2014-09-23 13:56:49

Val till kommunfullmäktige - Röster - Västerbottens län

Röstfördelning per kommun - Västerbottens län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
32,32% 14,37% 6,50% 4,15% 35,98% 3,28% 0,37% 2,91%   0,12% 0,62%   82,57%
0,86% 10,60% 16,42% 3,23% 22,44% 4,74% 1,83% 0,70% 0,16% 39,02% 2,87% 0,05% 84,43%
18,69% 4,85% 8,75% 10,27% 41,25% 9,67% 1,85% 4,46% 0,10% 0,11% 1,68% 0,10% 81,44%
0,93% 4,37% 13,99% 1,18% 36,33% 13,30% 0,29% 1,37% 0,15% 28,08% 1,45% 0,05% 81,45%
8,91% 36,12% 9,74% 4,41% 28,22% 8,08% 1,54% 2,72% 0,09% 0,18% 2,63% 0,09% 82,26%
2,15% 13,68% 7,36% 11,57% 51,46% 10,61% 0,42% 2,61%   0,15% 2,54%   80,96%
4,81% 26,09% 2,62% 4,18% 52,29% 4,88% 2,01% 1,59% 0,25% 1,28% 0,91% 0,02% 83,43%
9,92% 8,02% 7,72% 3,85% 51,35% 9,16% 5,49% 4,16% 0,15% 0,17% 1,62% 0,05% 84,90%
6,85% 17,36% 0,26% 6,20% 35,70% 26,17% 0,98% 6,40% 0,07%   3,34% 0,19% 76,09%
7,19% 30,94% 5,70% 5,70% 29,97% 12,70% 1,07% 3,40% 0,08% 3,27% 1,90% 0,08% 79,84%
16,29% 5,89% 6,06% 3,90% 36,75% 13,07% 7,37% 3,24% 3,90% 3,53% 1,27% 0,05% 85,67%
5,27% 19,72% 2,02% 10,19% 37,83% 8,37% 0,86% 3,54% 0,07% 12,12% 2,24% 0,13% 83,36%
14,45% 19,01% 3,77% 7,10% 42,16% 6,79% 2,08% 4,11% 0,11% 0,42% 0,89% 0,06% 82,78%
8,47% 22,73% 3,65% 5,09% 36,76% 13,25% 6,34% 3,34% 0,22% 0,14% 1,35% 0,02% 84,33%
0,47% 7,78% 4,31% 0,84% 26,22% 5,99% 0,37% 2,15%   51,88% 1,76%   82,36%
Västerbottens län 12,71% 9,81% 6,57% 4,56% 41,10% 11,06% 5,42% 3,48% 1,86% 3,42% 1,51% 0,05% 84,50%

http://www.val.se