2014-09-22 09:11:21

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Röster - Hörningsnäs

32,88%
6,03%
7,94%
4,43%
22,60%
4,50%
10,28%
7,39%
0,25%
0,00%
3,45%
0,25%
M C FP KD S V MP SD FI DP HP ÖVR
Valdeltagande
2014: 89,09%
+1,06
2010: 88,04%

Röstfördelning - valdistrikt Hörningsnäs

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 534 32,88% -64 -8,11 598 40,99%
C Centerpartiet 98 6,03% +30 +1,37 68 4,66%
FP Folkpartiet liberalerna 129 7,94% -9 -1,52 138 9,46%
KD Kristdemokraterna 72 4,43% -6 -0,91 78 5,35%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 367 22,60% +79 +2,86 288 19,74%
V Vänsterpartiet 73 4,50% +29 +1,48 44 3,02%
MP Miljöpartiet de gröna 167 10,28% +55 +2,61 112 7,68%
SD Sverigedemokraterna 120 7,39% +55 +2,93 65 4,46%
FI Feministiskt initiativ 4 0,25% -6 -0,44 10 0,69%
DP Drevvikenpartiet     -1 -0,07 1 0,07%
HP Huddingepartiet 56 3,45% +2 -0,25 54 3,70%
ÖVR Övriga partier 4 0,25% +1 +0,04 3 0,21%
  Giltiga röster 1624 100,00% +165   1459 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 10 0,61% -10 -0,74 20 1,35%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1634 89,09% +155 +1,06 1479 88,04%
  Antal röstberättigade 1834   +154   1680  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Hörningsnäs

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SVP Svenskarnas parti 1 0,06% +1 +0,06    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,18%   -0,02 3 0,21%
  Totalt övriga partier 4 0,25% +1 +0,04 3 0,21%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Hörningsnäs

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se