2014-09-24 12:40:03

Val till kommunfullmäktige - Röster - Gävleborgs län

Röstfördelning per kommun - Gävleborgs län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
9,39% 11,86% 3,76% 3,10% 31,55% 5,57% 3,77% 12,32% 0,09% 18,60% 1,49% 0,03% 82,64%
25,22% 4,50% 7,53% 3,04% 30,00% 8,80% 7,57% 12,93% 0,21% 0,19% 1,17% 0,03% 84,50%
8,86% 5,34% 6,14% 1,75% 36,28% 12,40% 2,03% 9,11% 0,02% 18,08% 1,14% 0,08% 81,58%
14,83% 15,31% 2,35% 3,03% 37,14% 10,59% 6,50% 9,46% 0,23% 0,57% 1,47% 0,03% 82,42%
16,83% 11,51% 6,57% 2,19% 29,51% 9,50% 7,14% 12,13% 0,11% 4,52% 2,80% 0,03% 79,90%
12,34% 15,36% 7,02% 3,56% 36,07% 5,03% 4,69% 15,62% 0,02% 0,29% 1,48%   82,17%
6,97% 15,02% 4,98% 1,99% 46,46% 4,49% 3,98% 15,80% 0,05% 0,26% 1,65% 0,05% 83,89%
7,35% 27,79% 2,19% 10,34% 34,82% 3,36% 3,29% 10,58% 0,08% 0,20% 1,38% 0,01% 83,88%
15,21% 5,94% 4,97% 2,22% 41,40% 8,75% 4,16% 12,40% 0,13% 4,82% 1,12% 0,05% 83,79%
10,36% 15,13% 3,20% 2,88% 36,64% 8,47% 4,34% 15,41% 0,04% 3,54% 1,17% 0,02% 83,12%
Gävleborgs län 16,98% 9,83% 5,35% 3,12% 34,18% 8,42% 5,74% 12,45% 0,15% 3,79% 1,37% 0,03% 83,29%

http://www.val.se