2015-02-16 09:44:52

Val till kommunfullmäktige i Borlänge - Röster - Borlänge Andra

17,36%
8,69%
4,03%
3,09%
29,95%
7,35%
4,68%
19,69%
0,20%
2,92%
2,03%
M C FP KD S V MP SD FI Ofa ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,34%
+1,97
2010: 83,37%

Röstfördelning - kommunvalkrets Borlänge Andra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2734 17,36% -360 -3,00 3094 20,36%
C Centerpartiet 1368 8,69% -53 -0,66 1421 9,35%
FP Folkpartiet liberalerna 635 4,03% -48 -0,46 683 4,49%
KD Kristdemokraterna 487 3,09% +23 +0,04 464 3,05%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4715 29,95% -627 -5,21 5342 35,16%
V Vänsterpartiet 1157 7,35% +58 +0,12 1099 7,23%
MP Miljöpartiet de gröna 737 4,68% +82 +0,37 655 4,31%
SD Sverigedemokraterna 3100 19,69% +1463 +8,92 1637 10,77%
FI Feministiskt initiativ 32 0,20% +32 +0,20    
Ofa Omsorg för alla 460 2,92% -325 -2,24 785 5,17%
ÖVR Övriga partier 320 2,03% +305 +1,93 15 0,10%
  Giltiga röster 15745 100,00% +550   15195 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 238 1,49% +13 +0,03 225 1,46%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,04% +5 +0,03 1 0,01%
VDT Valdeltagande 15989 85,34% +568 +1,97 15421 83,37%
  Antal röstberättigade 18735   +238   18497  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Borlänge Andra

Område M C FP KD S V MP SD FI Ofa ÖVR BLANK OG VDT
18,60% 5,79% 4,71% 1,98% 30,58% 8,26% 3,88% 20,25% 0,33% 3,80% 1,82% 2,10% 0,08% 78,59%
15,87% 3,62% 4,29% 3,22% 34,43% 8,04% 6,16% 18,08% 0,20% 3,48% 2,61% 1,26% 0,07% 83,31%
12,69% 4,90% 3,75% 3,17% 36,25% 8,46% 5,29% 20,96% 0,19% 2,40% 1,92% 1,61%   82,32%
22,08% 5,66% 5,31% 2,97% 33,47% 6,21% 4,00% 14,42% 0,14% 3,38% 2,35% 1,43% 0,07% 90,52%
13,40% 6,02% 3,99% 3,14% 34,94% 6,53% 4,41% 21,54% 0,25% 3,65% 2,12% 1,26%   84,80%
20,22% 11,18% 4,28% 2,46% 27,99% 6,50% 2,78% 18,24% 0,08% 2,85% 3,41% 1,33% 0,08% 85,67%
11,05% 6,08% 4,50% 2,37% 35,91% 9,63% 5,21% 19,57% 0,08% 4,42% 1,18% 1,25%   81,88%
17,49% 13,24% 2,54% 2,78% 25,24% 6,15% 3,72% 23,94% 0,06% 2,48% 2,36% 1,40% 0,06% 83,88%
18,54% 12,11% 4,23% 5,20% 26,34% 6,83% 4,96% 18,05% 0,33% 1,95% 1,46% 2,07%   89,14%
25,87% 17,40% 4,52% 4,42% 20,96% 4,33% 4,33% 15,29% 0,10% 1,44% 1,35% 1,33%   89,63%
13,29% 14,29% 1,83% 2,66% 23,26% 6,64% 3,32% 29,98% 0,08% 2,41% 2,24% 0,82% 0,08% 85,14%
18,84% 5,67% 4,55% 3,16% 29,97% 10,28% 6,59% 16,40% 0,33% 2,83% 1,38% 1,81%   80,98%
17,28% 6,17% 4,32% 2,47% 27,78% 5,56% 14,20% 18,52% 2,47%   1,23% 2,99%    
Borlänge Andra 17,36% 8,69% 4,03% 3,09% 29,95% 7,35% 4,68% 19,69% 0,20% 2,92% 2,03% 1,49% 0,04% 85,34%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Borlänge Andra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Borlängepartiet Dalarna 274 1,74% +274 +1,74    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 46 0,29% +31 +0,19 15 0,10%
  Totalt övriga partier 320 2,03% +305 +1,93 15 0,10%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Borlänge Andra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Svenskarnas parti 14
Enhet 9
Piratpartiet 7
Djurens parti 5
De fria 2
Direktdemokraterna 2
Kristna Värdepartiet 2
Partier med färre än 2 röster 5

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se