2014-09-22 11:42:54

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Röster - Göteborg, Öster

15,95%
2,22%
6,48%
3,10%
31,27%
10,28%
11,15%
7,42%
3,57%
3,71%
4,86%
M C FP KD S V MP SD FI VägV ÖVR
Valdeltagande
2014: 70,62%
-1,31
2010: 71,93%

Röstfördelning - kommunvalkrets Göteborg, Öster

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 11612 15,95% -1284 -2,29 12896 18,23%
C Centerpartiet 1619 2,22% +342 +0,42 1277 1,81%
FP Folkpartiet liberalerna 4717 6,48% +13 -0,17 4704 6,65%
KD Kristdemokraterna 2257 3,10% -265 -0,47 2522 3,57%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 22766 31,27% -4758 -7,65 27524 38,91%
V Vänsterpartiet 7488 10,28% +2007 +2,53 5481 7,75%
MP Miljöpartiet de gröna 8118 11,15% +1017 +1,11 7101 10,04%
SD Sverigedemokraterna 5401 7,42% +2046 +2,67 3355 4,74%
FI Feministiskt initiativ 2600 3,57% +1840 +2,50 760 1,07%
VägV Vägvalet 2701 3,71% -237 -0,44 2938 4,15%
ÖVR Övriga partier 3536 4,86% +1365 +1,79 2171 3,07%
  Giltiga röster 72815 100,00% +2086   70729 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 714 0,97% -22 -0,06 736 1,03%
OG Ogiltiga röster - övriga 46 0,06% +19 +0,02 27 0,04%
VDT Valdeltagande 73575 70,62% +2083 -1,31 71492 71,93%
  Antal röstberättigade 104186   +4798   99388  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Göteborg, Öster

