2014-09-22 11:08:15

Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Röster - Örnsköldsviks Norra

14,34%
17,76%
3,57%
5,95%
42,16%
5,47%
4,17%
4,29%
0,07%
2,07%
0,15%
M C FP KD S V MP SD FI SPI ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,84%
+1,11
2010: 82,73%

Röstfördelning - kommunvalkrets Örnsköldsviks Norra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2335 14,34% +20 -0,28 2315 14,62%
C Centerpartiet 2892 17,76% +511 +2,72 2381 15,04%
FP Folkpartiet liberalerna 582 3,57% +4 -0,08 578 3,65%
KD Kristdemokraterna 969 5,95% +8 -0,12 961 6,07%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6866 42,16% -899 -6,87 7765 49,03%
V Vänsterpartiet 890 5,47% +396 +2,35 494 3,12%
MP Miljöpartiet de gröna 679 4,17% +127 +0,68 552 3,49%
SD Sverigedemokraterna 699 4,29% +370 +2,21 329 2,08%
FI Feministiskt initiativ 11 0,07% +11 +0,07    
SPI SPI Välfärden 337 2,07% -108 -0,74 445 2,81%
ÖVR Övriga partier 25 0,15% +9 +0,05 16 0,10%
  Giltiga röster 16285 100,00% +449   15836 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 293 1,77% +36 +0,17 257 1,60%
OG Ogiltiga röster - övriga 10 0,06% +8 +0,05 2 0,01%
VDT Valdeltagande 16588 83,84% +493 +1,11 16095 82,73%
  Antal röstberättigade 19786   +330   19456  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Örnsköldsviks Norra

Område M C FP KD S V MP SD FI SPI ÖVR BLANK OG VDT
13,18% 23,58% 4,11% 3,51% 37,24% 5,32% 4,96% 6,65% 0,12% 0,85% 0,48% 1,43%   86,32%
7,00% 27,78% 3,29% 8,44% 40,53% 4,12% 2,06% 5,14% 0,21% 1,23% 0,21% 1,02%   82,80%
7,14% 28,17% 1,19% 1,98% 50,60% 4,56% 0,60% 4,76%   0,79% 0,20% 1,56%   84,07%
15,99% 17,53% 4,04% 6,79% 39,50% 4,20% 4,44% 3,15%   4,36%   1,75%   89,17%
18,53% 16,10% 4,21% 9,71% 36,89% 4,45% 4,77% 2,27%   2,99% 0,08% 1,27% 0,24% 84,74%
10,68% 32,30% 2,30% 2,30% 35,95% 5,14% 2,30% 5,81% 0,14% 2,84% 0,27% 1,07% 0,40% 83,54%
18,66% 14,32% 3,58% 6,83% 40,78% 5,53% 4,77% 3,25%   2,17% 0,11% 2,33%   89,31%
12,65% 15,68% 2,35% 5,15% 45,80% 5,49% 2,58% 8,40% 0,11% 1,68% 0,11% 2,40% 0,11% 83,73%
18,45% 23,39% 5,36% 6,01% 31,12% 3,00% 3,43% 7,30%   1,93%   1,27%   87,73%
12,20% 12,03% 2,93% 6,34% 48,13% 7,97% 1,46% 7,15%   1,30% 0,49% 2,22% 0,16% 74,64%
14,83% 13,79% 4,60% 8,28% 43,91% 5,17% 4,60% 2,18% 0,11% 2,30% 0,23% 2,14%   86,82%
14,84% 29,28% 3,37% 5,26% 33,87% 3,64% 2,02% 4,99% 0,13% 2,56%   1,59% 0,26% 88,82%
15,60% 13,57% 3,93% 4,88% 46,07% 5,95% 4,88% 4,05%   1,07%   1,64%   79,52%
14,07% 12,94% 3,68% 5,85% 45,89% 6,61% 3,59% 4,25% 0,09% 2,93% 0,09% 1,76%   77,72%
16,21% 15,05% 3,18% 7,81% 43,85% 4,78% 5,64% 2,03%   1,45%   1,85%   88,78%
10,03% 35,79% 3,34% 3,34% 33,78% 5,02% 2,01% 5,69%   1,00%   2,29%   78,66%
11,94% 11,94% 4,17% 4,29% 47,86% 7,65% 6,03% 4,87%   1,04% 0,23% 1,48%   74,05%
17,29% 14,40% 3,86% 7,92% 40,87% 5,12% 4,64% 3,00%   2,71% 0,19% 1,15%   84,23%
12,00% 12,11% 3,11% 4,72% 51,55% 6,65% 5,04% 3,11% 0,11% 1,50% 0,11% 1,79%   76,31%
13,71% 13,13% 3,46% 5,07% 45,74% 7,49% 5,99% 3,46% 0,23% 1,50% 0,23% 2,14%   80,78%
18,87% 20,13% 3,77% 4,40% 28,30% 5,66% 15,09% 2,52% 0,63%   0,63% 7,56%    
Örnsköldsviks Norra 14,34% 17,76% 3,57% 5,95% 42,16% 5,47% 4,17% 4,29% 0,07% 2,07% 0,15% 1,77% 0,06% 83,84%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Örnsköldsviks Norra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 25 0,15% +9 +0,05 16 0,10%
  Totalt övriga partier 25 0,15% +9 +0,05 16 0,10%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Örnsköldsviks Norra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 5
Djurens parti 4
Piratpartiet 3
Hälsopartiet 2
Svenskarnas parti 2
Partier med färre än 2 röster 9

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se