2015-02-18 14:10:58

Val till kommunfullmäktige i Nacka - Röster - Nacka Västra

35,13%
5,43%
9,07%
3,74%
18,84%
4,97%
13,30%
4,08%
0,76%
4,34%
0,35%
M C FP KD S V MP SD FI NL ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,72%
+1,26
2010: 85,45%

Röstfördelning - kommunvalkrets Nacka Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 10715 35,13% -1162 -7,56 11877 42,69%
C Centerpartiet 1656 5,43% +575 +1,54 1081 3,89%
FP Folkpartiet liberalerna 2767 9,07% -757 -3,59 3524 12,67%
KD Kristdemokraterna 1141 3,74% +69 -0,11 1072 3,85%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5746 18,84% +1011 +1,82 4735 17,02%
V Vänsterpartiet 1516 4,97% +431 +1,07 1085 3,90%
MP Miljöpartiet de gröna 4058 13,30% +1032 +2,43 3026 10,88%
SD Sverigedemokraterna 1243 4,08% +757 +2,33 486 1,75%
FI Feministiskt initiativ 231 0,76% +52 +0,11 179 0,64%
NL Nackalistan 1324 4,34% +689 +2,06 635 2,28%
ÖVR Övriga partier 106 0,35% -17 -0,09 123 0,44%
  Giltiga röster 30503 100,00% +2680   27823 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 252 0,82% -4 -0,09 256 0,91%
OG Ogiltiga röster - övriga 12 0,04%     12 0,04%
VDT Valdeltagande 30767 86,72% +2676 +1,26 28091 85,45%
  Antal röstberättigade 35480   +2607   32873  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Nacka Västra

Område M C FP KD S V MP SD FI NL ÖVR BLANK OG VDT
26,01% 4,25% 6,56% 3,91% 18,90% 5,86% 15,27% 4,53% 0,63% 13,67% 0,42% 0,62%   86,56%
36,68% 5,99% 10,74% 6,60% 17,11% 4,22% 10,13% 3,30% 0,54% 4,37% 0,31% 0,84% 0,08% 86,80%
37,78% 6,06% 7,08% 3,10% 17,44% 5,50% 11,69% 4,93% 0,88% 4,93% 0,63% 0,57%   80,20%
43,31% 7,09% 11,89% 2,83% 10,79% 2,20% 12,36% 2,76% 0,71% 5,98% 0,08% 0,78%   88,09%
36,40% 6,46% 7,96% 5,35% 17,94% 3,85% 14,87% 3,52% 0,72% 2,67% 0,26% 0,78% 0,06% 86,27%
26,62% 5,24% 5,38% 3,49% 22,36% 10,20% 15,02% 5,31% 1,12% 4,82% 0,42% 0,83%   79,94%
34,40% 4,21% 6,32% 3,32% 25,21% 5,55% 12,44% 5,74% 1,08% 1,21% 0,51% 0,89%   78,42%
19,33% 2,45% 4,29% 2,56% 32,21% 11,45% 14,01% 6,54% 2,15% 4,50% 0,51% 0,81%   70,94%
34,26% 5,00% 8,52% 2,78% 24,81% 6,02% 9,63% 4,63% 0,56% 3,52% 0,28% 1,37% 0,09% 85,03%
38,53% 6,70% 11,39% 4,20% 15,91% 2,99% 13,17% 2,42% 0,57% 4,12%   0,16% 0,08% 88,90%
45,05% 6,23% 9,60% 3,81% 13,48% 3,44% 11,14% 3,15% 0,15% 3,81% 0,15% 0,29% 0,07% 90,97%
41,84% 6,89% 12,52% 3,69% 10,49% 3,20% 12,52% 2,43% 0,49% 5,83% 0,10% 0,48% 0,10% 90,01%
36,92% 3,40% 7,53% 3,72% 21,46% 5,51% 12,23% 4,53% 0,32% 3,81% 0,57% 1,20% 0,08% 79,73%
32,09% 6,63% 8,46% 3,43% 19,66% 5,41% 14,02% 4,50% 0,46% 4,95% 0,38% 0,90% 0,15% 83,24%
33,08% 5,35% 10,56% 2,96% 16,96% 4,50% 17,03% 3,87% 0,63% 4,71% 0,35% 0,77%   85,24%
41,94% 7,43% 14,57% 4,71% 9,49% 2,28% 10,74% 2,94% 0,59% 5,00% 0,29% 0,22%   90,74%
33,75% 6,33% 11,42% 3,12% 14,02% 6,75% 19,00% 1,56% 1,97% 1,77% 0,31% 1,43%   85,10%
23,11% 4,68% 7,30% 1,96% 22,83% 7,86% 23,39% 5,43% 0,37% 2,71% 0,37% 0,47%   83,45%
35,17% 4,48% 9,59% 4,55% 22,97% 2,69% 13,31% 4,00% 0,55% 2,41% 0,28% 0,96%   88,35%
34,43% 5,03% 9,04% 3,79% 21,01% 4,01% 12,04% 4,38% 0,36% 5,54% 0,36% 1,44% 0,07% 83,96%
45,55% 6,36% 12,24% 3,69% 13,34% 2,33% 9,58% 2,26% 0,48% 4,04% 0,14% 0,14%   88,67%
27,60% 2,62% 5,61% 3,27% 33,77% 5,99% 9,26% 7,11% 0,28% 3,84% 0,65% 1,47% 0,09% 78,30%
37,54% 4,75% 11,89% 4,92% 16,31% 3,52% 13,11% 3,85% 0,90% 2,79% 0,41% 1,37%   89,38%
35,00% 5,79% 6,58% 2,37% 16,97% 7,63% 16,97% 4,34% 3,03% 0,66% 0,66% 1,55% 0,13%  
Nacka Västra 35,13% 5,43% 9,07% 3,74% 18,84% 4,97% 13,30% 4,08% 0,76% 4,34% 0,35% 0,82% 0,04% 86,72%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Nacka Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
KrVP Kristna Värdepartiet 18 0,06% +18 +0,06    
SPI SPI Välfärden     -41 -0,15 41 0,15%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 88 0,29% +6 -0,01 82 0,30%
  Totalt övriga partier 106 0,35% -17 -0,09 123 0,44%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Nacka Västra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Djurens parti 22
Piratpartiet 21
Direktdemokraterna 10
Enhet 8
Svenskarnas parti 5
Stockholmspartiet 4
Hälsopartiet 3
Partiet de fria 3
Kalle Anka Partiet 2
Klassiskt liberala partiet 2
Partier med färre än 2 röster 8

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se