Område M C FP KD S V MP SD FI VägV ÖVR BLANK OG VDT
18,47% 1,38% 4,32% 3,54% 31,63% 9,23% 6,09% 12,18% 2,36% 6,88% 3,93% 1,55%   67,94%
7,33% 1,41% 2,07% 2,82% 49,44% 10,15% 7,80% 7,24% 2,16% 2,82% 6,77% 0,93% 0,19% 69,42%
20,41% 5,23% 9,38% 2,99% 23,82% 6,39% 6,80% 15,27% 1,58% 5,89% 2,24% 1,31%   80,28%
7,36% 0,72% 2,17% 2,29% 47,29% 13,87% 8,44% 5,91% 2,41% 2,53% 7,00% 0,60% 0,24% 58,83%
6,55% 0,49% 1,47% 1,86% 45,65% 11,83% 9,29% 10,26% 1,56% 2,64% 8,41% 0,87%   55,48%
21,14% 2,35% 8,47% 5,87% 23,91% 6,80% 6,63% 12,25% 2,18% 6,96% 3,44% 0,75% 0,08% 78,36%
5,38% 0,79% 1,71% 1,84% 55,64% 9,71% 6,69% 7,61% 1,71% 2,76% 6,17% 0,13%   37,42%
9,27%   2,62% 1,81% 52,42% 10,69% 8,87% 7,06% 1,01% 1,41% 4,84% 1,00%   50,86%
7,76% 1,29% 2,77% 2,22% 45,66% 10,35% 7,58% 12,01% 2,03% 3,33% 4,99% 0,18%   41,19%
9,24% 0,26% 2,95% 2,82% 52,63% 8,22% 7,70% 7,70% 1,41% 1,80% 5,26% 0,26% 0,13% 51,41%
7,47% 1,21% 2,02% 2,83% 53,48% 7,77% 7,47% 3,94% 1,41% 1,61% 10,80% 0,90%   54,61%
3,10% 0,57% 1,72% 0,57% 54,83% 11,26% 12,53% 2,64% 2,18% 0,57% 10,00% 0,80%   54,10%
7,52% 0,64% 1,78% 1,53% 44,33% 13,12% 18,47% 2,55% 2,68% 1,27% 6,11% 0,51%   54,75%
8,24% 0,38% 2,68% 2,11% 49,04% 11,30% 14,75% 1,92% 1,72% 1,53% 6,32%     51,89%
7,81% 0,34% 2,10% 1,18% 55,75% 11,59% 4,03% 9,66% 0,50% 1,76% 5,29% 0,50% 0,08% 52,59%
7,10% 0,44% 2,66% 0,74% 53,99% 10,06% 5,47% 10,65% 1,04% 2,81% 5,03% 0,44% 0,15% 52,47%
4,51% 0,33% 1,32% 0,55% 60,55% 11,54% 5,05% 7,47% 0,66% 1,76% 6,26% 0,33% 0,11% 52,56%
19,92% 3,78% 7,55% 3,71% 27,54% 6,59% 6,66% 13,46% 0,89% 7,14% 2,75% 1,22%   80,50%
13,33% 0,75% 4,06% 3,23% 34,52% 11,34% 7,53% 11,34% 2,81% 4,55% 6,54% 0,74%   69,42%
5,78% 0,20% 1,83% 1,22% 46,55% 9,74% 6,69% 17,34% 1,22% 2,33% 7,10% 0,90% 0,10% 59,46%
7,09% 0,52% 1,56% 4,24% 38,81% 11,75% 8,04% 5,53% 1,90% 2,33% 18,24% 1,11%   65,66%
6,07% 0,16% 0,96% 2,56% 51,44% 15,50% 9,27% 2,72% 1,44% 0,80% 9,11% 0,32%   56,32%
8,88% 0,72% 3,24% 2,76% 46,94% 11,88% 8,88% 6,96% 1,44% 3,00% 5,28% 1,18% 0,12% 69,29%
22,23% 4,33% 8,55% 2,51% 15,28% 11,29% 18,70% 3,53% 6,61% 3,76% 3,19% 1,57% 0,11% 85,03%
17,02% 2,39% 8,64% 4,79% 19,81% 12,37% 15,43% 7,71% 4,39% 4,65% 2,79% 1,83% 0,13% 84,85%
23,78% 4,34% 15,42% 5,78% 15,10% 7,39% 17,75% 2,17% 2,65% 2,89% 2,73% 0,80%   89,84%
13,82% 3,68% 10,04% 4,17% 18,09% 13,72% 20,08% 2,98% 7,36% 2,19% 3,88% 0,79%   73,75%
13,69% 2,59% 7,87% 4,63% 27,05% 11,21% 15,30% 9,16% 2,69% 2,16% 3,66% 1,59%   73,33%
36,41% 1,96% 17,40% 5,18% 9,10% 4,72% 10,25% 3,80% 2,53% 5,99% 2,65% 0,91% 0,11% 89,22%
23,35% 2,23% 10,05% 3,55% 20,81% 7,31% 10,56% 8,53% 2,84% 7,31% 3,45% 0,81%   88,19%
28,00% 3,91% 11,64% 3,36% 14,73% 8,45% 12,82% 5,09% 4,73% 4,55% 2,73% 0,99% 0,09% 87,15%
36,92% 4,13% 13,94% 4,22% 9,38% 3,27% 9,55% 5,59% 3,79% 5,42% 3,79% 0,85% 0,17% 85,26%
20,06% 3,63% 10,69% 3,13% 21,88% 8,87% 11,09% 8,27% 5,04% 4,03% 3,33% 1,68%   69,11%
22,13% 3,68% 8,93% 3,53% 21,08% 6,68% 11,55% 9,15% 4,13% 6,08% 3,08% 0,97%   79,55%
19,36% 2,50% 7,09% 1,60% 18,56% 12,77% 17,47% 7,78% 6,29% 2,59% 3,99% 2,15%   78,35%
21,98% 4,81% 10,99% 2,75% 15,11% 9,52% 14,92% 6,77% 5,00% 4,61% 3,53% 1,64%   84,92%
21,44% 3,22% 11,89% 4,33% 13,67% 9,67% 17,78% 5,44% 5,67% 4,00% 2,89% 1,10%   85,29%
15,41% 3,20% 6,16% 1,37% 21,80% 14,84% 16,55% 6,51% 7,31% 3,54% 3,31% 0,68% 0,11% 80,93%
