2014-09-22 15:43:24

Val till kommunfullmäktige i Dorotea - Röster - I vallokal ej räknade röster

0,79%
8,73%
14,29%
0,00%
25,40%
6,35%
3,97%
1,59%
0,79%
37,30%
0,79%
M C FP KD S V MP SD FI DKL ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1 0,79% -4 -2,61 5 3,40%
C Centerpartiet 11 8,73% +6 +5,33 5 3,40%
FP Folkpartiet liberalerna 18 14,29% +1 +2,72 17 11,56%
KD Kristdemokraterna     -2 -1,36 2 1,36%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 32 25,40% -34 -19,50 66 44,90%
V Vänsterpartiet 8 6,35% -7 -3,85 15 10,20%
MP Miljöpartiet de gröna 5 3,97% +4 +3,29 1 0,68%
SD Sverigedemokraterna 2 1,59%   +0,23 2 1,36%
FI Feministiskt initiativ 1 0,79% +1 +0,79    
DKL Dorotea Kommunlista 47 37,30% +14 +14,85 33 22,45%
ÖVR Övriga partier 1 0,79%   +0,11 1 0,68%
  Giltiga röster 126 100,00% -21   147 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 5,93% +4 +3,28 4 2,65%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,74% +1 +0,74    

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,79%   +0,11 1 0,68%
  Totalt övriga partier 1 0,79%   +0,11 1 0,68%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se