,82% 2,53% 4,26% 0,66% 26,86% 14,76% 14,36% 8,51% 8,78% 1,46% 1,18%   68,62%
28,75% 6,56% 7,19% 2,50% 18,75% 8,96% 17,60% 3,13% 5,52% 1,04% 1,13%   87,87%
17,15% 3,83% 4,90% 2,34% 21,83% 11,50% 19,49% 7,03% 9,48% 2,45% 0,74%   83,27%
29,28% 4,82% 9,04% 3,61% 19,88% 8,19% 15,06% 5,06% 3,86% 1,20% 0,72%   85,22%
19,66% 5,58% 5,22% 1,33% 19,66% 12,14% 20,51% 4,98% 8,62% 2,31% 1,20%   78,68%
16,17% 4,61% 5,42% 2,26% 18,70% 15,45% 22,04% 3,07% 10,57% 1,72% 0,63%   88,62%
10,57% 0,97% 3,28% 1,46% 44,47% 13,37% 12,52% 6,44% 5,35% 1,58% 0,84%   59,88%
8,51% 0,80% 2,18% 1,26% 51,49% 15,40% 10,46% 5,86% 2,99% 1,03% 0,34%   62,81%
10,48% 0,60% 2,10% 1,60% 55,09% 10,68% 9,28% 6,19% 2,59% 1,40% 0,50%   62,98%
13,43% 1,59% 4,57% 2,71% 35,35% 14,37% 13,90% 5,04% 7,74% 1,31% 0,65%   74,41%
13,27% 1,67% 3,64% 2,16% 39,13% 12,98% 11,11% 7,77% 6,49% 1,77% 0,68%   63,17%
11,30% 1,33% 3,86% 2,79% 48,67% 14,63% 7,58% 5,32% 2,93% 1,60% 0,79% 0,13% 60,38%
13,78% 1,14% 4,37% 2,28% 41,25% 13,12% 10,93% 8,46% 3,52% 1,14% 0,75%   65,55%
13,40% 1,07% 5,69% 2,49% 46,86% 12,69% 8,54% 5,69% 2,85% 0,71% 0,47% 0,24% 64,56%
10,85% 1,50% 2,77% 1,04% 44,00% 15,24% 9,93% 8,20% 5,20% 1,27% 0,46%   69,54%
7,43% 0,58% 2,04% 1,02% 60,20% 12,10% 10,64% 3,94% 1,46% 0,58% 0,44%   58,39%
9,39% 0,80% 2,86% 1,49% 55,67% 15,23% 8,25% 3,09% 1,72% 1,49% 0,46%   57,70%
27,47% 2,03% 3,34% 2,47% 39,68% 7,41% 7,56% 7,56% 1,45% 1,02%     65,46%
15,98% 1,45% 6,95% 4,25% 38,49% 10,79% 12,34% 3,63% 4,46% 1,66% 0,31%   66,28%
9,92% 1,55% 2,79% 1,71% 49,46% 12,25% 8,68% 9,77% 2,02% 1,86% 0,62%   46,59%
11,97% 0,77% 2,83% 1,54% 50,06% 9,91% 10,42% 8,11% 2,70% 1,67% 1,40%   53,68%
7,79% 1,04% 2,21% 1,56% 47,92% 14,68% 11,43% 5,32% 6,36% 1,69% 0,26% 0,64% 53,62%
30,94% 1,82% 11,56% 3,96% 26,34% 7,39% 9,31% 5,14% 2,46% 1,07% 0,32%   79,07%
25,99% 2,39% 9,77% 3,85% 29,31% 8,42% 12,79% 4,16% 2,49% 0,83% 0,52%   80,79%
9,84% 0,18% 0,36% 0,72% 62,25% 12,52% 8,23% 4,65% 0,72% 0,54% 0,18%   45,49%
17,46% 3,31% 5,33% 2,16% 31,76% 12,68% 15,88% 4,57% 5,15% 1,69% 1,31% 0,32%  
5 Västra Söderort 21,04% 4,11% 6,55% 2,54% 26,65% 11,06% 15,45% 5,51% 5,70% 1,38% 0,77% 0,04% 80,66%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets 5 Västra Söderort

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 426 0,46% +426 +0,46    
  Stockholmspartiet 225 0,24% +225 +0,24    
DjuP Djurens parti 195 0,21% +195 +0,21    
K Kommunistiska Partiet 50 0,05% -19 -0,03 69 0,08%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 50 0,05% -65 -0,08 115 0,14%
KrVP Kristna Värdepartiet 48 0,05% +48 +0,05    
SVP Svenskarnas parti 44 0,05% +44 +0,05    
  Direktdemokraterna 34 0,04% +34 +0,04    
  De Nya Svenskarna D.P.N.S 12 0,01% +12 +0,01    
  Fria Stockholmare 3   +3      
ND Nationaldemokraterna     -20 -0,02 20 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 196 0,21% +23 +0,01 173 0,20%
  Totalt övriga partier 1283 1,38% +906 +0,93 377 0,45%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets 5 Västra Söderort

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Sverigesmultidemokrater 52
Enhet 48
Klassiskt liberala partiet 11
Partiet de fria 11
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 6
Bajenpartiet 4
Blankt 3
Botkyrkapartiet 3
Huddingepartiet 3
Hälsopartiet 3
Nackalistan 3
Drevvikenpartiet 2
Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2
Tullingepartiet 2
Partier med färre än 2 röster 43

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se