22,03% 3,16% 8,51% 2,73% 21,59% 8,51% 14,39% 7,96% 4,47% 4,03% 2,62% 1,19%   80,14%
21,78% 3,36% 7,29% 2,06% 23,27% 8,22% 13,74% 7,20% 4,95% 5,33% 2,80% 1,20%   82,11%
19,91% 3,81% 9,35% 3,31% 20,13% 10,50% 13,30% 5,68% 4,46% 4,67% 4,89% 0,93%   82,15%
14,83% 2,79% 8,21% 3,19% 28,39% 9,33% 12,28% 8,85% 3,35% 3,83% 4,94% 1,26% 0,16% 78,91%
42,98% 3,56% 17,92% 5,03% 5,24% 2,52% 6,92% 4,09% 0,84% 6,81% 4,09% 0,10% 0,10% 88,35%
46,52% 3,11% 14,31% 4,05% 4,71% 2,64% 8,38% 2,54% 3,11% 8,10% 2,54% 0,65%   87,19%
21,31% 3,78% 9,04% 3,51% 18,45% 10,06% 15,41% 6,09% 5,44% 4,24% 2,68% 1,45% 0,18% 78,49%
30,96% 2,95% 14,49% 5,19% 12,24% 5,13% 13,14% 5,06% 2,56% 5,06% 3,21% 0,51%   86,53%
15,16% 2,92% 7,79% 2,78% 23,99% 12,73% 12,03% 8,48% 4,66% 5,01% 4,45% 1,03%   79,31%
22,77% 3,90% 7,79% 3,90% 15,79% 10,87% 17,74% 4,62% 6,15% 3,08% 3,38% 1,02%   83,26%
44,10% 2,03% 15,14% 5,01% 7,15% 2,98% 5,48% 3,46% 4,41% 7,15% 3,10% 0,47%   84,05%
7,01% 1,50% 4,50% 2,20% 37,34% 11,21% 8,31% 14,41% 2,80% 4,30% 6,41% 1,38% 0,10% 65,46%
11,53% 2,57% 4,22% 2,37% 22,25% 16,17% 16,68% 8,03% 7,83% 2,57% 5,77% 1,02% 0,10% 74,90%
7,07% 1,50% 3,27% 3,13% 32,38% 16,60% 9,80% 7,76% 9,25% 1,90% 7,35% 1,08%   67,24%
4,84% 1,24% 1,24% 3,35% 61,91% 8,06% 5,58% 5,58% 1,12% 2,61% 4,47% 0,37% 0,12% 50,19%
6,83% 1,18% 1,58% 2,63% 64,78% 7,62% 5,91% 2,50% 1,58% 1,45% 3,94% 0,26%   50,26%
21,45% 2,31% 7,18% 3,63% 24,42% 10,73% 12,21% 6,60% 2,97% 4,95% 3,55% 1,78%   80,18%
11,17% 2,48% 4,86% 2,38% 22,44% 18,51% 17,99% 4,65% 8,79% 1,86% 4,86% 0,92%   72,19%
4,44% 1,14% 1,59% 1,48% 41,30% 16,15% 9,33% 10,01% 5,46% 2,84% 6,26% 0,57%   58,82%
4,70% 1,21% 2,42% 2,58% 47,88% 12,58% 8,18% 8,48% 4,70% 1,36% 5,91% 0,60%   46,05%
14,82% 0,14% 3,46% 6,79% 34,76% 9,70% 6,79% 9,56% 2,35% 5,96% 5,68% 0,96%   70,43%
6,86% 0,83% 3,66% 3,66% 50,95% 13,12% 5,79% 5,67% 2,84% 2,48% 4,14% 0,82%   52,01%
5,08% 1,13% 2,49% 2,03% 44,29% 13,33% 8,93% 9,60% 5,08% 2,82% 5,20% 0,78% 0,11% 57,24%
7,34% 0,44% 2,36% 1,75% 39,60% 15,12% 10,49% 8,48% 5,24% 3,32% 5,86% 1,55% 0,26% 64,79%
12,77% 1,33% 4,29% 4,09% 32,89% 12,36% 10,73% 8,68% 4,90% 3,68% 4,29% 0,81% 0,10% 73,79%
11,32% 0,59% 3,02% 2,24% 38,93% 12,39% 7,61% 11,61% 2,73% 2,63% 6,93% 1,06%   71,01%
5,94% 0,86% 2,87% 2,78% 39,56% 13,79% 9,58% 9,58% 5,84% 2,39% 6,80% 0,76%   59,77%
12,84% 1,47% 4,83% 1,72% 35,52% 13,19% 10,00% 7,67% 3,71% 3,53% 5,52% 1,02% 0,26% 73,16%
17,28% 5,35% 8,13% 3,50% 19,86% 11,93% 20,27% 3,91% 4,01% 2,37% 3,40% 1,22%   81,12%
8,59% 1,34% 2,78% 2,24% 40,47% 12,44% 8,59% 11,73% 4,74% 2,78% 4,30% 0,53% 0,18% 66,53%
9,70% 1,52% 3,23% 0,67% 32,98% 17,49% 11,88% 6,75% 7,22% 3,90% 4,66% 0,66% 0,09% 68,30%
5,16% 0,38% 0,76% 2,49% 57,74% 10,33% 10,13% 3,44% 1,34% 2,87% 5,35% 0,76% 0,19% 50,33%
4,88% 1,17% 1,95% 1,56% 53,13% 10,94% 9,47% 6,54% 2,34% 2,64% 5,37% 0,39%   54,11%
21,86% 2,61% 9,74% 5,98% 19,33% 6,37% 15,41% 6,44% 2,53% 5,37% 4,37% 0,84% 0,08% 89,16%
23,26% 4,50% 9,22% 7,07% 21,97% 6,32% 10,29% 7,50% 2,47% 4,07% 3,32% 1,89%   84,08%
17,84% 3,43% 5,75% 1,95% 29,23% 10,45% 16,78% 6,02% 4,27% 1,27% 3,01% 2,11% 0,36%  
Göteborg, Öster 15,95% 2,22% 6,48% 3,10% 31,27% 10,28% 11,15% 7,42% 3,57% 3,71% 4,86% 0,97% 0,06% 70,62%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Göteborg, Öster

