2014-09-19 13:13:39

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Röster - Paradisbacken

26,62%
3,97%
5,03%
3,66%
31,58%
6,86%
8,62%
11,06%
0,00%
0,00%
2,21%
0,38%
M C FP KD S V MP SD FI DP HP ÖVR
Valdeltagande
2014: 79,85%
+1,98
2010: 77,88%

Röstfördelning - valdistrikt Paradisbacken

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 349 26,62% -26 -3,82 375 30,44%
C Centerpartiet 52 3,97% +25 +1,77 27 2,19%
FP Folkpartiet liberalerna 66 5,03% -20 -1,95 86 6,98%
KD Kristdemokraterna 48 3,66% -11 -1,13 59 4,79%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 414 31,58% +21 -0,32 393 31,90%
V Vänsterpartiet 90 6,86% +16 +0,86 74 6,01%
MP Miljöpartiet de gröna 113 8,62% +14 +0,58 99 8,04%
SD Sverigedemokraterna 145 11,06% +76 +5,46 69 5,60%
FI Feministiskt initiativ     -8 -0,65 8 0,65%
DP Drevvikenpartiet     -2 -0,16 2 0,16%
HP Huddingepartiet 29 2,21% -10 -0,95 39 3,17%
ÖVR Övriga partier 5 0,38% +4 +0,30 1 0,08%
  Giltiga röster 1311 100,00% +79   1232 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,68% -4 -0,36 13 1,04%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,08 1 0,08%
VDT Valdeltagande 1320 79,85% +74 +1,98 1246 77,88%
  Antal röstberättigade 1653   +53   1600  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Paradisbacken

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SVP Svenskarnas parti 3 0,23% +3 +0,23    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,15% +1 +0,07 1 0,08%
  Totalt övriga partier 5 0,38% +4 +0,30 1 0,08%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Paradisbacken

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se