2014-09-29 15:30:45

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Röster - Södertälje Andra

18,19%
5,96%
5,47%
4,50%
31,45%
6,78%
11,03%
13,60%
0,27%
1,34%
0,00%
1,42%
M C FP KD S V MP SD FI REAL ND ÖVR
Valdeltagande
2014: 74,44%
-1,42
2010: 75,87%

Röstfördelning - kommunvalkrets Södertälje Andra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 4571 18,19% -825 -4,24 5396 22,42%
C Centerpartiet 1498 5,96% +212 +0,62 1286 5,34%
FP Folkpartiet liberalerna 1374 5,47% -151 -0,87 1525 6,34%
KD Kristdemokraterna 1132 4,50% +329 +1,17 803 3,34%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7905 31,45% +6 -1,37 7899 32,82%
V Vänsterpartiet 1703 6,78% +210 +0,57 1493 6,20%
MP Miljöpartiet de gröna 2772 11,03% +306 +0,78 2466 10,25%
SD Sverigedemokraterna 3417 13,60% +1680 +6,38 1737 7,22%
FI Feministiskt initiativ 67 0,27% +67 +0,27    
REAL Realist Partiet 337 1,34% +337 +1,34    
ND Nationaldemokraterna     -824 -3,42 824 3,42%
ÖVR Övriga partier 358 1,42% -279 -1,22 637 2,65%
  Giltiga röster 25134 100,00% +1068   24066 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 283 1,11% -7 -0,08 290 1,19%
OG Ogiltiga röster - övriga 9 0,04% +7 +0,03 2 0,01%
VDT Valdeltagande 25426 74,44% +1068 -1,42 24358 75,87%
  Antal röstberättigade 34156   +2049   32107  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Södertälje Andra

Område M C FP KD S V MP SD FI REAL ND ÖVR BLANK OG VDT
15,05% 3,41% 4,31% 3,31% 33,00% 9,43% 8,63% 19,46% 0,10% 2,31%   1,00% 1,38% 0,10% 69,36%
16,62% 1,83% 4,28% 3,87% 39,86% 6,42% 5,40% 18,45%   2,34%   0,92% 0,41%   69,32%
10,63% 3,46% 5,12% 6,40% 43,41% 5,51% 7,55% 14,21%   2,18%   1,54% 1,14%   63,20%
18,03% 2,09% 6,01% 4,59% 39,23% 6,84% 6,34% 13,52% 0,25% 2,17%   0,92% 1,64%   73,68%
21,67% 4,36% 6,85% 2,49% 31,63% 6,35% 7,35% 16,19% 0,12% 2,12%   0,87% 1,71%   73,74%
19,13% 3,08% 5,96% 3,27% 33,94% 4,62% 9,33% 17,50% 0,10% 2,02%   1,06% 1,33%   76,60%
24,21% 5,83% 10,98% 5,76% 30,10% 4,92% 6,13% 10,74% 0,06% 0,73%   0,55% 0,84% 0,12% 81,73%
10,31% 2,29% 5,22% 7,51% 50,64% 9,41% 3,82% 8,02% 0,38% 0,64%   1,78% 1,01%   55,84%
21,37% 4,59% 10,35% 5,51% 29,38% 5,34% 7,76% 13,27% 0,25% 1,34%   0,83% 1,24%   84,06%
16,99% 4,32% 4,91% 3,24% 33,20% 7,47% 7,96% 17,58% 0,29% 2,75%   1,28% 1,55%   75,53%
16,09% 4,10% 6,86% 4,20% 36,27% 7,48% 5,94% 16,70%   1,64%   0,72% 1,91% 0,10% 75,34%
6,33% 2,70% 3,10% 5,39% 49,87% 9,16% 6,20% 13,88% 0,13% 1,35%   1,89% 0,13%   55,20%
35,37% 6,50% 5,76% 3,73% 22,63% 4,67% 5,62% 13,21% 0,20% 1,90%   0,41% 0,94% 0,07% 86,84%
2,96% 0,92% 7,58% 10,35% 51,94% 13,31% 3,14% 5,91% 0,18% 2,03%   1,66% 0,37%   45,59%
7,79% 1,03% 11,76% 18,24% 46,32% 5,74% 3,24% 3,68%   1,91%   0,29% 0,44%   51,01%
11,14% 3,88% 10,01% 8,26% 40,43% 6,38% 4,26% 12,27%   1,38%   2,00% 0,74% 0,12% 50,60%
18,90% 7,04% 3,69% 4,12% 23,97% 7,82% 18,64% 12,89% 0,43% 0,26%   2,23% 1,69%   77,79%
17,50% 6,78% 2,97% 2,63% 26,07% 6,78% 22,61% 11,76% 0,48% 0,62%   1,80% 1,03% 0,07% 86,25%
15,50% 3,83% 2,13% 1,87% 25,38% 10,82% 21,04% 13,97% 0,51% 0,94%   4,00% 0,76%   75,69%
22,49% 8,70% 4,42% 3,28% 27,24% 6,36% 13,59% 11,58% 0,54% 0,74%   1,07% 0,53% 0,07% 83,27%
20,06% 8,65% 2,55% 2,41% 15,02% 6,38% 29,62% 12,54% 0,28% 0,35%   2,13% 1,05%   77,54%
17,82% 19,87% 2,99% 2,78% 22,35% 4,46% 7,23% 19,80% 0,29% 1,10%   1,31% 1,51% 0,07% 81,97%
20,58% 17,68% 2,30% 1,09% 19,61% 4,84% 20,22% 10,53% 0,24% 0,48%   2,42% 0,60%   83,94%
17,92% 3,41% 2,56% 4,95% 28,50% 9,04% 16,89% 12,12% 1,71% 0,34%   2,56% 2,82%    
Södertälje Andra 18,19% 5,96% 5,47% 4,50% 31,45% 6,78% 11,03% 13,60% 0,27% 1,34%   1,42% 1,11% 0,04% 74,44%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Södertälje Andra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
KrVP Kristna Värdepartiet 79 0,31% +79 +0,31    
DjuP Djurens parti 73 0,29% +73 +0,29    
SMD Sverigesmultidemokrater 29 0,12% +29 +0,12    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 177 0,70% -460 -1,94 637 2,65%
  Totalt övriga partier 358 1,42% -279 -1,22 637 2,65%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Södertälje Andra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 112
Svenskarnas parti 23
Piratpartiet 20
Partiet de fria 9
Kommunistiska Partiet 3
Direktdemokraterna 2
Partier med färre än 2 röster 8

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se