2014-09-19 16:42:46

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Röster - Kynäs

39,75%
4,28%
8,35%
3,45%
18,77%
2,42%
9,66%
8,70%
0,14%
0,07%
4,00%
0,41%
M C FP KD S V MP SD FI DP HP ÖVR
Valdeltagande
2014: 88,17%
+1,17
2010: 87,00%

Röstfördelning - valdistrikt Kynäs

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 576 39,75% -59 -7,01 635 46,76%
C Centerpartiet 62 4,28% +22 +1,33 40 2,95%
FP Folkpartiet liberalerna 121 8,35% -21 -2,11 142 10,46%
KD Kristdemokraterna 50 3,45% -14 -1,26 64 4,71%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 272 18,77% +48 +2,28 224 16,49%
V Vänsterpartiet 35 2,42% -7 -0,68 42 3,09%
MP Miljöpartiet de gröna 140 9,66% +51 +3,11 89 6,55%
SD Sverigedemokraterna 126 8,70% +72 +4,72 54 3,98%
FI Feministiskt initiativ 2 0,14% -2 -0,16 4 0,29%
DP Drevvikenpartiet 1 0,07% +1 +0,07    
HP Huddingepartiet 58 4,00% -2 -0,42 60 4,42%
ÖVR Övriga partier 6 0,41% +2 +0,12 4 0,29%
  Giltiga röster 1449 100,00% +91   1358 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 0,82% -2 -0,20 14 1,02%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1461 88,17% +89 +1,17 1372 87,00%
  Antal röstberättigade 1657   +80   1577  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Kynäs

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SVP Svenskarnas parti 2 0,14% +2 +0,14    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 4 0,28%   -0,02 4 0,29%
  Totalt övriga partier 6 0,41% +2 +0,12 4 0,29%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Kynäs

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Piratpartiet 2
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se