2014-09-19 15:29:17

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Röster - Sörskogen

34,10%
4,25%
7,77%
6,31%
24,88%
4,00%
8,62%
6,80%
0,12%
0,00%
2,79%
0,36%
M C FP KD S V MP SD FI DP HP ÖVR
Valdeltagande
2014: 90,00%
+1,17
2010: 88,83%

Röstfördelning - valdistrikt Sörskogen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 281 34,10% -53 -8,55 334 42,66%
C Centerpartiet 35 4,25% +14 +1,57 21 2,68%
FP Folkpartiet liberalerna 64 7,77% -20 -2,96 84 10,73%
KD Kristdemokraterna 52 6,31% -12 -1,86 64 8,17%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 205 24,88% +54 +5,59 151 19,28%
V Vänsterpartiet 33 4,00% +13 +1,45 20 2,55%
MP Miljöpartiet de gröna 71 8,62% +23 +2,49 48 6,13%
SD Sverigedemokraterna 56 6,80% +25 +2,84 31 3,96%
FI Feministiskt initiativ 1 0,12% -3 -0,39 4 0,51%
DP Drevvikenpartiet            
HP Huddingepartiet 23 2,79% -2 -0,40 25 3,19%
ÖVR Övriga partier 3 0,36% +2 +0,24 1 0,13%
  Giltiga röster 824 100,00% +41   783 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 13 1,55% +9 +1,04 4 0,51%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 837 90,00% +50 +1,17 787 88,83%
  Antal röstberättigade 930   +44   886  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Sörskogen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,36% +2 +0,24 1 0,13%
  Totalt övriga partier 3 0,36% +2 +0,24 1 0,13%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Sörskogen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se