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Öppna Göteborg! 914 1,26% +914 +1,26    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 715 0,98% +205 +0,26 510 0,72%
K Kommunistiska Partiet 516 0,71% -194 -0,30 710 1,00%
PP Piratpartiet 362 0,50% -120 -0,18 482 0,68%
SOC.P Socialistiska Partiet 255 0,35% -49 -0,08 304 0,43%
DjuP Djurens parti 159 0,22% +159 +0,22    
KrVP Kristna Värdepartiet 132 0,18% +132 +0,18    
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 120 0,16% +120 +0,16    
ENH Enhet 105 0,14% +105 +0,14    
  Normaldemokraterna 87 0,12% +87 +0,12    
SVP Svenskarnas parti 47 0,06% +47 +0,06    
  Direktdemokraterna 33 0,05% +33 +0,05    
  Barnpartiet 31 0,04% -69 -0,10 100 0,14%
  Framtidspartiet Sverige 3       3  
  Framstegspartiet 2   +2      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 55 0,08% -7 -0,01 62 0,09%
  Totalt övriga partier 3536 4,86% +1365 +1,79 2171 3,07%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Göteborg, Öster

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Klassiskt liberala partiet 7
Hälsopartiet 5
Partiet de fria 5
Satanistiskt initiativ 3
Blankt 2
Eparlamentet.nu 2
Fredsdemokraterna 2
Kalle Anka Partiet 2
KP 2
Liberala partiet 2
Partier med färre än 2 röster 23

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se