2014-09-22 08:08:10

Val till kommunfullmäktige i Norrtälje - Röster - Norrtälje Första

29,70%
9,27%
6,28%
2,27%
29,04%
4,27%
8,77%
7,10%
0,22%
2,52%
0,55%
M C FP KD S V MP SD FI ROOP ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,11%
+2,70
2010: 82,41%

Röstfördelning - kommunvalkrets Norrtälje Första

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 7048 29,70% -702 -5,77 7750 35,47%
C Centerpartiet 2200 9,27% -170 -1,58 2370 10,85%
FP Folkpartiet liberalerna 1490 6,28% -180 -1,36 1670 7,64%
KD Kristdemokraterna 538 2,27% -121 -0,75 659 3,02%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6890 29,04% +880 +1,53 6010 27,51%
V Vänsterpartiet 1014 4,27% +167 +0,40 847 3,88%
MP Miljöpartiet de gröna 2082 8,77% +272 +0,49 1810 8,28%
SD Sverigedemokraterna 1684 7,10% +977 +3,86 707 3,24%
FI Feministiskt initiativ 52 0,22% +52 +0,22    
ROOP Roslagens oberoende parti 599 2,52% +599 +2,52    
ÖVR Övriga partier 131 0,55% +105 +0,43 26 0,12%
  Giltiga röster 23728 100,00% +1879   21849 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 291 1,21% -91 -0,51 382 1,72%
OG Ogiltiga röster - övriga 13 0,05% +9 +0,04 4 0,02%
VDT Valdeltagande 24032 85,11% +1797 +2,70 22235 82,41%
  Antal röstberättigade 28238   +1257   26981  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Norrtälje Första

Område M C FP KD S V MP SD FI ROOP ÖVR BLANK OG VDT
31,70% 10,16% 7,13% 1,51% 23,85% 5,33% 7,13% 8,50% 0,07% 2,59% 2,02% 0,86% 0,07% 85,69%
48,44% 5,11% 3,11% 1,67% 23,22% 4,78% 6,56% 5,11% 0,22% 1,56% 0,22% 0,66%   85,96%
27,56% 14,49% 5,99% 2,40% 29,63% 3,70% 6,43% 8,39% 0,11% 1,09% 0,22% 1,81% 0,21% 84,11%
35,19% 6,89% 4,11% 1,93% 26,60% 5,32% 7,74% 8,10%   3,75% 0,36% 1,19%   85,85%
35,09% 8,14% 6,23% 3,59% 24,79% 2,63% 7,90% 6,47% 0,12% 4,91% 0,12% 0,83% 0,12% 85,93%
34,26% 15,44% 5,88% 2,21% 21,32% 3,38% 8,38% 6,76% 0,74% 1,03% 0,59% 1,31%   86,13%
27,64% 17,59% 6,20% 6,20% 23,45% 3,52% 6,53% 5,53%   1,68% 1,68% 1,16%   85,07%
24,87% 6,80% 5,55% 2,33% 37,57% 4,20% 7,33% 7,25% 0,18% 3,67% 0,27% 1,41%   79,80%
25,81% 4,17% 5,69% 1,63% 38,62% 5,49% 8,03% 8,03% 0,10% 1,93% 0,51% 1,70%   78,45%
30,57% 6,95% 7,10% 1,94% 31,54% 3,89% 10,46% 5,08% 0,07% 2,02% 0,37% 1,33%   87,03%
26,97% 6,53% 4,93% 3,20% 34,11% 3,69% 9,11% 5,79% 0,25% 4,68% 0,74% 1,34%   84,58%
25,93% 8,27% 5,30% 2,14% 38,57% 3,35% 7,16% 5,86% 0,09% 3,16% 0,19% 1,37% 0,18% 80,07%
26,96% 6,64% 6,84% 2,31% 32,90% 5,23% 11,77% 5,13% 0,20% 1,61% 0,40% 1,29% 0,10% 78,81%
39,63% 7,54% 8,98% 2,46% 20,07% 2,29% 11,52% 3,39% 0,25% 3,73% 0,17% 0,50% 0,17% 88,20%
27,07% 6,08% 6,71% 2,05% 32,58% 4,88% 11,17% 5,51% 0,49% 3,32% 0,14% 1,05% 0,14% 84,43%
28,45% 8,45% 5,57% 0,93% 37,53% 3,09% 9,28% 5,26%   1,24% 0,21% 1,32%   88,24%
31,91% 7,25% 9,74% 2,83% 26,17% 4,42% 8,91% 5,73% 0,14% 2,76% 0,14% 0,89%   84,40%
16,97% 7,07% 3,33% 3,23% 44,85% 6,26% 7,58% 8,79% 0,10% 1,72% 0,10% 1,20%   74,66%
27,87% 7,92% 6,69% 2,68% 24,75% 5,24% 7,80% 12,37% 0,45% 2,12% 2,12% 1,54% 0,11% 81,07%
24,40% 18,69% 10,59% 1,77% 22,95% 2,91% 8,31% 7,58% 0,21% 1,97% 0,62% 1,23%   85,08%
34,35% 11,24% 5,76% 1,99% 19,56% 3,98% 11,52% 9,03% 0,14% 2,06% 0,36% 1,33% 0,07% 84,13%
20,77% 20,06% 3,98% 1,85% 25,60% 4,69% 8,39% 10,38% 0,14% 3,41% 0,71% 0,99%   83,53%
28,67% 12,35% 5,24% 1,63% 27,86% 4,90% 6,29% 9,67% 0,23% 2,68% 0,47% 0,69%   82,29%
26,28% 9,07% 5,12% 1,40% 23,95% 5,58% 13,26% 11,16% 2,09% 0,23% 1,86% 3,59%    
Norrtälje Första 29,70% 9,27% 6,28% 2,27% 29,04% 4,27% 8,77% 7,10% 0,22% 2,52% 0,55% 1,21% 0,05% 85,11%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Norrtälje Första

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 89 0,38% +89 +0,38    
SVP Svenskarnas parti 8 0,03% +8 +0,03    
DjuP Djurens parti 3 0,01% +3 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 31 0,13% +5 +0,01 26 0,12%
  Totalt övriga partier 131 0,55% +105 +0,43 26 0,12%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Norrtälje Första

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Piratpartiet 6
Enhet 5
Kalle Anka Partiet 2
Kristna Värdepartiet 2
Partier med färre än 2 röster 16

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se