2014-09-19 13:15:53

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Röster - I vallokal ej räknade röster

24,17%
2,90%
4,01%
3,73%
31,77%
8,56%
12,71%
7,73%
1,80%
0,00%
1,52%
1,10%
M C FP KD S V MP SD FI DP HP ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 175 24,17% +24 +1,97 151 22,21%
C Centerpartiet 21 2,90% +1 -0,04 20 2,94%
FP Folkpartiet liberalerna 29 4,01% -22 -3,49 51 7,50%
KD Kristdemokraterna 27 3,73% +7 +0,79 20 2,94%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 230 31,77% -24 -5,58 254 37,35%
V Vänsterpartiet 62 8,56% +2 -0,26 60 8,82%
MP Miljöpartiet de gröna 92 12,71% +7 +0,21 85 12,50%
SD Sverigedemokraterna 56 7,73% +28 +3,62 28 4,12%
FI Feministiskt initiativ 13 1,80% +9 +1,21 4 0,59%
DP Drevvikenpartiet            
HP Huddingepartiet 11 1,52% +9 +1,23 2 0,29%
ÖVR Övriga partier 8 1,10% +3 +0,37 5 0,74%
  Giltiga röster 724 100,00% +44   680 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 15 2,03%   -0,13 15 2,16%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,14%   -0,01 1 0,14%

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 8 1,10% +3 +0,37 5 0,74%
  Totalt övriga partier 8 1,10% +3 +0,37 5 0,74%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Piratpartiet 5
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se