2014-09-22 08:36:54

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - Södertälje Första

17,49%
3,53%
6,20%
6,58%
37,91%
6,10%
5,80%
13,00%
0,19%
2,15%
0,00%
1,05%
M C FP KD S V MP SD FI REAL ND ÖVR
Valdeltagande
2014: 69,56%
-3,08
2010: 72,64%

Röstfördelning - kommunvalkrets Södertälje Första

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 4146 17,49% -791 -3,86 4937 21,35%
C Centerpartiet 837 3,53% +77 +0,24 760 3,29%
FP Folkpartiet liberalerna 1469 6,20% +35 -0,01 1434 6,20%
KD Kristdemokraterna 1560 6,58% +535 +2,15 1025 4,43%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8986 37,91% -551 -3,34 9537 41,25%
V Vänsterpartiet 1446 6,10% +152 +0,50 1294 5,60%
MP Miljöpartiet de gröna 1376 5,80% +124 +0,39 1252 5,42%
SD Sverigedemokraterna 3081 13,00% +1371 +5,60 1710 7,40%
FI Feministiskt initiativ 45 0,19% +45 +0,19    
REAL Realist Partiet 510 2,15% +510 +2,15    
ND Nationaldemokraterna     -804 -3,48 804 3,48%
ÖVR Övriga partier 250 1,05% -117 -0,53 367 1,59%
  Giltiga röster 23706 100,00% +586   23120 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 245 1,02% +32 +0,11 213 0,91%
OG Ogiltiga röster - övriga 10 0,04% +5 +0,02 5 0,02%
VDT Valdeltagande 23961 69,56% +623 -3,08 23338 72,64%
  Antal röstberättigade 34447   +2320   32127  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Södertälje Första

Område M C FP KD S V MP SD FI REAL ND ÖVR BLANK OG VDT
14,77% 1,83% 6,52% 5,70% 39,51% 5,30% 7,43% 15,07% 0,10% 2,85%   0,92% 1,21% 0,10% 69,73%
21,64% 2,71% 6,66% 4,58% 29,97% 8,43% 9,68% 13,42% 0,10% 2,39%   0,42% 0,62%   75,08%
13,05% 2,24% 5,65% 8,28% 44,01% 5,74% 4,77% 11,88% 0,19% 2,04%   2,14% 0,87%   57,91%
21,93% 3,64% 7,61% 2,91% 28,56% 7,04% 8,74% 15,13% 0,16% 3,56%   0,73% 1,28%   77,48%
22,36% 2,40% 6,09% 4,59% 32,04% 7,09% 7,88% 11,38% 0,60% 4,09%   1,50% 0,99% 0,10% 68,72%
11,43% 2,45% 3,67% 2,65% 38,78% 6,94% 8,98% 19,59% 0,41% 4,08%   1,02% 0,81% 0,20% 64,04%
19,07% 3,18% 5,22% 5,79% 40,75% 6,44% 4,40% 12,55% 0,24% 1,71%   0,65% 0,73% 0,16% 74,98%
20,96% 3,75% 6,53% 5,14% 31,73% 4,65% 7,99% 15,82% 0,24% 2,69%   0,49% 1,13%   72,35%
10,22% 2,34% 4,93% 5,42% 36,70% 10,47% 5,05% 19,21% 0,37% 4,31%   0,99% 1,58%   66,59%
16,40% 4,81% 3,93% 4,32% 36,84% 6,58% 5,50% 18,07% 0,29% 2,55%   0,69% 1,17%   74,96%
10,74% 2,68% 4,30% 4,97% 41,48% 5,64% 6,58% 19,06% 0,27% 2,42%   1,88% 1,59%   67,41%
14,83% 4,29% 5,56% 7,18% 37,89% 6,60% 6,26% 14,37% 0,12% 1,39%   1,51% 1,37%   80,05%
22,78% 6,32% 6,58% 8,90% 28,47% 4,80% 6,58% 13,26% 0,09% 1,96%   0,27% 1,06%   82,50%
26,55% 10,38% 7,83% 9,87% 22,21% 2,81% 4,77% 12,51% 0,09% 2,21%   0,77% 0,59% 0,08% 84,44%
25,55% 5,28% 5,49% 4,44% 28,19% 4,44% 7,07% 18,06% 0,21% 0,74%   0,53% 1,46%   80,22%
28,88% 11,97% 3,66% 2,57% 23,24% 4,15% 6,13% 17,90% 0,10% 0,69%   0,69% 1,17%   85,68%
14,07% 1,76% 9,78% 9,89% 44,95% 4,51% 2,97% 9,56%   1,43%   1,10% 1,19%   75,99%
11,49% 0,56% 7,91% 8,66% 53,11% 6,40% 2,26% 7,34%   1,51%   0,75% 0,19%   47,88%
9,95% 0,83% 6,42% 9,33% 49,43% 6,74% 3,32% 10,78%   1,55%   1,66% 0,92%   51,10%
15,73% 1,33% 7,07% 6,67% 49,47% 5,87% 3,20% 5,73%   2,27%   2,67% 0,79%   51,78%
14,01% 1,19% 6,29% 13,18% 50,24% 4,87% 2,73% 4,28%   1,07%   2,14% 0,59%   53,71%
14,09% 0,52% 4,70% 10,43% 57,04% 6,61% 1,74% 3,30% 0,17% 0,35%   1,04% 0,69%   42,48%
12,37% 2,13% 5,80% 5,99% 42,51% 9,08% 5,99% 13,04% 0,19% 2,22%   0,68% 1,24%   64,69%
10,53% 0,81% 5,56% 6,13% 53,82% 6,83% 3,82% 8,91% 0,35% 1,97%   1,27% 0,80%   68,21%
15,57% 2,36% 10,97% 8,96% 39,39% 4,60% 5,19% 10,26%   1,89%   0,83% 0,82%   71,85%
19,26% 2,96% 4,44% 6,85% 34,07% 9,07% 9,63% 10,37% 0,93% 1,11%   1,30% 1,45% 0,72%  
Södertälje Första 17,49% 3,53% 6,20% 6,58% 37,91% 6,10% 5,80% 13,00% 0,19% 2,15%   1,05% 1,02% 0,04% 69,56%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Södertälje Första

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
KrVP Kristna Värdepartiet 114 0,48% +114 +0,48    
DjuP Djurens parti 54 0,23% +54 +0,23    
SMD Sverigesmultidemokrater 25 0,11% +25 +0,11    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 57 0,24% -310 -1,35 367 1,59%
  Totalt övriga partier 250 1,05% -117 -0,53 367 1,59%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Södertälje Första

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Piratpartiet 13
Svenskarnas parti 12
Enhet 8
Direktdemokraterna 7
Partiet de fria 3
Botkyrkapartiet 2
Partier med färre än 2 röster 12

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se