2014-09-18 18:37:50

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Röster - Vistaberg-Vårdkasen

34,59%
6,89%
6,95%
4,46%
22,48%
4,06%
10,31%
6,60%
0,41%
0,00%
3,19%
0,06%
M C FP KD S V MP SD FI DP HP ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,63%
-1,74
2010: 87,37%

Röstfördelning - valdistrikt Vistaberg-Vårdkasen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 597 34,59% +5 -9,00 592 43,59%
C Centerpartiet 119 6,89% +67 +3,07 52 3,83%
FP Folkpartiet liberalerna 120 6,95% -8 -2,47 128 9,43%
KD Kristdemokraterna 77 4,46% +9 -0,55 68 5,01%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 388 22,48% +134 +3,78 254 18,70%
V Vänsterpartiet 70 4,06% +34 +1,40 36 2,65%
MP Miljöpartiet de gröna 178 10,31% +60 +1,62 118 8,69%
SD Sverigedemokraterna 114 6,60% +72 +3,51 42 3,09%
FI Feministiskt initiativ 7 0,41% +1 -0,04 6 0,44%
DP Drevvikenpartiet            
HP Huddingepartiet 55 3,19% -6 -1,31 61 4,49%
ÖVR Övriga partier 1 0,06%   -0,02 1 0,07%
  Giltiga röster 1726 100,00% +368   1358 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 14 0,80% -11 -1,00 25 1,81%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1740 85,63% +357 -1,74 1383 87,37%
  Antal röstberättigade 2032   +449   1583  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Vistaberg-Vårdkasen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,06%   -0,02 1 0,07%
  Totalt övriga partier 1 0,06%   -0,02 1 0,07%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Vistaberg-Vårdkasen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se